De maatschappelijke en economische waardering van beplantingsmethoden in stedelijk groen

Van alle soorten natuur in Nederland is bos het meest populair bij recreanten. Bossen liggen echter ver weg van de meeste steden, en kunnen daardoor minder vaak worden bezocht dan het groen dichtbij huis. De aanplant van parkbossen in en om de stad lijkt een uitstekende manier om te voorzien in de groeiende behoefte van stadsbewoners aan frisse lucht, rust en stilte. Het populaire bos komt hiermee binnen het dagelijks bereik van de stedeling. Met traditionele beplantingsmethoden zoals de blijvers-wijkers methode duurt het echter vaak jaren voordat een parkbos aantrekkelijk wordt voor recreanten. De integrale beplantingsmethode is speciaal ontwikkeld om zo snel mogelijk na de aanleg een volwaardige woon- en recreatieomgeving te creëren.

Meer informatie »