Investeren in groene leefomgeving lokt economische groei uit

De verhalen over de leegloop van het platteland raken minister Verburg, maar ze is van mening dat investeren in vergroening economische groei opwekt.

Dit schrijft minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een ingezonden brief in dagblad Trouw.

Verburg geeft aan dat we moeten leren leven met de bevolkingsdaling en dat dit grote gevolgen heeft voor de achterblijvers op het platteland. De vraag die zij zich stelt is hoe de leefbaarheid daar kan worden behouden.

Vergroening platteland
Volgens haar liggen er kansen voor verdere vergroening van het platteland. Bewoners moeten zich prettig voelen in deze omgeving, omdat dit belangrijk is voor de gezondheid en welzijn. Zo’n groene omgeving bevordert volgens Verburg de economische groei, aangezien dit een aangenaam vestigingsklimaat biedt voor bedrijven.

Bron:
Trouw