Integraal ontwerp voorwaarde voor goede groentoepassingen

Doel van het onlangs gehouden symposium Groen, groener, groenst was de kenniskloof tussen de bouw- en de groensector te doorbreken, en een vakoverstijgende benadering van groentoepassingen in, op en aan gebouwen te stimuleren. Met ruim zeventig aanwezigen uit de (landschaps-)architectuur, groen, onderwijs en wetenschap een mooi gemêleerde groep om hierin een belangrijke stap voorwaarts te zetten.

Atto Harsta, programmadirecteur van Bouwen met Groen en Glas (BGG), startte met een beknopt overzicht van de ontwikkeling van groen de afgelopen decennia. De aandacht voor groen en duurzaamheid volgt een golvende lijn. Momenteel zitten we in de derde piek. Groen is een hot item in veel sectoren; tegelijkertijd heeft de aandacht voor duurzaamheid en het cradle to cradle concept een vlucht genomen. Samenwerking met de natuur is op dit moment belangrijker dan ooit.
 
Groen ontwikkeld
Een belangrijke eerste stap is het vergaren en verspreiden van kennis over de meerwaarde van groen voor de leefomgeving is. Vanuit BGG is dit een belangrijk thema. Door de bouw- en groensector met elkaar te verbinden, en zo kennis te delen en te ontwikkelen, slaat het programma een brug voor succesvolle groentoepassingen in de gebouwde omgeving. Dit begint al bij het onderwijs: het programma is nauw betrokken bij het tot stand brengen van vakoverstijgende opleidingen, waarin de kennis van de bouw- en groensector wordt gecombineerd. Daarnaast zijn vanuit het programma verschillende onderzoeken naar de meerwaarde van groen en daglicht uitgevoerd.

Groen loont
Nu we steeds meer weten over het belang van groen en daglicht in de leef-, leer- en werkomgeving van mensen is het aan de verschillende vakdisciplines om met elkaar goede groen- en daglichttoepassingen in gebouwen te gaan verwezenlijken. Hiervoor is het belangrijk dat de groensector een omslag maakt in het denken over groen. Groen is niet langer alleen een product ter verfraaiing, maar groen heeft een belangrijke economische waarde. Groen draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van mensen, en groen kan ook een duurzaam onderdeel vormen van het energetisch systeem van een gebouw.

Meer informatie
Alle genoemde onderzoeken en een uitgebreid verslag van het symposium leest u hier »