Pilotproject 't Goede Groene Leven

Sinds kort loopt in de gemeente Leiden een pilotproject van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I): ’t Goede Groene Leven. Dit project richt zich op de (groot)ouders en verzorgers van 0-4 jarigen.

’t Goede Groene Leven reikt de ouders en verzorgers van baby’s, dreumesen en peuters betrouwbare informatie en praktische, eenvoudige tips aan. Het geeft antwoorden op waarom het goed is voor de opgroeiende kinderen om in de natuur te zijn, op de boerderij te komen en hoe eten groeit. Vooral voor de ontwikkeling en gezondheid heeft het voordelen.

Praktische tips richten zich op hoe je ‘groen en voedselbewust’ opvoedt. Zoals waar de kinderboerderijen zijn in de gemeente, maar ook wat je zelf samen thuis kunt doen.

Of hoe het zit met veiligheid en gezondheid. Van haar kant is EL&I ook benieuwd naar de ervaringen, meningen en ideeën van de ouders en andere opvoeders.

Wat is de boodschap van ’t Goede Groene Leven?
‘Regelmatig in aanraking komen met de levende, groene omgeving is goed voor jou en je kleine kind’. Dát is de boodschap van ‘t Goede Groene Leven aan de ouders en opvoeders. Deze boodschap komen ouders op zeer weinig plekken tegen. Het staat meestal niet in zwangerschapsboekjes en wordt nog niet expliciet benoemd bij het consultatiebureau. Ook komen steeds meer opgroeiende kinderen in Nederland niet meer vanzelfsprekend in aanraking met de levende omgeving.

EL&I en gemeente Leiden
’t Goede Groene Leven richt zich op de plekken waar ouders komen voor informatie over de ontwikkeling en gezondheid van hun kinderen. Daarom start de pilot bij de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). De Centra ontwikkelen zich tot dé inlooppunten voor ouders en verzorgers met allerlei vragen; ook via internet.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Groen en de Stad