Waterschap Aa en Maas verstrekt groene subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

Waterschap Aa en Maas roept inwoners, verenigingen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Vanaf 1 maart 2016 wordt een subsidie verstrekt aan samenwerkende initiatiefnemers voor maatregelen als groene daken, (buurt)moestuinen, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken en meer groen en minder tegels in de wijk. De gemeenten Oss, Uden, Veghel, Bernheze, Schijndel, Landerd en Boekel ondersteunen de subsidieregeling.’
Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas: “We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. Het regent tegenwoordig vaker en heviger maar in bebouwd gebied komen extreme hitte en droogte ook vaker voor. Samen met gemeenten nemen we al diverse maatregelen om met klimaatverandering om te gaan. Waterschap Aa en Maas roept juist ook inwoners, verenigingen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren.”
De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van 5.000 euro. U krijgt de subsidie in zijn geheel als voorschot voor de oplevering van uw project, op vertoon van offertes of facturen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied;
  • De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
  • Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken is dus verplicht.