Gezond groen

NIGZ en Staats­bos­be­heer heb­ben een samen­wer­kings­over­een­komst gete­kend: ‘Gezond Groen’. Doel van dit pro­ject is om gebie­den van Staats­bos­be­heer in te zet­ten voor gezond­heid van stads­be­wo­ners. Het pro­ject wordt gefi­nan­cierd door het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit. Op kor­te ter­mijn wor­den in vier ste­den loka­le par­tij­en uit de sec­tor natuur en de sec­tor gezond­heid uit­ge­no­digd om deel te nemen aan een lokaal net­werk. Deze vier ste­den zijn Emmen, Arn­hem, Den Haag en Eind­ho­ven.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt.

Ook inte­res­sant:
Gezond­heid, Staats­bos­be­heer

Bron:
NIGZ