'Alles wat je buiten gedaan moet hebben voor je echt volwassen ben'

Op vrijdag 9 november lanceert Natuurmonumenten OERRR in Rotterdam. Op die dag voeren 150 Rotterdamse kinderen een Regenwormendans uit in een poging een Guinness record te plaatsen in het boven de grond dansen van regenwormen. OERRR is alles wat je buiten gedaan moet hebben voor je echt volwassen bent Natuurmonumenten wil met deze actie benadrukken […]

Bloemen en planten hebben een positief effect op creativiteit

Het gunstige effect van planten op de creativiteit van mensen op de werkplaats wordt keer op keer opnieuw bewezen. Robert Ulrich van de Texas A&M University concludeerde aan de hand van een studie die 8 maanden duurde dat mannelijke deelnemers tot 15% meer creatieve ideeën bedachten, terwijl vrouwelijke deelnemers met eenzelfde percentage meer flexibele oplossingen […]

Groene gevels hebben de toekomst

Het vergroenen van daken en gevels is een trend in de bouw. Onderzoeker Marc Ottelé richtte zich specifiek op gevels en ziet aanzienlijke voordelen in het aanbrengen van ‘verticale’ vegetatie. De planten helpen onder meer om schadelijk fijn stof uit de lucht te halen. Ottelé promoveert op dinsdag 28 juni op dit onderwerp aan de […]

Natuurlijke omgeving kan positieve invloed op ADHD hebben

In hoeverre heeft een verblijf in een natuurlijke omgeving een gunstig effect op kinderen met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit)? De algemene conclusie van het onderzoek is dat natuurlijke omgevingen onder bepaalde omstandigheden een aantoonbare gunstige invloed kunnen hebben op het gedrag en cognitief functioneren van kinderen met ADHD. Meer specifiek biedt het experimenteel onderzoek aanwijzingen […]

Gemeenten hebben met groen een instrument om gezondheidswinst te maken

Kleine en grote parken, hofjes en tuinen, recreatiegebieden, waterpartijen, bomen en landschappen zijn van belang voor de gezondheid. Gemeenten hebben met groen een instrument in handen om gezondheidswinst te maken. Bewoners ervaren direct de voordelen van groen voor hun gezondheid. Gemeenten uit Rijnmond kwamen onlangs in het Vlaardings centrum voor Natuur- en milieu-educatie bij elkaar […]

Bedrijventerreinen hebben onverwachte meerwaarde voor natuur

“Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke rol spelen bij het behoud van natuur en biodiversiteit, juist vanwege hun ligging en landgebruik.” Dat stelt ir. Robbert Snep, landschapsecoloog bij Alterra, Wageningen UR. Bedrijventerreinen staan vooral bekend vanwege hun lelijkheid en prominente aanwezigheid in de rand van steden en langs wegen. Veel terreinen zijn verouderd en toe aan herstructurering. […]

Kinderen hebben natuur nodig

Het buiten spelen van kinderen wordt steedsmeer tot een ‘bedreigde’ bezigheid. Dat geldtnog sterker voor spelen in en met de natuur inde woonomgeving. Met negatieve gevolgenvoor de ontwikkeling van kinderen. Scholenkunnen bijdragen aan verbetering – onderandere door op het eigen terrein een natuurspeelplaatste ontwikkelen waar ook kinderenuit de buurt kunnen spelen. Een plek die binnenhet […]