Een nieuwe groene buurt voor Anderlecht

Met een officiële boomplanting is in Anderlecht het startschot gegeven van Erasmus Gardens. Het woonproject beantwoordt aan de groeiende huisvestingsbehoefte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het valt op door zijn verscheidenheid, zijn omvang en zijn ambitie. In deze nieuwe wijk van 13 hectare aan de rand van het Pajottenland kunnen de bewoners een evenwicht vinden tussen stad en groene zone.
Sinds 2001 blijven de huisvestingsbehoeften in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toenemen. Volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan is de Erasmussite een van de grootste onbebouwde terreinen waarop het mogelijk is een groot woonproject te ontwikkelen. BPI en Belfius Immo hebben de taak op zich genomen om van dit project een voorbeeld van stedenbouwkundige, sociale en economische samenhang te maken.

Een wijk buiten de stad …

Erasmus Gardens ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de rand van de groene valleien van het Pajottenland. Zodra je de wijk verlaat, word je omringd door akkers en weilanden. De wijk grenst aan de prachtige zone van Neerpede, waar wandelaars of fietsers hun hart kunnen ophalen met de nieuwe wijk als uitvalbasis.
bron: bouwenwonen.net