'Een goede, leefbare stad, is een groene stad'

Het verbinden van parken, oevers en natuurgebieden in Amsterdam is van groot belang voor de aanwezigheid van een grote verscheidenheid van dieren en planten in de stad. Een goede biodiversiteit is volgens D66 essentieel voor het leven in de stad. “Een goede, leefbare stad, is een groene stad”.

Amsterdam heeft alle wegen, viaducten, kades en bruggen in beeld gebracht die de natuur in de hoofdstad op een belangrijke wijze doorsnijden. De ongeveer 150 belangrijkste ecologische knelpunten worden wat D66 Amsterdam betreft snel aangepakt. Daarom doen de sociaal-liberalen een voorstel voor een jaarlijks werkplan om deze op te lossen.

Ecologische knelpunten
D66-raadslid Ivar Manuel: “Een goede, leefbare stad, is een groene stad. Goed dat de belangrijkste knelpunten nu op de kaart staan. Nu kunnen we eindelijk echt werk gaan maken van het oplossen van de ecologische knelpunten in en om de stad. Daarom vragen we wethouder Ossel nu om met een werkplan te komen waarin staat welke knelpunten ieder jaar worden opgelost. Ook moet jaarlijks worden teruggekoppeld of de knelpunten zijn opgelost en wat dit heeft betekend voor de biodiversiteit aan de hand van een aantal indicatorsoorten.”

140 beschermde dier- en plantensoorten
Op initiatief van D66 zijn afgelopen twee jaar verschillende knelpunten in de groenstructuur van de stad opgelost zoals in het Geuzenbos en bij de Europaboulevard in Buitenveldert. Twee weken geleden werd bekend dat in Amsterdam 140 beschermde dier- en plantensoorten te vinden zijn. In een gemiddelde gemeente komen er 70 verschillende soorten voor. Voorbeelden van beschermde diersoorten in de stad zijn de ringslang en de huismus.

Natuur verbinden 
Manuel: “De Amsterdamse flora en fauna doet het goed. Laten we deze uitgangspositie koesteren en snel gaan werken aan het verbinden van nu nog onderbroken natuur in de stad zodat het alleen nog maar beter wordt”.