Onderzoek naar maatschappelijke en economische baten van Park 21

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer wordt deze zomer door kenniscentrum Triple E de maatschappelijke en economische baten onderzocht van Park 21.

In Haarlemmermeer bestaat de visie en ambitie om Park 21 aan te leggen. Dit metropolitane park van de eenentwintigste eeuw, waarin de polderlaag, parklaag en leisurelaag continu in ontwikkeling zijn en waarvan het eindbeeld niet bestaat, is van belang voor zowel de bewoners van de Haarlemmermeer als de metropoolregio groot Amsterdam. 

Bron:
Triple E