Subsidie voor natuurvriendelijke slootkant

Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft hoogheemraadschap van Rijnland een subsidieregeling vastgesteld voor het vergraven van een bestaande steile oever tot een flauw talud. Gezamenlijk een aanvraag indienen is daarbij ook mogelijk. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dit jaar tot 1 mei ingediend worden.
De aanvraag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden voor het ontwerp van de natuurvriendelijke oever en het onderhoud. Een aantal projecten is van subsidie uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere afspraken met het hoogheemraadschap over zijn gemaakt.
Voor particulieren bedraagt de subsidie voor bestaande oevers 100% van het normbedrag van 65 euro per meter. Voor natuur beherende organisaties is dit 75% en voor overheden 50% van het normbedrag. De maximumbijdrage per project bedraagt 30.000 euro.
Bron: groeneruimte.nl