Berichten

Het verbinden van parken, oevers en natuurgebieden in Amsterdam is van groot belang voor de aanwezigheid van een grote verscheidenheid van dieren en planten in de stad. Een goede biodiversiteit is volgens D66 essentieel voor het leven in de stad. “Een goede, leefbare stad, is een groene stad”.

Amsterdam heeft alle wegen, viaducten, kades en bruggen in beeld gebracht die de natuur in de hoofdstad op een belangrijke wijze doorsnijden. De ongeveer 150 belangrijkste ecologische knelpunten worden wat D66 Amsterdam betreft snel aangepakt. Daarom doen de sociaal-liberalen een voorstel voor een jaarlijks werkplan om deze op te lossen.

Ecologische knelpunten
D66-raadslid Ivar Manuel: “Een goede, leefbare stad, is een groene stad. Goed dat de belangrijkste knelpunten nu op de kaart staan. Nu kunnen we eindelijk echt werk gaan maken van het oplossen van de ecologische knelpunten in en om de stad. Daarom vragen we wethouder Ossel nu om met een werkplan te komen waarin staat welke knelpunten ieder jaar worden opgelost. Ook moet jaarlijks worden teruggekoppeld of de knelpunten zijn opgelost en wat dit heeft betekend voor de biodiversiteit aan de hand van een aantal indicatorsoorten.”

140 beschermde dier- en plantensoorten
Op initiatief van D66 zijn afgelopen twee jaar verschillende knelpunten in de groenstructuur van de stad opgelost zoals in het Geuzenbos en bij de Europaboulevard in Buitenveldert. Twee weken geleden werd bekend dat in Amsterdam 140 beschermde dier- en plantensoorten te vinden zijn. In een gemiddelde gemeente komen er 70 verschillende soorten voor. Voorbeelden van beschermde diersoorten in de stad zijn de ringslang en de huismus.

Natuur verbinden 
Manuel: “De Amsterdamse flora en fauna doet het goed. Laten we deze uitgangspositie koesteren en snel gaan werken aan het verbinden van nu nog onderbroken natuur in de stad zodat het alleen nog maar beter wordt”. 

 

Doel van het onlangs gehouden symposium Groen, groener, groenst was de kenniskloof tussen de bouw- en de groensector te doorbreken, en een vakoverstijgende benadering van groentoepassingen in, op en aan gebouwen te stimuleren. Met ruim zeventig aanwezigen uit de (landschaps-)architectuur, groen, onderwijs en wetenschap een mooi gemêleerde groep om hierin een belangrijke stap voorwaarts te zetten.

Atto Harsta, programmadirecteur van Bouwen met Groen en Glas (BGG), startte met een beknopt overzicht van de ontwikkeling van groen de afgelopen decennia. De aandacht voor groen en duurzaamheid volgt een golvende lijn. Momenteel zitten we in de derde piek. Groen is een hot item in veel sectoren; tegelijkertijd heeft de aandacht voor duurzaamheid en het cradle to cradle concept een vlucht genomen. Samenwerking met de natuur is op dit moment belangrijker dan ooit.
 
Groen ontwikkeld
Een belangrijke eerste stap is het vergaren en verspreiden van kennis over de meerwaarde van groen voor de leefomgeving is. Vanuit BGG is dit een belangrijk thema. Door de bouw- en groensector met elkaar te verbinden, en zo kennis te delen en te ontwikkelen, slaat het programma een brug voor succesvolle groentoepassingen in de gebouwde omgeving. Dit begint al bij het onderwijs: het programma is nauw betrokken bij het tot stand brengen van vakoverstijgende opleidingen, waarin de kennis van de bouw- en groensector wordt gecombineerd. Daarnaast zijn vanuit het programma verschillende onderzoeken naar de meerwaarde van groen en daglicht uitgevoerd.

Groen loont
Nu we steeds meer weten over het belang van groen en daglicht in de leef-, leer- en werkomgeving van mensen is het aan de verschillende vakdisciplines om met elkaar goede groen- en daglichttoepassingen in gebouwen te gaan verwezenlijken. Hiervoor is het belangrijk dat de groensector een omslag maakt in het denken over groen. Groen is niet langer alleen een product ter verfraaiing, maar groen heeft een belangrijke economische waarde. Groen draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van mensen, en groen kan ook een duurzaam onderdeel vormen van het energetisch systeem van een gebouw.

Meer informatie
Alle genoemde onderzoeken en een uitgebreid verslag van het symposium leest u hier » 

Een onderzoek onder Utrechtse woonconsumenten heeft een schat aan informatie opgeleverd over hoe mensen willen wonen in de nieuwe Utrechtse wijk Haarzicht. Een ruime meerderheid (70 procent) kiest voor een dorps woonmilieu in een kwalitatief goede openbare ruimte met bijvoorbeeld grote bomen.

Het merendeel van de respondenten wil wonen in een twee-onder-een-kap-, hoek- of vrijstaande woning, waarvoor ze een prijs willen betalen die ligt tussen de € 300.000 en € 400.000.

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM gebruikt de uitkomsten van het onderzoek voor de planontwikkeling zodat de opzet van de nieuwe wijk en het ontwerp van de woningen aansluiten op de wensen van de toekomstige bewoners. Aan het onderzoek deden een kleine driehonderd huishoudens mee.

Natuur, groen en veiligheid zijn de belangrijkste woonwaarden
De respondenten van het onderzoek voor Haarzicht zijn voornamelijk gezinnen uit de regio Utrecht. De leeftijdscategorie van 35 tot 45 jaar is met veertig procent het beste vertegenwoordigd. De prijs-kwaliteitverhouding, natuur en groen en veiligheid zijn de belangrijkste woonwaarden die worden genoemd voor Haarzicht. Respondenten geven aan meer te willen betalen voor een nieuwbouwwoning als de openbare ruimte meer kwaliteit heeft, bijvoorbeeld door het planten van volwassen bomen. Bijna de helft van de respondenten vindt Haarzuilens het aansprekendste dorp uit de regio.

Kleinschalige buurt
Haarzicht ligt ten noordwesten van de kern Vleuten. De nieuwe wijk wordt een kleinschalige buurt met ruim vijfhonderd woningen. Haarzicht krijgt een dorps woonmilieu, een gebiedseigen identiteit en een ontspannen sfeer. De woonwijk ligt in een landelijke omgeving met ten westen het Landinrichtingsplan Haarzuilens, dat wordt ingericht als recreatiegebied, en ten noorden de Thematervelden en de Haarrijnseplas. Naast woningen komen er ook voorzieningen in Haarzicht, waaronder een basisschool en buitenschoolse opvang. Volgens de huidige planning worden de eerste woningen in 2015 opgeleverd.

Crowdsourcing
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de methode van crowdsourcing. Met deze methode worden woonconsumenten uitgenodigd via internet mee te denken over de ontwikkeling van een nieuwe woon- en leefomgeving. AM hanteert deze methode al meerdere jaren, maar met de beschikbaarheid van social media en internetsites als Funda en Google is het bereik nu vele malen groter. AM zal crowdsourcing in de toekomst in meerdere projecten toepassen.

Bron:
Binnenlands Bestuur / Dagblad Trouw

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 

De jury van de internationale Entente Florale heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Nederland. Deventer en Elburg gaan voor Europees Goud in de internationale Entente Florale competitie. Deventer won vorig jaar Goud in de nationale competitie Entente Florale als  “groenste  stad van Nederland 2010” en Elburg veroverde het goud en de titel in de categorie kleine steden en dorpen. Dit jaar vertegenwoordigen beide gemeenten Nederland in de internationale Entente Florale, waaraan 10 landen deelnemen. De prijsuitreiking is op 16  september in de Sloveense stad RogaÅ¡ka Slatina. 

In zowel Deventer als in Elburg volgde de internationale jury een aantal uren een uitgebreide route, die zowel door de binnenstand als door het buitengebied leidde. De beoordeling komt tot stand aan de hand van een aantal criteria. Zo wordt gekeken naar de visie op groengebied op stedelijk en landelijk niveau, het beleid en de uitvoering daarvan, de zorg voor het milieu, de kwaliteit van de beplanting, aanleg en onderhoud, de samenwerking met andere (natuur)organisaties, educatie de informatie aan de bewoners, de toeristische waarde en burgerparticipatie.

Goede presentatie van de Nederlandse kandidaten
Vice-voorzitter van de jury Rudi Geerardyn, uit België, landschapsarchitect en stedebouwkundige, was positief over de presentatie van beide Nederlandse kandidaten.

  

 

“Nog niet vaak gezien”
“Deventer heeft zich goed gepresenteerd. Ik was zeer onder de indruk van het educatief natuur- en milieucentrum en kinderboerderij De Ulebelt van Deventer. Dit heeft echt indruk op me gemaakt en zoiets heb ik nog niet vaak gezien. Zo’n mooie groene plek in zo’n verstedelijkt gebied wat goed bereikbaar is voor de bewoners en kinderen”.

“Landschappelijk gezien zeer indrukwekkend”
Elburg noemde hij een mooi middeleeuws stadje met haar enorme groene stadswallen. “Wat me opviel was de kwaliteit van de groene geveltuinen, private voortuinen en de boerderijtuinen. De opbouw van het landschap rondom Elburg heeft indruk op me gemaakt. Elburg heeft namelijk te maken met de bosrijke omgeving van de Veluwe, openlandschap en het Veluwemeer. Landschappelijk gezien is dit zeer indrukwekkend”.

Wethouder Deventer: “Groen is belangrijk voor gemeente”
Wethouder Margriet de Jager van Deventer stelt dat groen absoluut van belang is voor een gemeente en haar inwoners. “Wij hechten er veel waarde aan dat Deventer een groene stad is, omdat, groen een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in de stad. En er zijn nog meer argumenten. Een groene stad is een sterk argument bij de citymarketing als het gaat om toerisme. De aanwezigheid van groen heeft een positief effect op de gezondheid, omdat mensen uitgenodigd en geprikkeld worden te gaan fietsen, wandelen en voor de kinderen om te spelen in het groen. Daarbij is het van belang dat de beplantingskeuze is afgestemd op de omstandigheden, dus met de juiste bomen en planten op  de juiste plaats staan om de kwaliteit te kunnen waarborgen”.

Berichten uit de regionale pers

  • Titel ‘groenste stad van Europa’ kan Deventer bijna niet ontgaan »
  • Elburg verkoopt groen goed »

Film jurering Deventer