TEEB Stad: meer voordeel voor meer mensen voor minder geld

Wanneer baten het uitgangspunt vormen bij gebiedsontwikkeling levert dat meer voordeel voor meer mensen voor minder geld, beargumenteerde Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen+Bos tijdens de workshop TEEB Stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten. De workshop TEEB Stad werd georganiseerd door Groenkeur, HIC – promotie van […]

Buitenplaatsen en landgoederen leveren geld op

Buitenplaatsen trekken veel recreatie en toerisme aan en de woningen in de omgeving zijn meer waard. Daarmee leveren buitenplaatsen en landgoederen een belangrijke economische en maatschappelijke bijdrage aan de samenleving. Dit blijkt uit een onderzoek naar de economische betekenis van buitenplaatsen in Overijssel, Gelderland en Utrecht, in opdracht van diezelfde provincies. Bureau Witteveen+Bos voerde het […]

Bewoners Vaassen krijgen geld voor beplanten en onderhoud groen

Buurtbewoners van de Bothastraat en de Smutstraat in Vaassen willen gezamenlijk de groenperken in hun omgeving voorzien van nieuwe beplanting en deze ook onderhouden. De gemeente Epe beloont dit initiatief met een financiële bijdrage van 2500 euro. De groenperken zijn in verval geraakt door wegwerkzaamheden. De gemeente zou deze perken weer aanpakken, maar buurtbewoners stelden […]

Utrecht stelt extra geld beschikbaar voor meer dak- en gevelgroen

De gemeente Utrecht stelt extra geld beschikbaar om Utrechters te stimuleren om groene daken aan te leggen of gevelgroen aan te brengen. Dat schrijft wethouder Mirjam de Rijk van Duurzaamheid in een brief aan de gemeenteraad. Mochten Utrechters tot nu toe slechts anderhalve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weghalen voor […]

Amsterdam investeert meer geld in groen rond en om de stad

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil de bijdrage aan de natuur- en recreatiegebieden rondom de stad versterken. Naast de parken in de hoofdstad zijn ook de groengebieden rondom de stad belangrijk. Wethouder Freek Ossel (Openbare Ruimte en Groen) wil een inventarisatie van alle groengebieden die van vitaal belang zijn voor de stad. […]

''Vergroenen Geleenbeek levert geld op"

Het opknappen en vergroenen van de Geleenbeek van Heerlen tot Sittard valt enkele miljoenen goedkoper uit dan geraamd. Het aantrekkelijker maken van de waterloop onder de naam Corio Glana moet ruim 30 miljoen opleveren. Economische modellen leren dat  elke euro die je in zo’n project stopt er twee oplevert in baten uit toerisme en recreatie. […]

Rijk stelt geld beschikbaar voor markant groen in aandachtswijken

De ministers Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stellen € 4,4 miljoen beschikbaar om bijzondere plekken zoals bijzondere parken, groengebieden en monumenten in de wijken in aandachtswijken een nieuwe bestemming te geven en te ontwikkelen. Gemeenten kunnen hiervoor tot 3 mei 2010 subsidie aanvragen met een minimum van € 25.000 en een maximum van […]