Berichten

Gezondheid is op dit moment een zeer actueel maatschappelijk thema en dus een inhoudelijk goed  thema voor Boomfeestdag 2013.

Iedereen heeft bomen in de buurt: in de tuin, de straat of in het park. Het is eigenlijk zo ‘gewoon’ dat het veel mensen niet eens opvalt. Maar schijn bedriegt, want….stel je voor hoe jouw dorp, stad of wijk er uit zal zien zonder bomen, krijg je dan ook niet een onbehagelijk gevoel? Voel jij je niet lekkerder in een groene, bomenrijke omgeving dan in een betonnen omgeving?

Minder gestrest
Bomen in steden en dorpen zorgen er voor dat burgers zich lichamelijk én geestelijk gezonder voelen, minder gestrest. Een groene, bomenrijke leefomgeving nodigt uit tot bewegen: wandelen, fietsen, spelen. Maar uiteraard zorgen bomen voor zuurstof en voor heerlijke voedzame vruchten. Daarom is het thema voor de Boomfeestdag op 20 maart 2013: Bomen maken gezond.

 

 

Utrecht heeft vijftien volkstuinparken, die door de stad gekoesterd worden. Oases van groen, die in of aan de rand van de stad liggen en het bezoeken waard zijn. Op de Utrechtse tuinenparken kun je genieten van de rust, groene omgeving en alle mooie tuinen. Uit de beleidsnotitie Volkstuinen in Utrecht, Duurzaam en Gezond 2012 – 2014 blijkt het belang van de volkstuinen voor de stad.

Naast een plezierige vorm van vrijetijdsbesteding is tuinieren ook nog eens gezond. Het leidt tot minder stress en meer bewegen. Daarnaast zijn de tuinenparken met hun verschillende verenigingsgebouwen een leuke ontmoetingsplek voor de wijk en de buurt.

Collegeprogramma Groen, Open en Sociaal
Uit de notitie blijkt dat de volkstuinverenigingen op verschillende wijzen bijdragen aan de doelstellingen uit het het collegeprogramma Groen, Open en Sociaal. Aan een sociale en actieve stad met inzet van vrijwilligers en activiteiten voor de buurt en de wijk. Aan een duurzame stad door gemeenschappelijk tuinenparken te beheren en onderhouden en zo bij te dragen aan een aantrekkelijke en groene leefomgeving. Aan een gezonde stad, omdat tuinieren aantoonbaar leidt tot een betere gezondheid en het zelf verbouwen van voedsel bijdraagt aan een groter bewustzijn en belangstelling voor voedsel.

Grotere belangstelling voor volkstuinen
Rinda den Besten, wethouder Sport: “Er is een grotere belangstelling van onder meer jonge gezinnen voor een volkstuin met als beweegredenen dat ze hun kinderen iets van de natuur willen meegeven en meer buiten kunnen zijn. Ook het verhoogde bewustzijn over de kwaliteit van ons voedsel speelt een rol. En het plezier dat men beleeft om dat zelf te telen. In ons gezondheidsbeleid willen we daar op inspelen met de ontwikkeling van een lokale voedselstrategie. Voedsel verbouwen in en om de stad draagt bij aan de aandacht voor gezonde voeding, participatie in de samenleving en reductie van stress. De volkstuinen – duurzaam en gezond – spelen daarbij een belangrijke rol: nu en in de toekomst.”

Toekomst
Een belangrijke randvoorwaarde om aan de huidige vraag naar volkstuinen te kunnen voldoen, is dat de huidige tuinenparken kunnen blijven bestaan. De gemeente probeert daarom zoveel mogelijk rekening te houden met de huidige locaties voor volkstuinen. Daarnaast zal de gemeente mogelijke locaties voor nieuwe volkstuinen onderzoeken.

Internationaal congres
In 2014 is de landelijke organisatie van hobbytuinders AVVN samen met de gemeente Utrecht gastheer voor het 37-ste Internationale Congres van de Internationale Federatie van Volkstuinen. De federatie bestaat uit 14 nationale organisaties van volkstuinhouders, die gezamenlijk meer dan drie miljoen huishoudens vertegenwoordigt.

Bron:
Gemeente Utrecht

 

 

 

 

Mensen van boven de 62 die in het bezit zijn van een volkstuin, zijn significant gezonder dan mensen zonder volkstuin. In het algemeen hebben mensen die een volkstuin hebben in alle leeftijdsgroepen meer lichamelijke beweging. Dat blijkt uit onderzoek van Agnes van den Berg dat onlangs is gepubliceerd in Environmental Health.

Nederland telt ongeveer 240.000 volkstuinen, verspreid over zo’n 1000 complexen en parken. De volkstuin is een bijproduct van de achttiende-eeuwse industrialisering en de daaruit voortkomende trek naar de stad. Volkstuintjes werden verhuurd aan fabrieksarbeiders met een schamel loon die zo hun eigen groenten en fruit konden telen. Tegenwoordig is volkstuinieren vooral een vorm van openluchtrecreatie.

Er is een toenemende beleidsmatige aandacht voor de gezondheidsbevorderende functie van volkstuinieren, hoewel dat gezondheidsaspect nooit echt was onderzocht. Daar is nu verandering in gekomen. 

 

 
Meer lichaamsbeweging
Aan het onderzoek deden 121 volkstuinders mee. Als controlegroep fungeerden 63 van hun buren zonder volkstuin. Agnes van den Berg: “Daaruit bleek onder andere dat volkstuinders in de zomer gemiddeld 32 uur per week op hun volkstuin zijn, en dat zij daardoor veel meer lichaamsbeweging krijgen dan hun buren zonder volkstuin. Zij gingen op de fiets naar de tuin, waren actief met schoffel en schep, gingen de strijd aan met onkruid. Dit actief bezig zijn was voor de helft van hen ook een zeer belangrijke reden om een volkstuin aan te houden.”

Verrassing
Bovenstaande conclusie klinkt logisch, maar toch liepen de onderzoekers tegen een verrassing aan. Volkstuinders jonger dan 62 jaar bleken op het gebied van gezondheid en welzijn helemaal niet te verschillen van hun buren zonder volkstuin. Bij oudere volkstuinders was er wel een duidelijk verschil. “Maar,” relativeert Agnes, “je moet hierbij wel bedenken dat ouderen die het tuinieren niet meer volhouden, daardoor buiten de selectie vallen. Daarnaast was de controlegroep wat jonger, beter opgeleid en welgestelder dan de ouderen, dus gemiddeld wellicht gezonder. Dat maakt de bewijsvoering op basis van dit onderzoek lastig. Ik vermoed dat we bij beter vergelijkbare groepen hadden gevonden dat zowel jongere als oudere tuinders gezonder en gelukkiger zijn dan hun buren. Reden genoeg dus voor de overheid om, met name in het licht van de vergrijzing, voor deze doelgroep de aanleg van volkstuincomplexen te stimuleren.”

Klik hier voor het artikel ‘Allotment gardening and health’ »

Bron:
Alterra

Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Dat niet alleen: ze zijn ook gezonder, want ze bezoeken minder vaak de huisarts voor bijvoorbeeld depressie, diabetes, COPD en duizeligheid.

Vooral mensen met een lagere sociaal-economische status, kinderen en ouderen hebben profijt van meer groen in de woonomgeving, aldus onderzoeker Jolanda Maas. Maas verrichte haar onderzoek bij het NIVEL en promoveerde op 20 februari aan de Universiteit Utrecht op haar onderzoek naar ‘Vitamine G’.

• Klik hier voor meer informatie »
• Lees hier een artikel uit Boomblad »

Bron:
Universiteit Utrecht

NIGZ en Staatsbosbeheer hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend: ‘Gezond Groen’. Doel van dit project is om gebieden van Staatsbosbeheer in te zetten voor gezondheid van stadsbewoners. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op korte termijn worden in vier steden lokale partijen uit de sector natuur en de sector gezondheid uitgenodigd om deel te nemen aan een lokaal netwerk. Deze vier steden zijn Emmen, Arnhem, Den Haag en Eindhoven.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht.

Ook interessant:
Gezondheid, Staatsbosbeheer

Bron:
NIGZ

De publicatie Gezond door landbouw en groen biedt een overzicht van zowel de wetenschappelijke als de praktijkkennis op het gebied van groen en gezondheid. Het boek beschrijft de betekenis van landbouw en groen voor het welbevinden van stedelingen. De auteur beschrijft verschillende inspirerende initiatieven om platteland en stad, groen en gezondheid met elkaar te verbinden. Ook de voordelen van voor de gezondheid van een groene omgeving staan systematisch beschreven. ‘Het hele scala van effecten van groen op de gezondheid komt aan de orde’ zegt Hassink.’Van bomen die fijn stof wegvangen tot en met ziektepreventie door recreëren in het groen’.

 

Gezondheid van werknemers is een belangrijk onderwerp binnen ondernemingen. Planten op de werkplek kunnen de gezondheid positief beïnvloeden. Deze brochure geeft met behulp van sprekende voorbeelden, informatiemateriaal, onderzoeksresultaten en bedrijfsgegevens, handvatten om instemming te krijgen voor een ‘groen’ beleid op de werkvloer. Trefwoorden bij deze brochure zijn: werkomgeving, welbevinden, luchtzuiverend, gezondheidsklachten.