Mensen over bomen

Het aantal klachten over bomen in de stad is de afgelopen tien jaar toegenomen. Tegelijkertijd is ook het aantal initiatieven voor behoud en aanplant van bomen gegroeid. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR voor de Bomenstichting uitvoerde. Voor dit onderzoek is een enquête gehouden onder 64 gemeenten, waaruit naar voren komt dat het zinvol is om burgers concrete informatie te geven over bomen en groen, en over participatief onderhoud en gebruik van natuur in de stad. Bovendien blijkt dat burgerparticipatie een positieve invloed heeft op de houding van burgers ten opzichte van bomen