Berichten

Meer natuurlijke, dus milieuvriendelijke tuinen en balkons. Dat moedigt de gemeente Zoetermeer aan. Door middel van de prijsvraag  “Hoe natuur- en milieuvriendelijk is uw tuin?” wil de gemeente aandacht vragen voor de inrichting van tuinen en balkons in de stad. Minder tegels en veel meer groen.

In plaats van gras, struiken en bomen worden er helaas steeds meer tuinen ‘verhard’ ingericht, met stenen en tegels. En dat is niet goed voor het milieu, want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten. Daarbij kan ook het regenwater niet de grond intrekken en wordt het riool overbelast. Met als gevolg: problemen met de afwatering in de stad. Ook op balkons kan van alles groeien en bloeien.

Steeds warmer
Het wordt steeds warmer in de stad. Steden warmen sneller op dan minder dicht bebouwde gebieden. Door bebouwing en asfalt is het moeilijker om de warmte kwijt te raken. Zo ontstaat het zogenaamde Urban Heat Island-effect.  Bomen en planten hebben een positief effect op het verlagen van de temperatuur. Zie ook »

Jaar van de Bij
Vanwege het Jaar van de Bij hebben bijvriendelijke tuinen en balkons een streepje voor.

Bron:
Gemeente Zoetermeer

Vanaf vandaag heeft het Vondelpark een nieuwe bewoner: de Vondelkabouter. De Vondelkabouter ondersteunt de nieuwe aanpak van Stadsdeel Zuid en de Vereniging Vrienden van het Vondelpark tegen de toenemende vervuiling van het park.

Samen willen het stadsdeel en de Vrienden de betrokkenheid van bezoekers vergroten waarbij een beroep wordt gedaan op de vriendschap met het park. Vrienden vervuilen niet, laten geen rommel achter en zijn zelfs bereid de handen uit de mouwen te steken voor een schoon Vondelpark.

12 miljoen bezoekers
Jaarlijks genieten twaalf miljoen bezoekers van het Vondelpark. Vorig jaar lieten bezoekers samen 350.000 kilo afval achter, te vaak zonder de moeite te nemen om het in een afvalbak te gooien. Het stadsdeel en de Vereniging Vrienden van het Vondelpark willen dit gedrag ombuigen, zodat het Vondelpark ook op drukke dagen een mooie en schone plek blijft voor alle bezoekers van het Vondelpark. Dit doen zij door zelf als gastheer op te treden en door een gastheer in te zetten. De Vondelkabouter heet de bezoekers welkom in het park en heeft tegelijk een ‘klein verzoek’: gooi je afval in de afvalbak. Er komen acties van vrijwilligers om deze boodschap te ondersteunen.

Vondelkabouter
Het Amsterdamse reclamebureau KesselsKramer ontwikkelde de middelen die aandacht vestigen op de nieuwe aanpak in het Vondelpark. De Vondelkabouter presenteert zich als sympathieke gastheer van het park met slechts een klein maar essentieel verzoek: laat het park schoon achter. Hij verschijnt op borden aan lantaarnpalen, op afvalbakken en afvalzakken,( twittert @vondelkabouter) en is gastheer op Facebook (facebook.com/hetvondelpark). De internationaal bekende Amsterdamse kunstenaar Parra ontwierp de Vondelkabouter.

Vondelparkconferentie
Het stadsdeel en de Vrienden organiseerden eind maart de Vondelparkconferentie voor organisaties en bedrijven die het park een warm hart toedragen. Een vijftiental organisaties helpt dit seizoen mee aan de nieuwe aanpak. Zo zullen Albert Heijn, de Vrienden en het stadsdeel op Koninginnedag de kinderen op de vrijmarkt stimuleren zelf hun afval in te leveren. Hiervoor krijgen ze een aardigheidje van AH en maken ze kans op een Ipad van het stadsdeel.

Handhaving en toezicht
Stadsdeel Zuid heeft in samenwerking met de politie de Zomeraanpak Vondelpark vastgesteld omdat op zomerse en dus drukke dagen meer gevraagd wordt van de toezichthoudende en handhavende partijen. Samen met de nieuwe aanpak gericht op meer betrokkenheid en gastheerschap, werkt het Stadsdeel zo aan een schoon, heel en veilig park voor alle bezoekers.

Het Vondelparkproject wordt ondersteund door Gemeente Schoon. Gemeente Schoon is een programma van de VNG en helpt gemeenten bij het voorkomen van zwerfafval.

Meedoen?
Organisaties, bedrijven en particulieren die mee willen doen kunnen mailen naar: vondelparkschoon@zuid.amsterdam.nl.

 

Alle kinderboerderijen duurzaam maken. Dat is de inzet van een landelijke campagne, die deze laagdrempelige plek in gemeenten wil gebruiken om duurzaamheid bij een grote groep mensen onder de aandacht te brengen. Ruim 1500 schoolkinderen gaan daarvoor op een kleine honderd locaties in het land onderzoeken hoe duurzaam hun kinderboerderij is.

Met kritische blik checken ze de boerderij onder meer op afvalscheiding, duurzaam bouwen, energie besparen en duurzaam opwekken, hergebruik van regenwater, moestuinen en biologische voeding. Op elf november, de Dag van de Duurzaamheid, presenteren de kinderen de resultaten aan de wethouders.

30 miljoen bezoeken
De circa 500 kinderboerderijen in Nederland ontvangen gezamenlijk jaarlijks 30 miljoen bezoeken van kinderen, maar ook van hun ouders, opa’s en oma’s en leerkrachten.

Steeds meer kinderboerderijen zijn op allerlei manieren bezig met duurzaamheid. Kinderboerderijen worden ook vaker duurzaam gebouwd of verbouwd tot een groene duurzame plek in de stad. Om deze ontwikkeling te versnellen, gaan schoolkinderen nu in het hele land met de duurzaamheidsscan aan de slag voor de campagne Alle kinderboerderijen duurzaam!

Op de Dag van de Duurzaamheid houden de deelnemende kinderboerderijen uiteenlopende activiteiten rond duurzaamheid.

Initiatiefnemers
De campagne Alle kinderboerderijen duurzaam! is een initiatief van de vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) en wordt ondersteund door een groot aantal partijen in het land, waaronder IVN en Urgenda en de brancheorganisaties SKBN en Stadswerk VMK.

Welke kinderboerderijen meedoen, is hier te vinden »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 

Dat Boskoop op wereldschaal de bakermat van de tuinplant is, is in het boomkwekerijvak bekend. Voor veel consumenten en omwonenden is dit een verrassing en ook de politiek lijkt dit ondanks de Greenport-status nog wel eens te vergeten. Om hun trots te tonen, openen diverse kwekers daarom op zaterdag 18 juni hun deuren voor het grote publiek.

“We maken een prachtig product op een moderne manier met veel kennis van zaken en dat willen we graag aan iedereen laten zien”, aldus één van de organisatoren van het evenement.

Grote verscheidenheid
Alle aan de open dag deelnemende bedrijven zijn gevestigd aan de Insteek in Boskoop. 

Voor deze opzet is gekozen zodat bezoekers te voet de grote verscheidenheid van de boomkwekerij kunnen ontdekken. Dit boomkwekerijgebied is enkele jaren geheel opgeknapt en is een voorbeeld van de moderne bedrijfsinrichting en infrastructuur. Het gebied voldoet geheel aan de eisen van deze tijd en laat  zien dat werken, wonen en ondernemen goed samengaan.

De kwekerijen rondom de Insteek zijn op 18 juni van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Naast tuinliefhebbers en omwonenden zijn vakgenoten natuurlijk van harte welkom.

Meer informatie over de openen kwekerijdag »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Rotterdam is een heel groene stad, maar bewoners ervaren dit niet altijd zo. Het is noodzaak om het groen uit te lichten en zo te bevestigen dat Rotterdam een aantrekkelijke stad is om te wonen en te werken. De groene doelen loop verleidt mensen de groene ziel van de stad opnieuw te ontdekken met veel verrassende groene projecten rondom de stad.

De groene doelen loop is een wandeltocht van Zevenkamp tot de Keileweg door het groen met evenementen rondom de route die  het onbekende gezicht van de stad laten zien. Rondom de tocht van dertig kilometer worden per deelgemeente korte trajecten uitgezet langs de groene projecten met drie hoofdlocaties: het Wollefoppengroen, de CuliCult picknick en waarschijnlijk de Voedseltuin aan de Keileweg. De groene wandeltocht vindt in september 2011 plaats.

Groen project realiseren
De deelnemers betalen een kleine bijdrage die door overheid en bedrijfsleven wordt verdubbeld om zo een nieuw groen project te realiseren dat anders niet zo snel van de grond zou komen. De groene doelen loop 2011 is de eerste versie van wat in de komende jaren een groene4daagse moet worden. De groene doelen loop levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een positieve beeldvorming van de stad en participatie van bewoners en bedrijfsleven bij meer groen in de stad.

PPH is initiatiefnemer
De organisatie van deze wandeltocht, ligt in handen de groene doelen loop. Dit is een initiatief van Plant Publicity Holland en 100Feldkamp, in samenwerking met Krachtgroen. De groene doelen loop wordt mogelijk gemaakt door Plant Publicity Holland, deelgemeente Overschie en Alexanderpolder.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

Gemeente Nijmegen informeert haar bewoners onder het mom van ‘Ooit gedacht om uw huis groen te maken?’ over klimaatverandering en duurzaamheid. Klimaatverandering of niet, er vallen steeds meer heftige regenbuien en de zomers zijn soms tropisch warm. Vooral in de stad is dat goed te merken. Riolen lopen over, straten staan blank en bij zomerse hitte is de temperatuur in de stad al gauw negen graden hoger dan in het buitengebied.

De Nijmeegse bewoner wordt door de gemeente geprikkeld hier iets aan te doen en zijn steentje aan bij te dragen.

Groene daken
Huizen kunnen letterlijk groener gemaakt worden door (platte) dak te voorzien van een groene daken of een daktuin. Dit is tevens een mooie manier om regenwater vertraagt af te voeren. In de zomer zorgt een groendak ook voor verkoeling, het bevordert de biodiversiteit en het is natuurlijk van bovenaf gezien een verfraaiing van uw leefomgeving.

Een groendak bestaat uit verschillende lagen. Die zijn nodig om het dak te beschermen tegen lekkages. Een goed aangelegd groendak gaat tientallen jaren langer mee dan een traditioneel dak. In het boekje ‘Groene daken, goede zaken’ is van alles over groendaken in Nijmegen te vinden en hoe deze aan te leggen.

Regenwater afkoppelen
Het regenwater dat nu op het dak valt gaat waarschijnlijk, zoals bij de meeste huizen, via de regenpijp naar het vuilwaterriool. Een goede manier om het riool te ontlasten is het regenwater niet langer op deze manier af te voeren. Dit noemen we afkoppelen.

Afkoppelen kan op verschillende manieren. Het regenwater kan opvangen worden in de eigen tuin. Dat kan bovengronds door bijvoorbeeld een vijver of een verlaging in het gras te maken. Het kan ook ondergronds door een waterdoorlatend systeem aan te leggen. De voordelen van afkoppelen zijn duidelijk: het riool wordt ontlast, het grondwater wordt aangevuld en de tuin krijgt meer water.
Een tuin met planten biedt daarnaast de voorkeur boven een verharde tuin. In een tuin met planten kan het regenwater door het grondwater worden opgenomen in plaats van dat het wordt afgevoerd naar het riool.

Subsidie
Inwoners van Nijmegen krijgen subsidie voor het afkoppelen van regenwater en voor de aanleg van een groendak. Informeer bij het waterloket van de gemeente: het Waterservicepunt. Kijk op waterbewust.nl, mail naar servicepunt@waterbewust.nl of bel (024) 379 18 01 en maak een afspraak voor gratis advies aan huis.

Bron:
Gemeente Nijmegen

 

 

 

 

De leerlingen van het Belgische Houtlandinstituut in Torhout hebben hun school een groene tint gegeven. Een jaar lang plantten ze bomen, zaaiden ze een bloemenweide en groeven ze een poel.

“Groen werkt rustgevend en ontspannend”, motiveert coördinator Peter Watthy het project. “En het is nu eenmaal aangenamer vertoeven op een groen schooldomein dan in een betonnen burcht. De leerlingen hebben daarom samen met enkele ouders en leerkrachten een jaar lang de handen uit de mouwen gestoken.”

 

Lees hier het volledige bericht »

 

Bron:
Nieuwsblad

Ruim zevenhonderd leerlingen van 26 basisscholen uit heel Nederland hebben een natuurgebied ontworpen, dat zij vrijdag ook echt zelf gaan aanleggen bij het Harderbos bij Biddinghuizen. Dat maakte het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) en Natuurmonumenten bekend. Er zijn ruim tweehonderd ontwerpen en 3D-modellen ingestuurd voor het 11 hectare grote doebos bij het Harderbos. Boswachters maakten er samen met het NIBI een eindontwerp van. De kinderen willen dat het bos een ontdekplek krijgt. Vogelnestjes en klimbomen staan ook op hun verlanglijstje, evenals een doolhof, kijkhutten en informatie over de verschillende dieren in het bos.

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie

Ook interessant:
Kinderen, natuur, educatie

Bron:
Natuurmonumenten
Nederlands Instituut voor Biologie