Transformatie Tapijn-kazerne Maastricht in openbaar park

Team Liag neemt de transformatie van de voormalige Tapijn-kazerne in Maastricht voor zijn rekening. Hiervoor heeft dit team een Europese aanbesteding gewonnen.
In dit ontwerp zijn de gebouwen sterk met elkaar en met het parklandschap verbonden. De zichtlijnen van de paviljoenstructuur van het voormalige kazerneterrein zijn hierbij het uitgangspunt geweest. Door een verlaagd verbindingsgebouw blijven deze zichtlijnen behouden. Daarnaast fungeert dit gebouw als plint voor alle gebouwen en zorgt het voor de maximale flexibiliteit van de functies.

Openbaar park

De Tapijn-kazerne is sinds oktober 2013 officieel in eigendom van de Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn gezamenlijk eigenaar van de gebouwen, de gemeente van de onbebouwde ruimte. De betrokken partijen hebben in dialoog met de stad een langetermijnvisie voor het gebied opgesteld: het gebied wordt getransformeerd tot openbaar park en de gebouwen worden bestemd voor onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies.