Groen voor alle mensen

Doel van het onderzoek is het geven van een overzicht van onderzoeken die de stelling ondersteunen dat een groene leefomgeving economische waarde heeft. In het rapport is een onderscheid gemaakt in vijf thema’s die elk in een apart hoofdstuk worden behandeld. In het hoofdstuk Algemeen is de literatuur opgenomen die naar de mening van de auteur van dit rapport niet onder te verdelen was bij de andere thema’s. Twee aspecten staan in de thema’s centraal. De te realiseren besparingen in maatschappelijke kosten en de mogelijke opbrengsten van investeringen in een groene leefomgeving. De thema’s zijn Groen en Gezondheid, Groen en Werken; Groen en Wonen; Groen en Recreatie en Groen en Veiligheid.