Gemeente Enschede investeert tonnen in bestrijding onkruid en meer groen

De gemeente investeert de komende drie jaar 600.000 euro extra in alternatieve onkruidbestrijdingsmethodes. Het gaat om branden of toepassing van hete lucht om onkruid op verhardingen te bestrijden.
Sinds twee jaar gebruikt Enschede daarvoor geen chemische middelen meer zoals Roundup. Branden en hete lucht zijn duurder. Vandaar de 600.000 euro om een redelijk tot goede beeldkwaliteit te behouden.
Groene lopers
Om meer biodiversiteit in de stad te krijgen, wil de gemeente in toenemende mate ‘groene lopers’ ontwikkelen: bloemenlinten voor vlinders, hommels en wilde bijen. Vooral bijen hebben het moeilijk.
Bijen
Het eerste project is gerealiseerd aan de Broekheurnering, waar een mengsel van twaalf verschillende bloemensoorten is ingezaaid, afgestemd op de plek. Andere plekken worden nog onderzocht op geschiktheid. Het moet bij een groene loper bij voorkeur gaan om aaneengesloten gebieden om een optimaal effect voor bijen te krijgen. Verder moet er voldoende bezonning zijn, geen randbeplanting en de bodem moet voedselarm zijn omdat anders verdringing door gras optreedt. Het gaat om 4 tot 5 hectare, waar eenmalig 50.000 euro voor beschikbaar is.