Maastricht investeert in groen in en rond de stad

De gemeente Maastricht investeert in de komende jaren fors in de aanleg en verbetering van natuur en groen in en rond de stad. De campagne ‘Groen Maastricht’ moet de zichtbaarheid en de samenhang van de verschillende plannen vergroten. Met deze campagne  presenteert het stadsbestuur haar plannen voor een samenhangend groen raamwerk voor de stad. In […]

Gemeente Alkmaar investeert fors in bomen in de stad

Met het vaststellen van de eerste Alkmaarse Bomennota 2012-2017 onderstreept het gemeentebestuur het belang van bomen voor de stad. Groenwethouder Anjo van de Ven (OPA): “Bomen zijn onmisbaar voor de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving en dragen bij aan een goed leefklimaat in Alkmaar. In een goed leefklimaat kunnen kosten in de gezondheidszorg omlaag, is […]

Antwerpen investeert in planten en bomen

De stad Antwerpen begon gisteren met het aanplanten van meer dan 27.000 planten en 116 bomen. Het groen moet de leefomgeving aangenamer maken. In januari startte de stad met de aanplant van 132 nieuwe bomen. In het voorjaar komen daar nog eens 116 bomen bij. Vervolgens worden er ook 27.209 heesters geplant. Een woordvoerder laat […]

ANWB investeert €500.000 in Rosariumpark

Wethouder Leny Vissers-Koopman van de gemeente Zaanstad en Mirjam Sijmons van de ANWB hebben onlangs een intentieverklaring voor het realiseren van een Groenplein in het Rosariumpark ondertekend. De ANWB wil €500.000 investeren in een ANWB Groenplein in het Rosariumpark in Krommenie en de gemeente draagt hier zo’n €800.000 aan bij. Het Rosariumpark staat op de planning […]

Tiel investeert in groene daken voor een beter stadsklimaat

De nieuwe subsidieregeling voor de aanleg van een groendak past in het streven van de gemeente Tiel om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en te werken aan een duurzame en klimaatneutrale stad. Vanaf december gaat een specialist in dakbegroening, de firma Van de Bijl en Heijerman, op pad om bedrijven en organisaties te […]

Amstelveen investeert €1 miljoen in Amsterdamse Bos

Op verzoek van de gemeente Amsterdam betaalt de gemeente Amstelveen in 2012 eenmalig €1 miljoen mee aan de fysieke infrastructuur van het Amsterdamse Bos. Dit omdat veel Amstelveners gebruik maken van het Bos, het Bos grotendeels op Amstelveens grondgebied ligt en Amsterdam tot op heden voorziet in alle beheer- en investeringskosten. Aanpassen bestemmingsplanNaast de financiële […]

Zuid-Holland investeert € 100 miljoen extra in recreatieve groengebieden

Het kabinet wil fors bezuinigen op aankoop, inrichting en beheer van natuur- en recreatiegebieden. Juist in Zuid-Holland is er een tekort aan recreatieve groengebieden, die essentieel zijn voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Het college investeert daarom de komende jaren 100 miljoen euro extra in recreatief groen in de stedelijke omgeving. […]

Turnhout investeert €200.000 in opmaak van groen masterplan

De stad Turnhout trekt € 200.000 uit voor de opmaak van een masterplan voor groen in het noorden van de stad. Het gaat om de zogenaamde ‘groene vinger’ tussen de toekomstige woonprojecten ‘Heizijdse Velden’. In het gebied tussen het kanaal, Heizijde, Veldekensweg en de Fonteinstraat komen op (lange) termijn drie woonclusters met daartussen veel groene […]

Rotterdam investeert in meer groen om binnenstad aantrekkelijk te houden

In het Programmaplan Binnenstad staat dat Rotterdam streeft naar meer bewoners, meer werknemers en meer bezoekers in het centrum. Verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen: “De binnenstad is het kloppend hart van de stad en enorm belangrijk voor de Rotterdamse economie. Wij willen dat bezoekers zich thuis voelen, er aangenaam door verrast worden en er langer […]

Amsterdam investeert meer geld in groen rond en om de stad

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil de bijdrage aan de natuur- en recreatiegebieden rondom de stad versterken. Naast de parken in de hoofdstad zijn ook de groengebieden rondom de stad belangrijk. Wethouder Freek Ossel (Openbare Ruimte en Groen) wil een inventarisatie van alle groengebieden die van vitaal belang zijn voor de stad. […]