Gemeentelijk bomenbeleid op weg naar een goede toekomst

Voor de tweede maal heeft de Bomenstichting onderzoek gedaan naar het bomenbeleid van gemeenten. Verheugend is de verbetering van de kwaliteit van dit beleid. Sinds 2005 hebben tweemaal zoveel gemeenten een evenwichtig beleid voor de groene leefomgeving. De belangstelling voor groen en bomen groeit, zowel bij burgers als gemeenten.

Toch heeft nog driekwart van de gemeenten een bomenbeleid van minder dan redelijke kwaliteit.

Onderzoek
In 2005 en 2009 is middels een enquête onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het gemeentelijk bomenbeleid. Maatstaf hierbij is de zogeheten Bomenstichting-norm: zes beleidsonderdelen dienen een samenhangend geheel te vormen, waarbij ieder onderdeel minimaal van een redelijk niveau hoort te zijn. Het gebrek aan deze samenhang is de oorzaak van de relatief lage totaal score door gemeentes. Zwakke schakel daarbij is de aanwezigheid van bomenkennis – van hoog tot laag – binnen de gemeentelijke organisatie.

 

Bomenbeleidsplan cruciaal
Dit onderzoek toont aan dat het essentieel is om de visie op de functie(s) van bomen goed vast te leggen. Dit blijkt namelijk van grote invloed te zijn op de kwaliteit van het gemeentelijk bomenbeleid als geheel en de verschillende beleidsonderdelen afzonderlijk. Gemeenten met een bomenbeleidsplan scoren significant beter dan gemiddeld en hebben waardevolle bomen vaker beschermd in bestemmingsplannen.

Waardevolle bomen in de verdrukking
Tweederde van alle gemeenten hanteert overigens een lijst met waardevolle en monumentale bomen. Bij bouwplannen laat de bescherming van deze bijzondere bomen echter te wensen over. Er wordt vaker een Bomen Effect Analyse ingezet om de mogelijke effecten van de bouw op bomen vooraf in beeld te brengen. Helaas leidt dit niet tot meer behoud van waardevolle bomen.

Beleid in ‘groene’ banen leiden
Uit de enquête is af te leiden dat een zorgvuldige en op duurzaamheid gerichte omgang met groen en bomen nog steeds geen vanzelfsprekendheid is. Terwijl de Bomenstichting stelt dat het bomenbeleid een integraal en substantieel deel van het gemeentelijk beleid moet worden. Investeren in groen en bomen betekent immers investeren in de kwaliteit van de directe werk- en leefomgeving. Hetgeen de gezondheid en het welzijn van burgers ten goede komt.

Meer weten
Deze en andere opmerkelijke resultaten van het onderzoek kunt u teruglezen in het rapport “Kwaliteit gemeentelijk bomenbeleid 2005-2009’. Dit rapport is digitaal en als print te bestellen via www.bomenstichting.nl. Beheerderabonnees van de Bomenstichting krijgen het rapport gratis toegestuurd.