Ensche­de pre­sen­teert groe­ne bele­vings­rou­te

Van­af van­daag is de kaart van wan­del- en fiets­rou­te Rond­je Ensche­de te ver­krij­gen bij de loka­le vvv-kan­to­ren. Rond­je Ensche­de is een avon­tuur­lij­ke bele­vings­rou­te voor wan­de­laars en fiet­sers. De rou­te heeft een leng­te van 40 kilo­me­ter (52 km inclu­sief rond­je Boe­ke­lo) en loopt door de prach­ti­ge groe­ne ran­den van de stad.

De rou­te ver­bindt bij­zon­de­re rust­pun­ten en pleis­ter­plaat­sen zoals thee­tui­nen, klim- en speel­bos­sen, kunst­a­te­liers en land­goe­de­ren. Fiet­sers en wan­de­laars komen deze unie­ke plek­jes en prach­ti­ge pleis­ter­plaat­sen langs de rou­te tegen.

Meer infor­ma­tie
Web­si­te Uit in Ensche­de »