Waterschap Aa en Maas verstrekt groene subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

Waterschap Aa en Maas roept inwoners, verenigingen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Vanaf 1 maart 2016 wordt een subsidie verstrekt aan samenwerkende initiatiefnemers voor maatregelen als groene daken, (buurt)moestuinen, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken en meer groen en minder tegels in […]

Nationale Parken Deal impuls voor natuur en binnenlandse markt

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland heeft vandaag mede namens VNO-NCW zijn handtekening gezet onder de Nationale Parken Deal.  Met deze deal geeft het ministerie van Economische Zaken samen met provincies, terreinbeheerders, groene partners en bedrijfsleven het startsein voor het driejarige programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’. Toerisme Doel van het programma is om van […]

Subsidie voor natuurvriendelijke slootkant

Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft hoogheemraadschap van Rijnland een subsidieregeling vastgesteld voor het vergraven van een bestaande steile oever tot een flauw talud. Gezamenlijk een aanvraag indienen is daarbij ook mogelijk. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dit jaar tot 1 mei ingediend worden. De aanvraag moet voldoen […]

Canada transformeert verlaten spoorweg tot groen fietspad

Het stadsbestuur van de Canadese plaats Vancouver gaat een oude spoorlijn transformeren tot groen fiets- en voetgangerspad. Het spoortrajedt is voor een bedrag van $ 55 mln (€ 37 mln) overgenomen door de stad. De Arbutus Corridor is een 9 kilometer lange verlaten goederenspoorlijn in Vancouver die spoorwegmaatschappij Canadian Pacific (CP) tot aan 2001 exploiteerde. Het stadsbestuur van Vancouver […]

Transformatie Tapijn-kazerne Maastricht in openbaar park

Team Liag neemt de transformatie van de voormalige Tapijn-kazerne in Maastricht voor zijn rekening. Hiervoor heeft dit team een Europese aanbesteding gewonnen. In dit ontwerp zijn de gebouwen sterk met elkaar en met het parklandschap verbonden. De zichtlijnen van de paviljoenstructuur van het voormalige kazerneterrein zijn hierbij het uitgangspunt geweest. Door een verlaagd verbindingsgebouw blijven […]

Een nieuwe groene buurt voor Anderlecht

Met een officiële boomplanting is in Anderlecht het startschot gegeven van Erasmus Gardens. Het woonproject beantwoordt aan de groeiende huisvestingsbehoefte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het valt op door zijn verscheidenheid, zijn omvang en zijn ambitie. In deze nieuwe wijk van 13 hectare aan de rand van het Pajottenland kunnen de bewoners een evenwicht vinden […]

Nederlandse bedrijven werken samen aan de ontwikkeling van een groen dak voor overtollig regenwater

Nederlandse bedrijven werken samen aan de ontwikkeling van een groen dak dat overtollig regenwater hergebruikt. Dit moet tijdens hevige regenbuien de belasting op het riool verminderen. Dat schrijft Bouw Wereld. Het adviesbureau Leven op Daken werkt samen met de bedrijven ZinCo en Aquaco aan de ontwikkeling van een multifunctioneel ‘groen-blauw’ dak dat regenwater opslaat en reinigt om vervolgens in een gebouw […]