Bijeenkomst over de economische baten van groen

VVM Sectie Biodiversiteit organiseert een bijeenkomst naar ’the economics of ecosystems and biodiversity’ (TEEB). Dit is een internationale studie naar de economische waarden van groen en ecosystemen(diensten). Opvallende elementen zijn het ontwikkelen van een praktisch rekeninstrument om de baten van groen hanteerbaar te maken en het opzetten van een ‘community of practice’.

De sprekers Leon Braat (WUR) en Johan van Zoest (intitiatiefgroep TEEB in de stad) nemen u tijdens de bijeenkomst mee in de laatste ontwikkelingen. Daarna wordt er in groepen aan de slag gegaan met vooraf ingediende cases gericht op groen in relatie tot onder meer klimaatadaptatie, waterberging, gezondheid, OZB-opbrengsten, recreatie en toerisme.

Tot eind augustus kunt u cases indienen via bureau@vvm.info »

 

 

 

 

Voorlopig programma
Woensdag 21 september
13.00u ontvangst
13.30u presentaties: TEEB – NL door Leon Braat (WUR) TEEB in de stad door Johan van Zoest (initiatiefnemer TEEB in de stad) plenaire discussie
14.15u pauze
14.30u aan het werk met praktijkcases in groepen plenaire terugkoppeling
16.30u afsluiting en borrel

Verdere informatie
De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Marian Hopman van de VVM Sectie Biodiversiteit. Actuele informatie vindt u hier »

Aanmelden
Aanmelden per e-mail naar bureau@vvm.info »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.