Groene gevels hebben de toekomst

Het vergroenen van daken en gevels is een trend in de bouw. Onderzoeker Marc Ottelé richtte zich specifiek op gevels en ziet aanzienlijke voordelen in het aanbrengen van ‘verticale’ vegetatie. De planten helpen onder meer om schadelijk fijn stof uit de lucht te halen. Ottelé promoveert op dinsdag 28 juni op dit onderwerp aan de TU Delft.

Ottelé: “Zogenoemd verticaal groen is steeds meer een aantrekkelijke optie bij het ontwerpen en ontwikkelen van moderne gebouwen. Verticale vergroening draagt bij aan de verbetering van het thermisch gedrag (isolerende eigenschappen) van gebouwen, toenemende biodiversiteit, esthetische en sociale aspecten, maar ook tot de vermindering van luchtverontreinigende stoffen zoals fijn stof deeltjes en koolstofdioxide.”

Fijn stof
In zijn onderzoek kon Ottelé experimenteel bevestigen dat planten op gevels inderdaad fijn stof opnemen. “Met beeldbewerkings-software en opnames van een elektronenmicroscoop, zijn we er in geslaagd om fijn stof deeltjes op de bladeren rechtstreeks te onderzoeken. We kunnen tevens de deeltjesgrootte en het aantal deeltjes identificeren.”

Belang voor de volksgezondheid
De accumulatie van fijn stof deeltjes op bladoppervlakken is van belang voor de volksgezondheid. Stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer zijn voornamelijk relevant in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Ze worden diep in de luchtwegen ingeademd en veroorzaken zo gezondheidsschade.

Isolerende eigenschappen van gebouwen
Ottelé constateerde nog andere potentiële voordelen van groene gevels. “Onze metingen laten zien dat vegetatie de windsnelheid langs gevels kan verminderen. De resultaten tonen ook aan dat verticaal groen een positief effect heeft op de isolerende eigenschappen van gebouwen.”

Twee types bij verticaal groen
Dit laatste geldt vooral voor zogenoemde living wall systemen. Ottelé legt uit: “Er zijn twee hoofdtypes bij verticaal groen: groene gevels en living wall systemen. Groene gevels zijn begroeid door klimplanten, hetzij rechtstreeks groeiend tegen een muur of indirect groeiend met hulpconstructies. Living wall systemen zijn geïntegreerde of prefab-systemen die zijn aangebracht op een constructie of hulpframe waarin de planten wortelen. Living wall systemen zijn een vrij nieuwe technologie waaraan nog zelden onderzoek is verricht.”

Bron:
TU Delft

 ——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.