Gezond door land­bouw en groen

De publi­ca­tie Gezond door land­bouw en groen biedt een over­zicht van zowel de weten­schap­pe­lij­ke als de prak­tijk­ken­nis op het gebied van groen en gezond­heid. Het boek beschrijft de bete­ke­nis van land­bouw en groen voor het wel­be­vin­den van ste­de­lin­gen. De auteur beschrijft ver­schil­len­de inspi­re­ren­de ini­ti­a­tie­ven om plat­te­land en stad, groen en gezond­heid met elkaar te ver­bin­den. Ook de voor­de­len van voor de gezond­heid van een groe­ne omge­ving staan sys­te­ma­tisch beschre­ven. ‘Het hele sca­la van effec­ten van groen op de gezond­heid komt aan de orde’ zegt Hassink.’Van bomen die fijn stof weg­van­gen tot en met ziek­te­pre­ven­tie door recreëren in het groen’.