Berichten

De gemeente investeert de komende drie jaar 600.000 euro extra in alternatieve onkruidbestrijdingsmethodes. Het gaat om branden of toepassing van hete lucht om onkruid op verhardingen te bestrijden.
Sinds twee jaar gebruikt Enschede daarvoor geen chemische middelen meer zoals Roundup. Branden en hete lucht zijn duurder. Vandaar de 600.000 euro om een redelijk tot goede beeldkwaliteit te behouden.
Groene lopers
Om meer biodiversiteit in de stad te krijgen, wil de gemeente in toenemende mate ‘groene lopers’ ontwikkelen: bloemenlinten voor vlinders, hommels en wilde bijen. Vooral bijen hebben het moeilijk.
Bijen
Het eerste project is gerealiseerd aan de Broekheurnering, waar een mengsel van twaalf verschillende bloemensoorten is ingezaaid, afgestemd op de plek. Andere plekken worden nog onderzocht op geschiktheid. Het moet bij een groene loper bij voorkeur gaan om aaneengesloten gebieden om een optimaal effect voor bijen te krijgen. Verder moet er voldoende bezonning zijn, geen randbeplanting en de bodem moet voedselarm zijn omdat anders verdringing door gras optreedt. Het gaat om 4 tot 5 hectare, waar eenmalig 50.000 euro voor beschikbaar is.
Enschede is één van de eerste steden in Nederland die groene daken wil inzetten om de overlast van heftige regenbuien in te dammen. Onderzoek moet uitwijzen wat het effect van de groene dakpannen is op de hoeveelheid water dat het riool instroomt.
Sinds augustus 2013 liggen op elf huurwoningen aan de Kremersmaten groene dakpannen. Het is een pilot van woningcorporatie Domijn. De komende anderhalf jaar wordt onderzocht hoe groot het effect is van de hellende groene dakpannen op de wateroverlast na een flinke bui. Omdat het om een pilot gaat is het volgens waterontwerper Hendrik-Jan Teekens van de gemeente vooral interessant om te bekijken hoeveel regenwater er door de dakpannen wordt opvangen.
Plotter
“We meten de neerslag die in millimeters per seconde op het dak valt met een speciaal apparaat van de universiteit in Auckland, Nieuw-Zeeland. Vervolgens meet een plotter het water dat door de afvoer stroomt. Dat verschil toont aan hoeveel water er door de groene dakpannen wordt vasthouden”, vertelt waterontwerper Hendrik-Jan Teekens van de gemeente. De resultaten worden vergeleken met een normaal pannendak.
Onderzoek
De gemeente, het waterschap Vechtstromen, woningcorporatie Domijn, Pioneering en STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) bundelen de krachten voor dit onderzoek. Behalve Enschede doen nog vier gemeenten mee aan dit project, waaronder Rotterdam en Amsterdam.
bron: tubantia.nl
Bijen, hommels, vlinders en veel andere insecten zijn belangrijk voor ons allemaal. Zo bestuiven bijen en hommels ruim de helft van onze planten. Daardoor zorgen ze er uiteindelijk voor dat wij voedsel hebben. Zonder bijen en hommels zouden we bijvoorbeeld zo goed als geen groente en fruit meer hebben. Toch gaat het niet goed met onze bijen en hommels. Daarom is het belangrijk dat wij ook voor hen zorgen en dat doen ze in Enschede. 
De Groene Loper: bloemenlinten voor bijen
De Groene Loper Enschede maakt onderdeel uit van de Groene Loper Overijssel, een provinciaal project om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Een mooie manier om dat te doen is door de vele lokale groene (buurt)-initiatieven in Enschede, van klein tot groot, met elkaar kennis te laten maken en beter zichtbaar te maken. In de laatste week van april 2016 organiseerde Groene Loper Enschede een actie voor bijen. Ze betrokken bewoners bij het zaaien van een ‘bloemenlint’ in hun eigen omgeving. Dit met als doel gezamenlijk te zorgen voor een prachtig bloemenlint door Enschede! Bewoners konden daarvoor gratis een zakje wilde bloemenmengsel ophalen. De actie was zeer geslaagd: alle beschikbare 500 zadenpakketten werden uitgedeeld aan bewoners van Enschede en omgeving. Waarmee de stad weer een stukje bloemrijker en biodiverser is geworden.
‘Bijensnelwegen’ en biodiversiteit door minder maaien en wilde bloemen zaaien
In Enschede wordt het gras sinds enkele jaren minder vaak gemaaid vanuit noodzakelijke bezuinigingen. Dat minder maaien heeft een positief effect voor bijvoorbeeld bijen, hommels en vlinders. Want op verschillende plekken ontstaan door het minder maaien inmiddels meer kruiden en wilde bloemen in het gras, die een belangrijke voedselbron vormen voor de (wilde) bijen, hommels en vlinders. Op verschillende plekken in de stad heeft de gemeente daarnaast wilde bloemen gezaaid in het langere gras. Op deze manier ontstaan er als het ware een soort bijensnelwegen: bloemen en kruidenlinten door de stad, waarlangs bijen, hommels en vlinders zich kunnen verplaatsen en voedsel vinden.
Samen inzetten voor bijen, hommels vlinders en biodiversiteit!
Door samen te werken kunnen we bijen, hommels en vlinders helpen. Dat doen ze in Enschede al door de samenwerking tussen de verschillende (natuur)organisaties. Maar uw hulp is daarbij ook hard nodig. Want ook u kunt zelf al veel doen om bijen, hommels en vlinders te helpen. Hieronder enkele voorbeelden:
 • Meer gevarieerde en groene beplanting(in plaats van stenen) in uw tuin: Voor bijen, hommels en vlinders is gevarieerde en (op verschillende momenten bloeiende) bloemrijke beplanting belangrijk. Op het internet is veel te vinden over welke planten het meest geschikt zijn voor bijvoorbeeld bijen. Als u daarnaast stenen of tegels rond uw woning vervangt voor beplanting levert u bovendien een bijdrage aan het verhelpen van de regenwaterproblematiek, omdat de riolering minder wordt belast. Ook kunt u in de openbare ruimte soms tegels vervangen voor groen (een tegeltuintje),
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen in uw tuin of op uw verharding: Omdat het schadelijk kan zijn voor bijen, hommels en vlinders. Ook kunnen er tussen uw verharding bijzondere zandbijen zitten (soms te zien aan kleine hoopjes zand op uw inrit) die u met de bestrijdingsmiddelen raakt;
 • Wilde bloemen zaaien: Een mooie manier om te helpen is natuurlijk ook door in uw tuin zelf (een stukje) met wilde bloemen in te zaaien. Zo helpt u mee aan het bouwen van een bloemenlint in Enschede
 • Bijen- en insectenhotel ophangen: bij verschillende winkels kunt u leuke bijen- of insectenhotels kopen, die niet heel duur zijn. Ook vind je op het internet verschillende leuke voorbeelden om zelf een bijen- of insectenhotel te maken. Door deze op een zonnige plek in uw tuin te plaatsen help u bijvoorbeeld al verschillende soorten wilde bijen en hommels.
Bron: enschede.nl

Aan de rand van de Enschedese wijk Helmerhoek is een 8,5 hectare groot landschapsgebied aangelegd met een beek: de Stadsrand Helmerhoek. De stadsrand is in goede samenwerking aangelegd door Dienst Landelijk Gebied (DLG), het Waterschap Regge en Dinkel en de gemeente Enschede. Op 7 november was de officiële opening van deze recreatieve trekpleister.

De gemeente Enschede streeft naar een natuurlijke overgang tussen de randen van de stad en het buitengebied. De Stadsrand Helmerhoek is hiervan een fraai voorbeeld. De grond voor de stadsrand kon door de uitvoeringscommissie Enschede-Zuid worden vrijgemaakt in het kader van de landinrichting Enschede-Zuid. Het pad door Stadsrand Helmerhoek wordt onderdeel van Rondje Enschede. Dit is een 52 kilometer lange fiets- en wandelroute rondom Enschede.

De nieuwe beek loopt dwars door het gebied. Via deze Smalenbroekbeek dringt regenwater de bodem binnen. Landschapskunstenaar Paul de Kort heeft vier waterkeringen ontworpen. Het water wordt hier door trechters opgestuwd. Daardoor verspreidt het water zich bij hevige regenbuien over de flanken van de beek. Wandelaars kunnen over de waterkeringen naar de overkant van de beek lopen.

Bron:
Dienst Landelijke Gebied

 

Vanaf vandaag is de kaart van wandel- en fietsroute Rondje Enschede te verkrijgen bij de lokale vvv-kantoren. Rondje Enschede is een avontuurlijke belevingsroute voor wandelaars en fietsers. De route heeft een lengte van 40 kilometer (52 km inclusief rondje Boekelo) en loopt door de prachtige groene randen van de stad.

De route verbindt bijzondere rustpunten en pleisterplaatsen zoals theetuinen, klim- en speelbossen, kunstateliers en landgoederen. Fietsers en wandelaars komen deze unieke plekjes en prachtige pleisterplaatsen langs de route tegen.

Meer informatie
Website Uit in Enschede » 

Met Enschede in de hoofdrol start op zondag 21 november een nieuwe zesdelige reeks van de NCRV-serie Natuur in de Stad. In de aflevering komen naast onder meer parken in de stad en kunst in de wijk ook de projecten Twekkelerzoom en ’t Vaneker aan bod. Enschede werkt aan deze serie mee om naast haar groene karakter ook de innovatieve kracht van haar medewerkers naar voren te brengen. De uitzending begint om 19.15 uur op Nederland 2.

Enschede beschikt over een groot buitengebied. De cultuurhistorische en landschappelijke waarde daarvan worden gecombineerd met recreatie en toerisme. De gemeente probeert met verschillende projecten de natuur te koesteren. Nieuwe wijken aan de rand van de stad worden nu zo gebouwd dat ze meer opgaan in de omgeving. Met het herstel van oude beken zoals de Roombeek komt er meer natuur in de stad en zorgt water voor een nieuw straatbeeld.

Voor het maaien van het gras worden schapen ingezet en kunstenaars proberen de bewoners meer bewust te maken van de natuur om zich heen. Ook herintredende werklozen hebben baat bij de natuur: door te werken in het groen krijgt hun leven weer ritme.

 

Groencompetitie Entente Florale
Met zijn groen opgezette bebouwing, vele stadsparken en een schitterend buitengebied werd Enschede in 2003 al door de juryleden van de Entente Florale officieel bekroond als de groenste stad van Nederland.

In het coalitieakkoord 2010-2014 kiest Enschede voor een impuls in de vergroening van woonwijken en dorpen, vooral met inzet van de buurtbewoners. De gemeente geeft een extra impuls aan de kwaliteit van het groen, waarna de bewoners meer zelfwerkzaamheid tonen bij het onderhoud.

 

 

De GroenAgenda van de gemeente Enschede die onlangs is verschenen, geeft de aandacht voor het groen in Enschede een nieuwe impuls. Dit vanuit het groeiende besef dat groen geen franje of sluitpost is, maar een essentieel middel bij de versterking van de leefbaarheid, de economie, de volksgezondheid, natuur, landschap en duurzaamheid.

In het rapport staat onder meer geschreven dat groen belangrijk is. “Bomen, struiken en andere planten vervullen functies voor de biodiversiteit, de ‘aankleding’ van steen, beton en asfalt, het zuiveren van de lucht, het temperen van temperatuurschommelingen, het bieden van speelplekken, het vastleggen van CO2 en nog veel meer.”

Doel van GroenAgenda
Het doel van De GroenAgenda is om alle betrokkenen bij het groen in de gemeente Enschede te inspireren om de stad nog groener te maken.

De volgende  concrete actiepunten worden genoemd:

 • Realiseren van postzegelparkjes
 • Stimuleren/realiseren van begroeide daken, gevels en schuttingen
 • Parken meer toegankelijk maken. Goede parkeervoorzieningen in de directe        omgeving realiseren. Toegankelijkheid voor wandelwagen en                        scootmobiels verbeteren.
 • Kleine parken meer open maken. Doorzicht vergroten, door
  het op sommige plekken verwijderen van struiken, met als doel het
  vergroten van het veiligheidsgevoel.
 • In parken kleine pleisterplekken realiseren. Voorbeelden
  zijn: barbecueplekken, een terras op een zichtbare plaats, een
  muziekkoepel waar verenigingen kunnen spelen en verkoop van
  etenswaren door bijvoorbeeld een ijscokar.
 • Download hier GroenAgenda Enschede »

Bron:
Gemeente Enschede

De Enschedese boomverkiezing is gewonnen door drie moeraseiken aan de Papaverstraat in de Laares. Volgens stemmers op de website boomverkiezing.nl hebben deze bomen de absolute X-factor.

De winnende bomen zijn ongeveer 80 jaar oud. Met negentig stemmen vonden mensen dat deze bomen de absolute X-factor verdienen. Stemmers noemden de drie bomen “een veel te mooi plaatje” en “een mooie groep bomen, die al heel lang beeldbepalend zijn geweest”.

Uitgegroeide kastanje
Op nummer twee eindigde de opvallende breed uitgegroeide kastanje aan de Deurningerstraat.

De dikste en grootste mammoetboom van Twente in het Ledeboerpark eindigde op nummer drie.

Tijdens de boomverkiezing nomineerden Enschedeërs 31 bomen die mogelijk de X-factor hebben. Meer dan 400 stemmen zijn uitgebracht op de aangemelde bomen.

Mensen bewust maken van groen
De boomverkiezing is een landelijke actie die plaats vindt op initiatief van de Bomenstichting. Het is een leuke en vrijblijvende actie met als doel mensen bewust te maken van het groen en de bomen in hun omgeving. In Enschede werd de actie georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de Natuur- en Milieuraad Enschede. Op dit moment worden ook boomverkiezingen gehouden in Skârsterlan, Leiden, Wijchen en Epe.

De stadsdichter, Frank Weijering, gaat nu een gedicht schrijven over de bomen. Over ongeveer twee weken wordt dit gedicht bekend gemaakt en worden de bomen gehuldigd.

Bron:
Gemeente Enschede