Berichten

Op vrijdag 9 november lanceert Natuurmonumenten OERRR in Rotterdam. Op die dag voeren 150 Rotterdamse kinderen een Regenwormendans uit in een poging een Guinness record te plaatsen in het boven de grond dansen van regenwormen. OERRR is alles wat je buiten gedaan moet hebben voor je echt volwassen bent Natuurmonumenten wil met deze actie benadrukken dat kinderen OERRR ook midden in de stad kunnen ervaren en geeft hiermee het startschot voor een aantal acties in de stedelijke omgeving.

Op vrijdag 9 november is de Rotterdamse kick-off van OERRR. 150 kinderen van basisschool de Blijberg trekken naar het Vroesenpark om regenwormen uit de grond te dansen. Daarmee doen ze een recordpoging voor het Guinness Book of Records. Wormen lok je uit de grond door te kloppen, te steppen, te springen en zachtjes te stampen. Wormen reageren daarop omdat ze de trillingen in de grond associëren met de komst van een mol. De kinderen moeten wel goed opletten: zodra zich een worm laat zien, komt de jury erbij. De jury is samengesteld uit boswachters van Natuurmonumenten, Rotterdamse boswachters, bomenkenners en natuurleraren. De juryleden fotograferen de worm en daarmee telt hij mee voor het record.

OERRR
OERRR is alles wat je buiten gedaan moet hebben voor je echt volwassen bent. Een bezoek aan het park is ook leuk als het regent. Kinderen stampen in de plassen of proeven de regen. Regenwormen zijn dol op een bui. “Die laten zich zien als je het trucje weet om ze te lokken”, meent René Terhorst, bedenker van OERRR bij Natuurmonumenten.  Natuurmonumenten hoopt dat uiteindelijk alle 3,6 miljoen Nederlandse kinderen meedoen aan OERRR. Meedoen is kosteloos. Bedrijven en volwassenen kunnen het project steunen met een donatie.

VN-Handvest voor Rechten van de Mens
“Wij willen ouders inspireren om kinderen weer het buitengevoel te geven. Ongeacht of ze in de stad of op het plattenland wonen”, aldus Terhorst. Natuurmonumenten sluit zich met OERRR aan bij een pleidooi om het recht op toegankelijke natuur voor kinderen op te nemen in het VN-Handvest voor de Rechten van de Mens. De organisatie zet zich samen met ouders in om kinderen een gezonde toekomst te geven. Terhorst: “Buitenspelen helpt kinderen gezond te blijven.”

Met OERRR wil Natuurmonumenten kinderen ruimte bieden om buiten te spelen en zo hun fantasie te prikkelen, angsten te overwinnen, zichzelf te leren vertrouwen en in contact te komen met planten en dieren.

Datum: vrijdag 9 november, 13.30-14.30 uur

Locatie: Vroesenpark Rotterdam, ingang park ter hoogte van Vroesenlaan /Bijwerffstraat, Rotterdam

 

 

 

Het gunstige effect van planten op de creativiteit van mensen op de werkplaats wordt keer op keer opnieuw bewezen. Robert Ulrich van de Texas A&M University concludeerde aan de hand van een studie die 8 maanden duurde dat mannelijke deelnemers tot 15% meer creatieve ideeën bedachten, terwijl vrouwelijke deelnemers met eenzelfde percentage meer flexibele oplossingen kwamen opzetten nadat bloemen en planten in hun kantoor waren geplaatst.

In een andere studie concludeerden de onderzoekers dat kinderen opmerkelijk meer creatieve spelletjes gingen spelen wanneer ze zich op een speelplaats bevonden waar groen aanwezig was in vergelijking met plaatsen waar dat niet het geval is.

Minder vandalisme
Planten en bomen hebben in alle omgevingen een positief effect op de samenleving: in een plantrijke, groene stadsomgeving worden tot 48% minder vandalenstreken en 52% minder geweldadige misdrijven gepleegd. Volgens de onderzoekers hebben planten een positief effect op de gemoedstoestand van mensen  en neemt de kans dat ze een misdrijf plegen daardoor af.

Kleur groen doet wonderen
Ook de kleur groen doet wonderen. Deelnemers aan een studie waarbij een reeks anagrams moest worden opgelost deden tot 30% beter wanneer die anagrams in groene inkt waren opgesteld dan wanneer ze in rode inkt waren gedrukt.  De onderzoekers besluiten dat wie zijn creatieve kant wil optimaliseren groen moet gebruiken.

Bron:
Express.be

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Het vergroenen van daken en gevels is een trend in de bouw. Onderzoeker Marc Ottelé richtte zich specifiek op gevels en ziet aanzienlijke voordelen in het aanbrengen van ‘verticale’ vegetatie. De planten helpen onder meer om schadelijk fijn stof uit de lucht te halen. Ottelé promoveert op dinsdag 28 juni op dit onderwerp aan de TU Delft.

Ottelé: “Zogenoemd verticaal groen is steeds meer een aantrekkelijke optie bij het ontwerpen en ontwikkelen van moderne gebouwen. Verticale vergroening draagt bij aan de verbetering van het thermisch gedrag (isolerende eigenschappen) van gebouwen, toenemende biodiversiteit, esthetische en sociale aspecten, maar ook tot de vermindering van luchtverontreinigende stoffen zoals fijn stof deeltjes en koolstofdioxide.”

Fijn stof
In zijn onderzoek kon Ottelé experimenteel bevestigen dat planten op gevels inderdaad fijn stof opnemen. “Met beeldbewerkings-software en opnames van een elektronenmicroscoop, zijn we er in geslaagd om fijn stof deeltjes op de bladeren rechtstreeks te onderzoeken. We kunnen tevens de deeltjesgrootte en het aantal deeltjes identificeren.”

Belang voor de volksgezondheid
De accumulatie van fijn stof deeltjes op bladoppervlakken is van belang voor de volksgezondheid. Stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer zijn voornamelijk relevant in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Ze worden diep in de luchtwegen ingeademd en veroorzaken zo gezondheidsschade.

Isolerende eigenschappen van gebouwen
Ottelé constateerde nog andere potentiële voordelen van groene gevels. “Onze metingen laten zien dat vegetatie de windsnelheid langs gevels kan verminderen. De resultaten tonen ook aan dat verticaal groen een positief effect heeft op de isolerende eigenschappen van gebouwen.”

Twee types bij verticaal groen
Dit laatste geldt vooral voor zogenoemde living wall systemen. Ottelé legt uit: “Er zijn twee hoofdtypes bij verticaal groen: groene gevels en living wall systemen. Groene gevels zijn begroeid door klimplanten, hetzij rechtstreeks groeiend tegen een muur of indirect groeiend met hulpconstructies. Living wall systemen zijn geïntegreerde of prefab-systemen die zijn aangebracht op een constructie of hulpframe waarin de planten wortelen. Living wall systemen zijn een vrij nieuwe technologie waaraan nog zelden onderzoek is verricht.”

Bron:
TU Delft

 ——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

In hoeverre heeft een verblijf in een natuurlijke omgeving een gunstig effect op kinderen met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit)? De algemene conclusie van het onderzoek is dat natuurlijke omgevingen onder bepaalde omstandigheden een aantoonbare gunstige invloed kunnen hebben op het gedrag en cognitief functioneren van kinderen met ADHD.

Meer specifiek biedt het experimenteel onderzoek aanwijzingen dat natuur een voordeel kan bieden bij het uitvoeren van cognitieve taken die een beroep doen op executieve functies, terwijl een niet-natuurlijke, prikkelarme omgeving een voordeel kan bieden bij het uitvoeren van simpele verbale en visuele geheugentests.

Download het rapport ‘Natuur als therapie bij ADHD’ » 

 

 

 

 

Bron:
Wageningen UR

Kleine en grote parken, hofjes en tuinen, recreatiegebieden, waterpartijen, bomen en landschappen zijn van belang voor de gezondheid. Gemeenten hebben met groen een instrument in handen om gezondheidswinst te maken. Bewoners ervaren direct de voordelen van groen voor hun gezondheid.

Gemeenten uit Rijnmond kwamen onlangs in het Vlaardings centrum voor Natuur- en milieu-educatie bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen over groen en gezondheid. Onder de genodigden waren groenbeheerders, een stadsecoloog, groenontwerpers, een projectleider groene schoolpleinen en andere ambtenaren aanwezig.

Belang van groene leefomgeving
Vincent Roozen, directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond benadrukte het belang van een groene leefomgeving. Zo gaat men in een groene omgeving eerder fietsen en wandelen. Bewegen is belangrijk, niet alleen om overgewicht tegen te gaan, ook om je fit te voelen, een goed humeur te krijgen, daglicht te vangen.

Volgens Vincent Roozen kan met eenvoudige middelen veel bereikt worden: “Klimbomen waar kinderen uit kunnen vallen zijn leerzamer en uitdagender dan veilige speeltoestellen. Het is niet erg als een kind zich eens bezeerd aan een brandnetel.” 

Een trotse Jan Robberegt, wethouder van Vlaardingen, liet zien dat een gemeente verschil kan maken als het over groen gaat. Vlaardingen heeft onlangs goud gewonnen als een van de groenste gemeenten van Europa.

Groenbeleving vergroot welzijn
Ook andere sprekers benadrukten dat groen niet alleen uitnodigt tot gezonde lichaamsbeweging, maar ook leidt tot ontspanning en dat groenbeleving het welzijn vergroot. Een klein buurtparkje kan al sociale contacten bevorderen. Ravotten in het groen is goed voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.

Symposium Groen en Gezondheid
Op 10 november vindt in Vlaardingen het symposium Groen en Gezondheid plaats. Vijf vooraanstaande inleiders vanuit wetenschap, gezondheidszorg, architectuur, zorgverzekering en groene financiering geven hun visie op het belang en de mogelijkheden van het groen voor de preventieve en curatieve gezondheidszorg en het belang van een integrale aanpak en de gezonde financiering daarvan.

Download de uitnodiging en meld u aan »

 
 

“Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke rol spelen bij het behoud van natuur en biodiversiteit, juist vanwege hun ligging en landgebruik.” Dat stelt ir. Robbert Snep, landschapsecoloog bij Alterra, Wageningen UR. Bedrijventerreinen staan vooral bekend vanwege hun lelijkheid en prominente aanwezigheid in de rand van steden en langs wegen. Veel terreinen zijn verouderd en toe aan herstructurering. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat deze terreinen een meerwaarde voor hun omgeving kunnen opleveren. Maar toch is dat wel zo, blijkt uit het onderzoek waar Snep vrijdag 6 februari op promoveert.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie
Beluister de reportage met de promovendus

Ook interessant:
Bedrijventerreinen, industriegebied, biodiversiteit

Bron:
Alterra, Wageningen UR

Het buiten spelen van kinderen wordt steeds
meer tot een ‘bedreigde’ bezigheid. Dat geldt
nog sterker voor spelen in en met de natuur in
de woonomgeving. Met negatieve gevolgen
voor de ontwikkeling van kinderen. Scholen
kunnen bijdragen aan verbetering – onder
andere door op het eigen terrein een natuurspeelplaats
te ontwikkelen waar ook kinderen
uit de buurt kunnen spelen. Een plek die binnen
het onderwijs ook dienst kan doen als
leerlandschap voor natuureducati