Rijk stelt geld beschikbaar voor markant groen in aandachtswijken

De ministers Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stellen € 4,4 miljoen beschikbaar om bijzondere plekken zoals bijzondere parken, groengebieden en monumenten in de wijken in aandachtswijken een nieuwe bestemming te geven en te ontwikkelen.

Gemeenten kunnen hiervoor tot 3 mei 2010 subsidie aanvragen met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 200.000 en tot maximaal 50% van de projectkosten. Het ministerie van OC&W heeft de gemeenten hiervoor onlangs per brief uitgenodigd. Dit meldt branchevereniging VHG op haar website.

Voorwaarde
Voorwaarde is dat het project wordt ingezet voor openbare ruimte en groen in de aandachtswijk dat door verstorende ingrepen of veranderde gebruiksfuncties hun waarde voor de wijk hebben verloren. Het betreft hier parken, pleinen, passages, structuren en infrastructuur.

Lees het volledige bericht op de site van VHG »

Bron:
VHG