Stijging economische betekenis toerisme in het Groene Hart

De economische betekenis van toerisme in het Groene Hart is tussen 2005 en 2010 met 11% gegroeid. De werkgelegenheid in deze sector nam zelfs toe met 15%. Ook is het totaal aantal toeristische overnachtingen met 4 % gestegen tot 1,2 miljoen overnachtingen. Hierbij compenseerde de grote stijging bij B & B accommodaties de daling bij […]

Nationaal Park Hoge kempen vertegenwoordigt economische waarde

Het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen bewijst niet alleen op het vlak van natuur en milieu zijn meerwaarde, het is ook een economisch rendabel ‘product’. Dat is de conclusie van een internationale conferentie over de economische meerwaarde van natuur. “In beleidskeuzes wordt de bijdrage van natuur aan een economische ontwikkeling onderschat of zelfs ontkend”, zegt […]

Groene leefomgeving levert Nederland meer dan 1 miljard economische winst

Investeringen in voldoende en goed groen kan in Nederland leiden tot een economische meerwaarde die kan oplopen tot 1,3 miljard euro per jaar. Daarbij gaat het onder andere om economische winst dankzij gezondere inwoners, lagere zorgkosten, hogere waarden van vastgoed en woningen, lagere energiekosten en een hogere arbeidsproductiviteit. Dat is een van de conclusies van […]

Bijeenkomst over de economische baten van groen

VVM Sectie Biodiversiteit organiseert een bijeenkomst naar ’the economics of ecosystems and biodiversity’ (TEEB). Dit is een internationale studie naar de economische waarden van groen en ecosystemen(diensten). Opvallende elementen zijn het ontwikkelen van een praktisch rekeninstrument om de baten van groen hanteerbaar te maken en het opzetten van een ‘community of practice’. De sprekers Leon […]

Onderzoek naar maatschappelijke en economische baten van Park 21

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer wordt deze zomer door kenniscentrum Triple E de maatschappelijke en economische baten onderzocht van Park 21. In Haarlemmermeer bestaat de visie en ambitie om Park 21 aan te leggen. Dit metropolitane park van de eenentwintigste eeuw, waarin de polderlaag, parklaag en leisurelaag continu in ontwikkeling zijn en waarvan het […]

Investeren in groene leefomgeving lokt economische groei uit

De verhalen over de leegloop van het platteland raken minister Verburg, maar ze is van mening dat investeren in vergroening economische groei opwekt. Dit schrijft minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een ingezonden brief in dagblad Trouw. Verburg geeft aan dat we moeten leren leven met de bevolkingsdaling en dat dit grote gevolgen […]