Discussiebijeenkomst over een goede groene verbinding tussen groen in en buiten de stad

De burger is de laatste decennia veel kritischer en veeleisender geworden waardoor ook de recreatievraag meer divers is geworden. Trends in de maatschappij worden vertaald naar gezondheid en vrijetijdsbeleving in het groen. Voor de burger is hoogwaardig en voldoende groen in de nabijheid van belang. Een goede verbinding van groen in en buiten de stad wordt essentieel.

Hierin ligt een uitdaging voor Groenservice Zuid-Holland. Groenservice Zuid-Holland draagt zorg voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van meer dan 12.000 hectare natuur- en recreatiegebied in de provincie Zuid-Holland. Opdrachtgevers zijn  (natuur-) en recreatieschappen. Groenforum nodigt leden van Groenforum en betrokkenen bij De Groene Stad en het programma Groen en de Stad uit voor een discussiebijeenkomt op dinsdag 26 oktober 2010 in Bergschenhoek, Restaurant Bergsche Plas (lage Bergse Bos), Rottebandreef 50, 2661 GR.

 

 


Programma
Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:

13.00-13.30
 Ontvangst met koffie en thee
 
13.30-13.50
 Welkomstwoord en toelichting G. Z-H door de heer ir. Leo. Klaassen (directeur Groenservice Z-H)
 
13.50-14.30
 Korte presentaties over:

  •  De betekenis van “randstedelijk groen” voor de stad (Hans Sytsema)
  • Strategische groenontwikkelingen en ambities in het Rottemerengebied (Hans Sytsema)
  • Innovatieagenda GroenserviceZ-H m.b.t. groen (Nelleke den Boon)

14.30-15.00
 Discussie en vragen
 
15.00-15.15
 Pauze
 
15:15-16.30
Bustocht door Lage Bergse bos (met accent op overgangszone vanuit Hillegersberg) en Hoge Bergsche bos (langs oa.Outdoor Valley en uitkijkpunt “lurs”).
 
16.30-17.30
  Afsluiting door voorzitter Groenforum (Peter Dordregter)

 Napraten met drankje en hapje.
 
Aanmelden
Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst doet u door het sturen van een email voor 15 oktober a.s. naar info@groenforumnederland.nl met vermelding van:

Naam bedrijf:

Naam deelnemer(s):

Telefoonnummer: