'Een goede, leefbare stad, is een groene stad'

Het verbinden van parken, oevers en natuurgebieden in Amsterdam is van groot belang voor de aanwezigheid van een grote verscheidenheid van dieren en planten in de stad. Een goede biodiversiteit is volgens D66 essentieel voor het leven in de stad. “Een goede, leefbare stad, is een groene stad”. Amsterdam heeft alle wegen, viaducten, kades en […]

Integraal ontwerp voorwaarde voor goede groentoepassingen

Doel van het onlangs gehouden symposium Groen, groener, groenst was de kenniskloof tussen de bouw- en de groensector te doorbreken, en een vakoverstijgende benadering van groentoepassingen in, op en aan gebouwen te stimuleren. Met ruim zeventig aanwezigen uit de (landschaps-)architectuur, groen, onderwijs en wetenschap een mooi gemêleerde groep om hierin een belangrijke stap voorwaarts te […]

Woonconsument spreekt voorkeur uit voor dorps woonmilieu in kwalitatief goede openbare ruimte

Een onderzoek onder Utrechtse woonconsumenten heeft een schat aan informatie opgeleverd over hoe mensen willen wonen in de nieuwe Utrechtse wijk Haarzicht. Een ruime meerderheid (70 procent) kiest voor een dorps woonmilieu in een kwalitatief goede openbare ruimte met bijvoorbeeld grote bomen. Het merendeel van de respondenten wil wonen in een twee-onder-een-kap-, hoek- of vrijstaande […]

Goede presentatie Deventer en Elburg aan internationale groenjury

De jury van de internationale Entente Florale heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Nederland. Deventer en Elburg gaan voor Europees Goud in de internationale Entente Florale competitie. Deventer won vorig jaar Goud in de nationale competitie Entente Florale als  “groenste  stad van Nederland 2010” en Elburg veroverde het goud en […]

Haps’ groen speelveldje 'voorbeeld van goede samenwerking'

Samen met de bewoners van de nieuwbouwwijk de Schans werd in Haps, gemeente Cuijk, een groene speelplek ontworpen.Een landschapsarchitect heeft alle ideeën op deskundige wijze verwerkt en over het resultaat – een fraaie inrichtingsschets van de groene speelplek – is iedereen tevreden. „Een schoolvoorbeeld van hoe er samen met de gemeente en de inwoners iets […]

Pilotproject 't Goede Groene Leven

Sinds kort loopt in de gemeente Leiden een pilotproject van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I): ’t Goede Groene Leven. Dit project richt zich op de (groot)ouders en verzorgers van 0-4 jarigen. ’t Goede Groene Leven reikt de ouders en verzorgers van baby’s, dreumesen en peuters betrouwbare informatie en praktische, eenvoudige tips […]

Discussiebijeenkomst over een goede groene verbinding tussen groen in en buiten de stad

De burger is de laatste decennia veel kritischer en veeleisender geworden waardoor ook de recreatievraag meer divers is geworden. Trends in de maatschappij worden vertaald naar gezondheid en vrijetijdsbeleving in het groen. Voor de burger is hoogwaardig en voldoende groen in de nabijheid van belang. Een goede verbinding van groen in en buiten de stad […]

Gemeentelijk bomenbeleid op weg naar een goede toekomst

Voor de tweede maal heeft de Bomenstichting onderzoek gedaan naar het bomenbeleid van gemeenten. Verheugend is de verbetering van de kwaliteit van dit beleid. Sinds 2005 hebben tweemaal zoveel gemeenten een evenwichtig beleid voor de groene leefomgeving. De belangstelling voor groen en bomen groeit, zowel bij burgers als gemeenten. Toch heeft nog driekwart van de […]