Berichten

Tijdens warme perioden voelen mensen, dus ook kinderen en het onderwijzend personeel, zich in een groene omgeving comfortabeler.

De verdamping door planten in een gebouw leidt tot minder droge lucht: minder hoofdpijn en betere concentratie.

Een groen dak en gevelgroen vergroten de isolatiewaarde: minder stookkosten en koeler in de zomer.

Maandag 25 juni a.s. Congres Hittestress in Den Bosch
Workshop 1:   Welke bomen zorgen voor een beter stadsklimaat?
Van 11.45 tot 12.45 in zaal Dexter 15
Bomen hebben een gunstige invloed op het klimaat in een stad. Ze geven schaduw en door verdamping is het een natuurlijke, milieuvriendelijke airco. Bomen gedijen het beste als de ecologische kringloop intact is, maar in stedelijke gebieden is deze kringloop verstoord. Verkeer, uitlaatgassen en gebouwen zorgen voor luchtverontreiniging, verdichting van de grond en verhoging van de buitentemperatuur. Bovendien is de ruimte onder de grond beperkt. Wortels moeten concurreren met een groeiend web van leidingen, riolering en kabels. Ze krijgen vaak weinig ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Welke bomen kiezen we voor een optimaal effect? In deze workshop bespreken we de noodzakelijke randvoorwaarden om bomen in de stad goed te laten gedijen. We gaan in op de vraag ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat bomen zich kunnen ontwikkelen en tot wasdom komen om effectief bij te dragen aan de bestrijding van hitte en bijvoorbeeld fijnstof?’
Voor het antwoord is een goede analyse van de omgevingsfactoren en het investeren in groeiplaatsen het vertrekpunt.
Daarna is soortkeuze aan de orde: welke bomen tolereren warmte en kunnen tegen langere droge periodes? Wat zijn de wensen als het gaat om schaduwwerking, de afvang van fijnstof, verkoeling en hemelwaterregulering? Al deze punten vergen aandacht om bomen in de steden van de toekomst met succes hun verkoelende, reinigende en verkwikkende werk te laten doen.
De workshop wordt gegeven door:
 

  • Brenda Swinkels bomenspecialist van Van den Berk Boomkwekerij begint met een inhoudelijk verhaal over de randvoorwaarden aangevuld met enkele voorbeelden.

 

  • Leendert Koudstaal voorzitter van de ISB Intergemeentelijke Studiegroep Bomen en Groen (G32 gemeenten, Hoge Scholen en Universiteiten) zal vervolgens voorbeelden uit de (aangesloten) grote steden bespreken.

 

  • Marwin Dekkers directeur van Boomkwekerij Van den Oever zal een bomen top drie van hittebestendige bomen bespreken waarbij rekening gehouden wordt met schaduwwerking, fijnstof vangen, verkoeling en hemelwaterregulering.

 

  • Moderator van deze workshop is Maarten Hoorn. Vanuit Platform 31 is hij betrokken bij de Nationale Klimaatadaptatiestrategie.


 

Op 25 juni 2018 is in Den Bosch het Congres Hittestress: Hoe Nederland omgaat met een warmer klimaat. De organisatie is een initiatief van de Nationale Klimaatadapatatiestrategie (NAS). Dagvoorzitter is Helga van Leur en ook is de Minister van I&M aanwezig.
Ongeveer 500 beleidsmakers, wetenschappers en ondernemers zullen zich hier bezighouden met de drie Hete Hangijzers: de gezondheid van kwetsbare mensen, veranderingen in de natuur en hitte in de stad. Dertig werksessies diepen deze onderwerpen verder uit.
De Groene Stad zal twee workshops verzorgen en wij nodigen u graag uit om daarbij te zijn!
 

Op initiatief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vindt op woensdag 26 oktober de Nationale Klimaattop 2016 plaats in de voormalige Van Nellefabriek in Rotterdam. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma openen de top gezamenlijk.
Tijdens de top zullen nieuwe initiatieven, maatregelen en acties die bijdragen aan CO2-reductie bij elkaar gebracht worden. Aanleiding is het historische klimaatakkoord van Parijs, dat nog geen jaar geleden, op 12 december 2015, werd gesloten. De afspraken die op de klimaattop gemaakt worden, zullen een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van Parijs en zorgen voor een verdere versnelling van het transitieproces naar een duurzamere economie.
Beide bewindspersonen gaan in gesprek met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie en overheden. Aan tafel zullen onder meer plaatsnemen: Marjan van Loon (President-Directeur Shell Nederland), Joris Thijssen (Directeur Greenpeace Nederland), Ahmed Aboutaleb (burgemeester Rotterdam), Pieter Elbers (CEO KLM), Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam) en Corien Wortmann (bestuursvoorzitter pensioenfonds ABP).
Daarna zal in een vijftigtal breakoutsessies afspraken worden gemaakt, initiatieven worden gelanceerd en kennis worden gedeeld. Alles met het oog op het zoveel mogelijk reduceren van de CO2-uitstoot in Nederland. Gedurende de dag worden overeenkomsten ondertekend en bekrachtigd. Aan het eind van de dag zal bekend worden gemaakt wat de Nationale Klimaattop potentieel aan CO2-reductie oplevert.
Première ‘Before the Flood’
Deelnemers aan de klimaattop kunnen tevens de Nederlandse première van de documentaire ‘Before the Flood’ van Leonardo DiCaprio bekijken. In deze film wordt de klimaatverandering aan de orde gesteld, en wat wij kunnen doen om het tij te keren.

Oud-politicus en schrijver Jan Terlouw bezocht zaterdag groenbeurs Plantarium om er de Tuin en Landschap Experience te bekijken. Terlouw was vol lof over de expositie die de relatie legt tussen groen en klimaatverandering.

De Tuin en Landschap Experience is een tentoonstelling op de vakbeurs die op artistieke wijze de gevolgen van klimaatverandering uitbeeldt. De ontwerpers hebben zich laten inspireren door het boek van Terlouw, Koning van Katoren.
Oplossing
In dat boek moet de hoofdpersoon moeilijke problemen oplossen; net als de samenleving op dit moment als het om klimaatverandering gaat. Maar het toont ook aan dat iedereen een steentje aan kan bijdragen aan de oplossing.
Schande
Terlouw toonde zich onder de indruk van de tentoonstelling en sprak tevens zijn zorg uit over klimaatverandering. Een belangrijk thema, meent hij. Want de wereld in een slechtere staat doorgeven aan de volgende generatie, dat is een schande, zo zei hij in een toespraak op Plantarium.

Bron: tuinenlandschap.nl

De Tuin en Landschap Experience bestaat uit zeven verschillende belevingsruimten, waar alles draait om het ‘Circus van de klimaatverandering’. De laatste ruimte – Back to reality – is bedoeld om de boodschap te laten beklijven en bezoekers weer met beide benen op de grond te brengen.

Volgens tuinontwerper Angela Warmerdam is het een behoorlijk overgang; van de virtuele wereld van de Tuin en Landschap Experience naar de beursvloer van Plantarium. De themaruimte ‘Back to reality’ is bedoeld om deze overgang geleidelijker te laten verlopen, vertelt Warmerdam, die deze ruimte onder haar hoede nam. ,,Ook willen we het besef laten ‘landen’ dat we samen – dus zowel groene vakmensen als consumenten – voor onze wereld moeten zorgen en moeten omgaan met de effecten van de klimaatverandering. Daarom is hier met planten een groene ruimte gecreëerd, die uitnodigt tot reflecteren.”
Selfietroon van de klimaatkoning
Blikvanger in deze bosachtige, groene ruimte is de ‘Selfietroon van de klimaatkoning’. Bezoekers kunnen plaatsnemen op deze troon en met een selfiestick een foto nemen, om zichzelf zo vast te leggen als klimaatkoning. De selfies worden opgehangen in het bos. ,,Met deze troon willen we laten zien dat iedereen klimaatkoning kan zijn en een steentje kan bijdragen. Hiermee verwijzen we onder meer naar het jeugdboek ‘Koning van Kantoren’ van Jan Terlouw”, vertelt Warmerdam. ,,En natuurlijk zijn de selfies ook een manier om de boodschap wereldkundig te maken dat we aan de slag moeten met klimaatverandering en groene keuzes moeten maken.”
Eyecatcher
Het kabinet ‘Back to reality’ wordt ingericht met hulp van Logistiek Centrum Boskoop. ,,Wij maken onder meer de klimaattroon”, vertelt Jeffrey Houtman van Logistiek Centrum Boskoop. ,,We plaatsen de troon op een verhoging van boxpallets. Deze wordt bekleed met groen – bijvoorbeeld vaste planten -, zodat bezoekers omhoog moeten lopen om plaats te nemen op de troon. We maken er een echte eyecatcher van! De groene aankleding wordt overigens verzorgd door de beursorganisatie in samenwerking met een aantal kwekers en hoveniers.”
Houtman vindt het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de Tuin en Landschap Experience, omdat hij zelf één van de huurders is in het Plantariumgebouw. ,,Klimaatverandering is een belangrijk thema, ook voor ons. Daarnaast denken wij graag mee met de beursorganisatie, we vinden het prettig om samen iets te creëren en langdurige relaties op te bouwen. Ook dat is duurzaamheid.”
Tuin en Landschap Experience
De ‘Tuin en Landschap Experience’ is te bezoeken tijdens Plantarium, dat van 24 t/m 27 augustus plaatsvindt in Boskoop. De attractie omvat een verzameling van zeven belevingsruimten rond het thema Klimaatbestendige ruimte.

Bron:

Het doelgericht aanplanten van bomen op de oevers van rivieren kan de hoeveelheid overstromingswater met twintig procent doen afnemen. Dat berekenden onderzoekers van de universiteiten van Birmingham en Southampton.
Voor hun studie onderzochten de wetenschappers het stroomgebied van New Forest, stroomopwaarts van de stad Brockenhurst in Groot-Brittannië. Ze wilden nagaan hoe het strategisch aanplanten van bomen de piekhoogte van het overstromingswater kan beïnvloeden in de lager gelegen gebieden.
Door bomen aan te planten op de oever van een rivier over een afstand van ongeveer een vierde van de totale lengte van de rivier, kan de hoogte van het overstromingswater tot twintig procent verminderen. Naarmate de bomen groter en ouder worden, zal de hoeveelheid water die ze vasthouden nog toenemen.
Natuurlijke processen zoals het aanplanten van bomen en het beheer van bestaande bossen is vaak voldoende om aan risicoreductie te doen. Het onderzoek is verschenen in het vakblad Earth Surfaces Processes and Landforms.
Bron: cgconcept.be