Berichten

Congres Hittestress: Workshop Welke bomen zorgen voor een beter stadsklimaat?

Maandag 25 juni a.s. Congres Hittestress in Den Bosch
Workshop 1:   Welke bomen zorgen voor een beter stadsklimaat?
Van 11.45 tot 12.45 in zaal Dexter 15
Bomen hebben een gunstige invloed op het klimaat in een stad. Ze geven schaduw en door verdamping is het een natuurlijke, milieuvriendelijke airco. Bomen gedijen het beste als de ecologische kringloop intact is, maar in stedelijke gebieden is deze kringloop verstoord. Verkeer, uitlaatgassen en gebouwen zorgen voor luchtverontreiniging, verdichting van de grond en verhoging van de buitentemperatuur. Bovendien is de ruimte onder de grond beperkt. Wortels moeten concurreren met een groeiend web van leidingen, riolering en kabels. Ze krijgen vaak weinig ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Welke bomen kiezen we voor een optimaal effect? In deze workshop bespreken we de noodzakelijke randvoorwaarden om bomen in de stad goed te laten gedijen. We gaan in op de vraag ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat bomen zich kunnen ontwikkelen en tot wasdom komen om effectief bij te dragen aan de bestrijding van hitte en bijvoorbeeld fijnstof?’
Voor het antwoord is een goede analyse van de omgevingsfactoren en het investeren in groeiplaatsen het vertrekpunt.
Daarna is soortkeuze aan de orde: welke bomen tolereren warmte en kunnen tegen langere droge periodes? Wat zijn de wensen als het gaat om schaduwwerking, de afvang van fijnstof, verkoeling en hemelwaterregulering? Al deze punten vergen aandacht om bomen in de steden van de toekomst met succes hun verkoelende, reinigende en verkwikkende werk te laten doen.
De workshop wordt gegeven door:
 

  • Brenda Swinkels bomenspecialist van Van den Berk Boomkwekerij begint met een inhoudelijk verhaal over de randvoorwaarden aangevuld met enkele voorbeelden.

 

  • Leendert Koudstaal voorzitter van de ISB Intergemeentelijke Studiegroep Bomen en Groen (G32 gemeenten, Hoge Scholen en Universiteiten) zal vervolgens voorbeelden uit de (aangesloten) grote steden bespreken.

 

  • Marwin Dekkers directeur van Boomkwekerij Van den Oever zal een bomen top drie van hittebestendige bomen bespreken waarbij rekening gehouden wordt met schaduwwerking, fijnstof vangen, verkoeling en hemelwaterregulering.

 

  • Moderator van deze workshop is Maarten Hoorn. Vanuit Platform 31 is hij betrokken bij de Nationale Klimaatadaptatiestrategie.


 

Congres Hittestress op 25 juni a.s.

Op 25 juni 2018 is in Den Bosch het Congres Hittestress: Hoe Nederland omgaat met een warmer klimaat. De organisatie is een initiatief van de Nationale Klimaatadapatatiestrategie (NAS). Dagvoorzitter is Helga van Leur en ook is de Minister van I&M aanwezig.
Ongeveer 500 beleidsmakers, wetenschappers en ondernemers zullen zich hier bezighouden met de drie Hete Hangijzers: de gezondheid van kwetsbare mensen, veranderingen in de natuur en hitte in de stad. Dertig werksessies diepen deze onderwerpen verder uit.
De Groene Stad zal twee workshops verzorgen en wij nodigen u graag uit om daarbij te zijn!
 

Mark Rutte en Sharon Dijksma openen Nationale Klimaattop 2016

Op initiatief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vindt op woensdag 26 oktober de Nationale Klimaattop 2016 plaats in de voormalige Van Nellefabriek in Rotterdam. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma openen de top gezamenlijk.
Tijdens de top zullen nieuwe initiatieven, maatregelen en acties die bijdragen aan CO2-reductie bij elkaar gebracht worden. Aanleiding is het historische klimaatakkoord van Parijs, dat nog geen jaar geleden, op 12 december 2015, werd gesloten. De afspraken die op de klimaattop gemaakt worden, zullen een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van Parijs en zorgen voor een verdere versnelling van het transitieproces naar een duurzamere economie.
Beide bewindspersonen gaan in gesprek met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie en overheden. Aan tafel zullen onder meer plaatsnemen: Marjan van Loon (President-Directeur Shell Nederland), Joris Thijssen (Directeur Greenpeace Nederland), Ahmed Aboutaleb (burgemeester Rotterdam), Pieter Elbers (CEO KLM), Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam) en Corien Wortmann (bestuursvoorzitter pensioenfonds ABP).
Daarna zal in een vijftigtal breakoutsessies afspraken worden gemaakt, initiatieven worden gelanceerd en kennis worden gedeeld. Alles met het oog op het zoveel mogelijk reduceren van de CO2-uitstoot in Nederland. Gedurende de dag worden overeenkomsten ondertekend en bekrachtigd. Aan het eind van de dag zal bekend worden gemaakt wat de Nationale Klimaattop potentieel aan CO2-reductie oplevert.
Première ‘Before the Flood’
Deelnemers aan de klimaattop kunnen tevens de Nederlandse première van de documentaire ‘Before the Flood’ van Leonardo DiCaprio bekijken. In deze film wordt de klimaatverandering aan de orde gesteld, en wat wij kunnen doen om het tij te keren.

Jan Terlouw vol lof over Tuin en Landschap Experience

Oud-politicus en schrijver Jan Terlouw bezocht zaterdag groenbeurs Plantarium om er de Tuin en Landschap Experience te bekijken. Terlouw was vol lof over de expositie die de relatie legt tussen groen en klimaatverandering.

De Tuin en Landschap Experience is een tentoonstelling op de vakbeurs die op artistieke wijze de gevolgen van klimaatverandering uitbeeldt. De ontwerpers hebben zich laten inspireren door het boek van Terlouw, Koning van Katoren.
Oplossing
In dat boek moet de hoofdpersoon moeilijke problemen oplossen; net als de samenleving op dit moment als het om klimaatverandering gaat. Maar het toont ook aan dat iedereen een steentje aan kan bijdragen aan de oplossing.
Schande
Terlouw toonde zich onder de indruk van de tentoonstelling en sprak tevens zijn zorg uit over klimaatverandering. Een belangrijk thema, meent hij. Want de wereld in een slechtere staat doorgeven aan de volgende generatie, dat is een schande, zo zei hij in een toespraak op Plantarium.

Bron: tuinenlandschap.nl

Op de Tuin en Landschap Experience kan iedereen klimaatkoning zijn

De Tuin en Landschap Experience bestaat uit zeven verschillende belevingsruimten, waar alles draait om het ‘Circus van de klimaatverandering’. De laatste ruimte – Back to reality – is bedoeld om de boodschap te laten beklijven en bezoekers weer met beide benen op de grond te brengen.

Volgens tuinontwerper Angela Warmerdam is het een behoorlijk overgang; van de virtuele wereld van de Tuin en Landschap Experience naar de beursvloer van Plantarium. De themaruimte ‘Back to reality’ is bedoeld om deze overgang geleidelijker te laten verlopen, vertelt Warmerdam, die deze ruimte onder haar hoede nam. ,,Ook willen we het besef laten ‘landen’ dat we samen – dus zowel groene vakmensen als consumenten – voor onze wereld moeten zorgen en moeten omgaan met de effecten van de klimaatverandering. Daarom is hier met planten een groene ruimte gecreëerd, die uitnodigt tot reflecteren.”
Selfietroon van de klimaatkoning
Blikvanger in deze bosachtige, groene ruimte is de ‘Selfietroon van de klimaatkoning’. Bezoekers kunnen plaatsnemen op deze troon en met een selfiestick een foto nemen, om zichzelf zo vast te leggen als klimaatkoning. De selfies worden opgehangen in het bos. ,,Met deze troon willen we laten zien dat iedereen klimaatkoning kan zijn en een steentje kan bijdragen. Hiermee verwijzen we onder meer naar het jeugdboek ‘Koning van Kantoren’ van Jan Terlouw”, vertelt Warmerdam. ,,En natuurlijk zijn de selfies ook een manier om de boodschap wereldkundig te maken dat we aan de slag moeten met klimaatverandering en groene keuzes moeten maken.”
Eyecatcher
Het kabinet ‘Back to reality’ wordt ingericht met hulp van Logistiek Centrum Boskoop. ,,Wij maken onder meer de klimaattroon”, vertelt Jeffrey Houtman van Logistiek Centrum Boskoop. ,,We plaatsen de troon op een verhoging van boxpallets. Deze wordt bekleed met groen – bijvoorbeeld vaste planten -, zodat bezoekers omhoog moeten lopen om plaats te nemen op de troon. We maken er een echte eyecatcher van! De groene aankleding wordt overigens verzorgd door de beursorganisatie in samenwerking met een aantal kwekers en hoveniers.”
Houtman vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de Tuin en Landschap Experience, omdat hij zelf één van de huurders is in het Plantariumgebouw. ,,Klimaatverandering is een belangrijk thema, ook voor ons. Daarnaast denken wij graag mee met de beursorganisatie, we vinden het prettig om samen iets te creëren en langdurige relaties op te bouwen. Ook dat is duurzaamheid.”
Tuin en Landschap Experience
De ‘Tuin en Landschap Experience’ is te bezoeken tijdens Plantarium, dat van 24 t/m 27 augustus plaatsvindt in Boskoop. De attractie omvat een verzameling van zeven belevingsruimten rond het thema Klimaatbestendige ruimte.

Bron:

Meer bomen doen overstromingswater met een vijfde afnemen

Het doelgericht aanplanten van bomen op de oevers van rivieren kan de hoeveelheid overstromingswater met twintig procent doen afnemen. Dat berekenden onderzoekers van de universiteiten van Birmingham en Southampton.
Voor hun studie onderzochten de wetenschappers het stroomgebied van New Forest, stroomopwaarts van de stad Brockenhurst in Groot-Brittannië. Ze wilden nagaan hoe het strategisch aanplanten van bomen de piekhoogte van het overstromingswater kan beïnvloeden in de lager gelegen gebieden.
Door bomen aan te planten op de oever van een rivier over een afstand van ongeveer een vierde van de totale lengte van de rivier, kan de hoogte van het overstromingswater tot twintig procent verminderen. Naarmate de bomen groter en ouder worden, zal de hoeveelheid water die ze vasthouden nog toenemen.
Natuurlijke processen zoals het aanplanten van bomen en het beheer van bestaande bossen is vaak voldoende om aan risicoreductie te doen. Het onderzoek is verschenen in het vakblad Earth Surfaces Processes and Landforms.
Bron: cgconcept.be
 

Aanleg van natuurpark met 7.000 zonnepanelen Gelderse Bronckhorst begonnen

De aanleg van een natuurpark dat met 7.000 zonnepanelen ook zonnestroom gaat produceren bij het dorp Hengelo in de Gelderse gemeente Bronckhorst is van start gegaan. Op 29 maart vindt de officiële bouwstart plaatst van NL Solarpark De Kwekerij, maar er wordt inmiddels al voorbereidend werk verricht.
Zo wordt de omheining, die gaat bestaan uit een meidoornhaag met een hekwerk, van het zonnepark al aangelegd. Daarna komt de plaatsing van de panelen en het inzaaien van het groen. Naar verwachting opent het project na de zomer.
Uniek 
Het project is uniek in zoverre dat het een natuurpark probeert te combineren met een zonnepark. Zonnepanelen worden in een vijver geplaatst waar ruimte is om te picknicken. Er zijn wandelpaden en natuurlijke speelplekken tussen de zonnepanelen. Ook een kleine schaapskudde moet z’n plek in het park gaan vinden.
“Voor inwoners wordt het een bijzondere plek om te recreëren en ze kunnen er hun duurzame zonnestroom afnemen”, aldus wethouder Jan Engels.
Eigen huis en tuin 
In het project werken gemeente, NL Solarpark De Kwekerij BV, Sunwatt De Kwekerij BV en NL Greenlabel, van Eigen Huis en Tuin-presentator Lodewijk Hoekstra, samen. De gemeente stelt de grond beschikbaar en vangt hiervoor een pachtvergoeding.
NL Solarpark De Kwekerij is de ontwikkelaar van het groenpark, Sunwatt De Kwekerij is de exploitant van het zonne-energiepark en NL Greenlabel zorgt voor de landschappelijke inpassing.
Bron: groenecourant.nl

Waterschap doet mee aan City Deal voor klimaatbestendige groene steden

Negen publieke partners ondertekenen op woensdag 9 maart samen met zeven (semi)private samenwerkingspartners de zogenaamde City Deal klimaatadaptatie. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is één van deze partijen.
De ondertekening vindt plaats tijdens de werkconferentie Waterveilig en klimaatbestendig bouwen, wonen en leven in Zwolle. De partners van de deal gaan op nationaal en internationaal niveau samenwerken om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken. Met de City Deal spreken de partijen uit de komende vier jaar een praktijk leeromgeving en kraamkamer voor innovatie te willen zijn. Vanuit WDODelta valt deze City Deal onder de paraplu van Klimaat Actieve Stad waarmee het waterschap aan de slag gaat. Namens het waterschap zet bestuurder Hans de Jong zijn handtekening.
“Onze steden zijn kwetsbaar voor veranderingen van het klimaat. Regenbuien worden extremer, natte én droge periodes duren langer en ook hittegolven komen vaker voor. De delta- en kuststeden hebben bovendien te maken met een toenemende hoeveelheid rivierwater en een stijgende zeespiegel. Er ligt dan ook een grote opgave om ons land klimaatbestendig en waterveilig in te richten zodat de steden ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijven.”
Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven vraagt om een omslag in denken en doen. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een andere manier met (onder andere) de inrichting van de openbare ruimte om te gaan. “Maar ook burgers kunnen anders (leren) omgaan met de klimaatveranderingen, denk aan groene daken of groenere tuinen. Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner. Intensieve samenwerking is de sleutel.”
In de City Deal Klimaatadaptatie intensiveren de partijen hun onderlinge samenwerking in ‘een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren’. Samenwerking gebeurt in concrete praktijksituaties. De geleerde lessen worden gedeeld met andere partijen zoals het onderwijs. “Nederland en de Nederlandse watersector zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van waterveiligheid en watermanagement. De City Deal versterkt en verbreedt onze internationale positie op dit gebied. Ook andere partijen kunnen zich bij de deal aansluiten.”
De City Deal Klimaatadaptatie is een onderdeel van de Agenda Stad. Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.
De partners die de City Deal op 9 maart ondertekenen zijn: de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu), de waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland.
Daarnaast zijn er partijen die met de ondertekenaars in de City Deal op onderdelen gaan samenwerken. Dit zijn: Ecoshape, Heijmans, BPD, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities.
Tot juni kunnen andere partijen zich aansluiten bij deze City Deal.
Bron: destadskoerier.nl

Extra groen beschermt Kopenhagen tegen extreem weer

Extra groen, in de vorm van nieuw aan te leggen parken en plantsoenen, groene daken en groene muren vormt één van de kernpunten in een breed opgezet plan van de Deense hoofdstad Kopenhagen, om voorbereid te zijn op de komende klimaatverandering. Kopenhagen verwacht tegen 2050 onder meer een stijging van de hoogste temperatuur in de zomermaanden met 2 tot 3 graden Celsius. In het jaar 2100 zal 30 tot 40% meer regen vallen dan nu en over honderdjaar zal de gemiddelde zeewaterstand een meter hoger zijn dan vandaag. Om de stad, die in de zomer van 2011 al zwaar te lijden had onder noodweer en wateroverlast, op de klimaatverandering en de te verwachten gevolgen voor te bereiden is een uitgebreid en samenhangend plan opgesteld. Een plan dat, ook los van de noodzakelijke bescherming tegen overstromingen, de leefbaarheid van de stad ten goede komt.
De activiteiten om Kopenhagen bestand te laten zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering maken deel uit van het programma ‘State of Green’, dat onder meer inhoudt dat Denemarken in 2050 geheel onafhankelijk wil zijn van fossiele brandstoffen. Op korte termijn, al in 2025, wil Kopenhagen zelf CO2 neutraal zijn dankzij een vermindering van de uitstoot met 20% vergeleken met 2011.

Rainproof oplossingen voor de groene stad

Het klimaat verandert: droge gebieden worden droger; natte gebieden natter. Weersextremen nemen toe. In Nederland valt soms evenveel regen in een uur als vroeger in een maand! De stenen stad heeft haar bewoners nodig om groener, duurzamer én rainproof te worden. Hoe zit dat? One World zette de problemen en de oplossingen op een rij.
Lees hier meer.