Maastricht investeert in groen in en rond de stad

De gemeente Maastricht investeert in de komende jaren fors in de aanleg en verbetering van natuur en groen in en rond de stad. De campagne ‘Groen Maastricht’ moet de zichtbaarheid en de samenhang van de verschillende plannen vergroten. Met deze campagne  presenteert het stadsbestuur haar plannen voor een samenhangend groen raamwerk voor de stad. In de structuurvisie zijn groen en natuur benoemd als een van de vier speerpunten van het ruimtelijk beleid.

Maastricht is een compacte stad in een bijzonder landschap, maar wordt door burgers niet beleefd als een groene stad. De campagne ‘Groen Maastricht’ schenkt aandacht aan de aanwezige natuur in en om de stad, en belicht de verschillende projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van de groenstructuur. Voorbeelden zijn de Grensmaas, de Groene Loper, het Frontenpark en het buurtpark Limmel-Nazareth. Door deelname aan diverse activiteiten worden ook burgers betrokken bij het vergroenen van Maastricht.

Maastricht groene stad
Door bestaande plannen te koppelen aan nieuwe investeringen ontstaat een samenhangend groen raamwerk. Door het aanleggen van nieuwe parken en natuurgebieden, het opwaarderen van bestaande natuur en het verbinden van deze gebieden wordt Maastricht nog groener. Investeren in groen is goed voor de leefbaarheid en gezondheid, de sociale cohesie, de waarde van huizen gaat omhoog en de gevolgen van klimaatveranderingen kunnen worden opgevangen. Ook burgers worden betrokken bij het `vergroenen’ van Maastricht door in projecten aandacht te vragen voor biodiversiteit en het groen houden van tuinen.

“Groen is belangrijk voor de gezondheid”
Wethouder van natuur Gerdo van Grootheest: “Groen en natuur zijn belangrijk voor de gezondheid van inwoners en de kwaliteit van de leefomgeving, en het helpt bij het aanpakken van de klimaatverandering. Samen met burgers zorgen we voor een groen Maastricht!”

Meer informatie
Lees in het magazine De Groene Stad het artikel ‘Maastrichtse: grootste ruimtelijke inrichtingsplan ooit’ » (pagina 10, 11 en 13)