Berichten

Het Rotterdams college zet zich in voor groene schoolpleinen. Dit moet eraan bijdragen dat gezinnen prettig kunnen wonen in de stad. De inzet is gericht op aantrekkelijke gezinswoningen, goede scholen, meer groen in de wijk en schone straten waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. Het eerste speel- en leerplein in Rotterdam is inmiddels geopend. Het schoolplein is van basisschool De Fontein. Dat meldt gemeente Rotterdam.
Het nieuwe speel- en leerplein van De Fontein is een groene oase met volop speel- en leermogelijkheden voor kinderen. De leerlingen en wethouder Schneider van Stedelijke ontwikkeling en Integratie hebben het vergroende schoolplein woensdag 1 juni geopend. “Een groen schoolplein is, naast een fijne plaats om lekker te spelen en bewegen, goed voor het bewustzijn van de natuur. Het is een extra leslokaal en een extra speelruimte voor de wijk. Ik hoop dat de kinderen er veel gebruik van gaan maken. Ook in de avond en in het weekend”, aldus Schneider. Later dit jaar zullen er nog een aantal schoolpleinen op de schop worden genomen en vergroend.
Uit een pilot op Rotterdamse scholen bleek eerder al dat kinderen zich blijer voelen op een groen schoolplein. Het zou zelfs het pesten verminderen. Uit de pilot bleek dat 40 procent van de kinderen zich blij voelt op een grijs schoolplein, maar op een groen schoolplein stijgt dit naar 87 procent.
Bron: nationale onderwijsgids

De Fontein in Noord heeft primeur met speel- en leerplein voor school en de buurt.
Basisschool De Fontein in de Hoyledestraat in Noord heeft een groen schoolplein gekregen. Het oude stenige schoolplein is verbouwd tot een groene oase met volop speel- en leermogelijkheden voor kinderen. De leerlingen en wethouder Schneider (Stedelijke ontwikkeling en Integratie) hebben het vergroende schoolplein woensdag 1 juni feestelijk geopend.
Schoolpleinen vergroenen
In Noord zijn de speelmogelijkheden voor kinderen beperkt. Net als de ruimte om nieuwe voorzieningen aan te leggen. Door schoolpleinen te vergroenen en open te stellen buiten schooltijden, kan de bestaande openbare ruimte beter worden benut. Wethouder Schneider: ‘Een groen schoolplein is, naast een fijne plaats om lekker te spelen en bewegen, goed voor het bewustzijn van de natuur. Het is een extra leslokaal en een extra speelruimte voor de wijk. Ik hoop dat de kinderen er veel gebruik van gaan maken. Ook in de avond en in het weekend’.
Prettig wonen voor gezinnen
Groene schoolpleinen dragen bij aan de doelstelling van het Rotterdams college dat gezinnen prettig kunnen wonen in de stad. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met bewoners, corporaties, investeerders en ondernemers. De inzet is gericht op aantrekkelijke gezinswoningen, goede scholen, meer groen in de wijk en schone straten waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.
Later dit jaar zullen er nog een aantal schoolpleinen op de schop worden genomen en vergroend.
Bron: Rotterdam.nl Foto: Johannes Ode

De nieuwe klim- en klauterbaan in de Doe- en beleeftuin van het bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen te Earnewâld is vrijdag feestelijk in gebruik genomen. Dat gebeurde door kinderen van de Master Frankeskoalle uit Earnewâld die tijdelijk gehuisvest zijn in het bezoekerscentrum.
Het bezoekerscentrum van Nationaal Park de Alde Feanen te Earnewâld heeft veel te bieden. Een bezoek is dan ook zeker de moeite waard. Buiten spelen, de natuur in, rennen, ravotten. Spelenderwijs op het zintuigenpad van alles leren over wat er groeit, bloeit en leeft. Spelen in het hooi, op je rug in een hangmat liggen en naar de wolken kijken of op de uitkijktoren vogels observeren en plezier hebben met de spelattributen. Het kan allemaal in de Doe- en beleeftuin bij het bezoekerscentrum. Terwijl ouders en begeleiders rustig genieten op het terras kunnen kinderen hier lekker spelen en ontdekken in de gratis toegankelijke tuin. Maar…. een echte beweegactiviteiten om te klimmen en klauteren misten nog.
Dankzij het Groen & Fit collectief van De Friesland Zorgverzekeraar werd de bouw van een speciaal klim- en klautertraject mogelijk. Diverse klim– en klautertoestellen bieden nu een gezonde uitdaging aan jonge kinderen. Op een speelse manier leren kinderen hoe lekker het is om buiten actief te zijn.
Bron: waldnet.nl

Het wijkpark Molenvliet krijgt binnenkort de functie van speelbos. “Het park wordt nauwelijks gebruikt en dat is jammer”, zegt combinatiefunctionaris Ron Vermeij. Hij gaat samen met zijn nieuwe collega buurtsportcoach Jeroen Merk aan de slag met het speelbos.
Merk is uiteindelijk verantwoordelijk. “Hij wordt het gezicht van het speelbos”, vertelt Vermeij die vanuit Beweegteam Woerden al vele projecten in Woerden-West realiseerde. “Wij starten op en werken er naartoe dat het speelbos op eigen benen kan staan.” Maar zover is het nog lang niet. “We zijn nu bezig met beleid en plannen maken,” zegt Merk.
“In het speelbos gaan we gebruik maken van de natuur.” Hutten bouwen, speurtochten maken, verstoppertje spelen, van simpele tot spannende dingen. Vermeij: “Als bijvoorbeeld een bedrijf een stapel pallets neergooit, gaan we daar hutten van bouwen, er zomers zelfs een nachtje slapen om die vervolgens aan het eind in de fik te steken.”
Ze willen het hele park gebruiken en er komt dus ook geen hek omheen. “Het is gewoon openbaar en we hebben geen toestellen of apparaten nodig.” Vanuit de gemeente hebben ze toestemming om dit allemaal op te zetten. “Wethouder Stolk is erg enthousiast. We krijgen zelfs de vrije hand om het park wat op te fleuren met nieuwe beplanting bijvoorbeeld”, verklaart Merk.
Omdat ze geen spullen neerzetten is het ook niet verplicht om omwonenden in te lichten, maar dat doen ze wel. De mannen houden een informatieavond om zo de bewoners op de hoogte te stellen en ze erbij te betrekken “We vinden het belangrijk dat dit speelbos door de wijk gedragen wordt”, zegt Merk.
Ze beginnen eenvoudig en gaan steeds uitbreiden. Zo willen ze het in mei 2015 gestarte moespark naar het eiland in het wijkpark te halen. Er wordt nu onderzocht of de grond geschikt en veilig is om groente te verbouwen. Naast kinderen is er plek genoeg om het wijkpark ook voor andere doelgroepen aantrekkelijker te maken.
“Je kent die trimbanen van vroeger nog wel met apparaten van hout, boomstamspringen, dat soort dingen. Zoiets willen we hier ook maken.” En hiermee komen er ook voor de Stichting Woerden Actief mogelijkheden. “We lopen al een paar jaar met het idee rond om een beweegtuin voor senioren op te richten”, vertelt Maarten Stiggelbout.
“Door dit initiatief kunnen we hierbij aanhaken waardoor het mogelijk is dat meer doelgroepen van het wijkpark gebruik maken.” Stiggelbout denkt inderdaad aan een soort trimbaan. “Een route door het park met onderweg allerlei oefeningen.” Stiggelbout ziet op termijn op meer plekken dit soort trimbanen verschijnen, en dan in samenwerking met sportverenigingen of andere partijen. “Onze rol is vooral ondersteunen en meedenken, ook op het gebied van financiering.”
Bron: woerdensecourant.nl
De zon straalt, de lente is in aantocht: tijd om naar buiten te gaan! Maar wat vinden kinderen in de Provincie Utrecht het leukst om buiten te doen? Lammetjes aaien, in een boom klimmen of toch je eigen groente kweken? Groen doet goed en Kidsproof gaan op zoek naar de leukste kinderactiviteiten in de natuur.
 Vanaf de start van de lente plaatst Kidsproof Utrecht een jaar lang elke maand vijf Naar Buiten-tips op www.kidsproof.nl/utrecht. Tips die je bijna overal kunt doen, of juist maar op een paar plekken in Utrecht. Zwemmen in natuurwater bijvoorbeeld, of een hut bouwen. Op de website zie je wat de beste plekken zijn. Utrechtse Groen doet goed-gemeenten – Nieuwegein, Houten, Utrecht, Zeist en Woerden – brengen dat per tip in kaart.
Gezamenlijk doel
Kidsproof en Groen doet goed hebben een gezamenlijk doel: zoveel mogelijk kinderen met hun (groot)ouders de natuur in. Jakobien van Seventer van Kidsproof Utrecht: “Wij merken dat natuuruitjes steeds populairder worden op Kidsproof. Sommige ouders zoeken er specifiek naar, anderen zien de ‘groene tips’ tussen de andere tips staan en worden daar heel enthousiast over. Het is fantastisch dat wij door de samenwerking met Groen doet goed natuurgebieden en natuuruitjes in en om Utrecht nóg meer onder de aandacht kunnen brengen.”
Deel je tip
Beide organisaties roepen kinderen op om te laten weten wat zij het leukst vinden in de natuur. Maak een foto van jouw favoriete activiteit, deel ‘m op Twitter, Facebook of Instagram en gebruik de hashtag #naarbuitentip. De populairste activiteiten worden gebundeld, mét tips van Utrechtse kids.
Over Groen doet goed
Groen doet goed is een samenwerkingsverband tussen Utrechtse gemeenten, IVN en alle terreinbeherende organisaties in Utrecht, en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht. Samen zorgen zij ervoor dat kinderen tussen 4 en 12 in de grote steden de natuur binnen en buiten de stad vaker gaan beleven.
Bron: nieuwsbode-heuvelrug.nl

Wat kinderen het liefst doen is lekker buiten spelen. De laatste jaren heeft het buitenspelen echter een grote concurrent gevonden in de tablet en de spelcomputer, met als gevolg dat op steeds jongere leeftijd kinderen met overgewicht te kampen hebben.
Het is dus zaak om het buitenspelen net zo interessant te maken als een avonturengame op de pc. Een manier om dit te bereiken, is het bouwen van een natuurlijke buitenspeelplaats. Zowel bij scholen, buitenschoolse opvang en crèches als midden in de natuur vinden we natuurlijke buitenspeelplaatsen.
Een groene speelplek bevat paadjes, heuvels, bosjes, zand en water. Door het plaatsen van natuurlijke materialen (zoals grote natuurstenen of houten palen) – uiteraard in lijn met de geldende veiligheidsvoorschriften- kunnen kinderen hun fantasie de vrije loop laten.
Waarom is buitenspelen eigenlijk zo belangrijk?
Volgens het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang is er een wezenlijk verschil tussen binnen en buiten spelen. Dat verschil ligt vooral in de zintuigelijke ervaringen die buitenspelen met zich meebrengen. Buiten is voor kinderen een rijke en levende speelomgeving: buiten zijn geuren, er is de warmte van de zon, er zijn bewegende schaduwen en er is steeds veranderend licht. Daarbij mogen kinderen buiten beweeglijk zijn en is het niet erg om vies te worden. Tenslotte komen kinderen door buiten te spelen al vroeg in aanraking met de natuur en die kennis nemen ze een leven lang met zich mee.

Vrijdag 7 september ging de film ‘Scharrelkids – avontuurlijk gamen doe je buiten- in première in het Filmhuis Den Haag. De film is een initiatief van IVN en Jantje Beton en heeft als doel beleidsmakers en scholen te inspireren ervoor te zorgen dat alle kinderen dichtbij huis kunnen spelen in de natuur.

De film gaat over de twee zusjes Bibi en Zoë die vele middagen doorbrengen achter de spelcomputer of voor de TV. Ondanks de aanmoedigingen van moeder Marion willen de zusjes niet naar buiten. Samen gaan de moeders van Bibi en Zoë de strijd aan om de meiden naar buiten te krijgen.

Debat over buitenspelen met expert-panel
Na het vertonen van de film ging een expert-panel onder leiding van dagvoorzitter Jelle de Jong (directeur IVN) in debat over het belang van buitenspelen. Het expert-panel bestond uit Esther Ouwehand (lid Tweede Kamer, Partij voor de Dieren), Rob van Gaal (directeur Jantje Beton), Agnes van de Berg (bijzonder hoogleraar natuurbeleving) en Roel van Raaij (senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Naast het debat waren er bijdragen van Agnes van den Berg over recent wetenschappelijk onderzoek naar kind en natuur, Rob van Gaal over het belang van de film en de buitenspeelsubsidie en werd Han Weber, gedeputeerde van Zuid-Holland, geïnterviewd.

Spelen in de natuur is gezond!
Kinderen spelen graag buiten in parken en wilde natuurgebiedjes. Maar nooit eerder in de geschiedenis groeiden zó veel kinderen zó ver weg van de natuur op. Terwijl buitenspelen in de natuur goed is voor kinderen.
Uit onderzoek is gebleken dat er op het groene schoolplein gevarieerder wordt gespeeld. Ook de belevingswaarde is verbeterd voor de leerlingen. Op het grijze schoolplein voelde slechts 40 procent zich blij, terwijl op het groene schoolplein maar liefst 87 procent van de leerlingen zich blij voelt. Daarnaast is de attractiewaarde gestegen. Meer plekken op het plein worden leuk gevonden en ook gebruikt.

Groene buitenspeelsubsidie voor scholen
De natuur is dichter bij dan je denkt, zelfs in een stedelijke omgeving. Je kan de aanwezige natuur toegankelijk maken of natuurlijke elementen aan de stedelijke omgeving toevoegen en dus ook aan het schoolplein. De film Scharrelkids wordt onder de aandacht gebracht bij scholen. Vijftig scholen maken met hun idee voor een groen buitenspeelidee op het schoolplein kans op € 1.000 subsidie. Deze wordt beschikbaar gesteld door Jantje Beton.

Initiatiefnemers
De film Scharrelkids is een intiatief van IVN en Jantje Beton en wordt mede mogelijk gemaakt door Plant Publicity Holland, Programmabureau Natuur- en Milieueducatie en Prins Bernard Cultuurfond. Fonds 1818 trad op als gastheer van de première.

Meer informatie »

 

Vrijdag 7 september gaat de film ‘Scharrelkids – avontuurlijk gamen doe je buiten’ in première in het Filmhuis Den Haag, waarbij ook een debat met een expert-panel plaatsvindt. De film is een initiatief van IVN en Jantje Beton en heeft als doel beleidsmakers en scholen te inspireren ervoor te zorgen dat alle kinderen dichtbij huis kunnen spelen in de natuur.

De film gaat over de twee zusjes Bibi en Zoë die vele middagen doorbrengen achter de spelcomputer of voor de TV. Ondanks de aanmoedigingen van moeder Marion willen de zusjes niet naar buiten. Samen gaan de moeders van Bibi en Zoë de strijd aan om de meiden naar buiten te krijgen.

Debat over buitenspelen met expert-panel
Na het vertonen van de film gaat een expert-panel onder leiding van dagvoorzitter Jelle de Jong (directeur IVN) in debat over het belang van buitenspelen. Dit expert-panel bestaat uit Esther Ouwehand (lid Tweede Kamer, Partij voor de Dieren), Rob van Gaal (directeur Jantje Beton), Agnes van de Berg (bijzonder hoogleraar natuurbeleving) en Roel van Raaij (senior beleidsmedewerker Ministerie van  Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Naast het debat zijn er bijdragen van Agnes van den Berg over recent wetenschappelijk onderzoek naar kind en natuur, Rob van Gaal over het belang van de film en de buitenspeelsubsidie en wordt Han Weber, gedeputeerde van Zuid-Holland, geïnterviewd.

Spelen in de natuur is gezond
Kinderen spelen graag buiten in parken en wilde natuurgebiedjes. Maar nooit eerder in de geschiedenis groeiden zó veel kinderen zó ver weg van de natuur op. Terwijl buitenspelen in de natuur goed is voor kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat er op het groene schoolplein gevarieerder wordt gespeeld. Ook de belevingswaarde is verbeterd voor de leerlingen. Op het grijze schoolplein voelde slechts 40 procent zich blij, terwijl op het groene schoolplein maar liefst 87 procent van de leerlingen zich blij voelt. Daarnaast is de attractiewaarde gestegen. Meer plekken op het plein worden leuk gevonden en ook gebruikt.

Groene buitenspeelsubsidie voor scholen
De natuur is dichter bij dan je denkt, zelfs in een stedelijke omgeving. Je kan de aanwezige natuur toegankelijk maken of natuurlijke elementen aan de stedelijke omgeving toevoegen en dus ook aan het schoolplein.
De film Scharrelkids wordt onder de aandacht gebracht bij scholen. Vijftig scholen maken met hun idee voor een groen buitenspeelidee op het schoolplein kans op € 1.000 subsidie. Deze wordt beschikbaar gesteld door Jantje Beton.

Initiatiefnemers
De film Scharrelkids is een intiatief van IVN en Jantje Beton en wordt mede mogelijk gemaakt door Plant Publicity Holland, Programmabureau Natuur- en Milieueducatie en Prins Bernard Cultuurfond. Fonds 1818 treedt op als gastheer van deze bijeenkomst.
 

Buitenspelen is een vorm van bewegen die bijna ieder kind aanspreekt. Het heeft geen voorgeprogrammeerd of verplicht karakter zoals sport dat kan hebben. Het gebeurt vanuit het kind zelf en is daarmee de krachtigste motivatie voor bewegen. Voorwaarde is dat de speelomgeving voldoende kwaliteit heeft. Een natuurlijke speelplek of ‘speelnatuur’ scoort goed: er zijn eindeloze mogelijkheden voor bewegen en een kind stemt zijn spel zelf af op zijn mogelijkheden en stemming. Zo behoudt hij zijn beweegplezier. Lokale beleidsmakers zouden er goed aan doen speelnatuur binnen hand-(woon)bereik van kinderen te brengen. Aan de randen van gemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘speelbos’, maar liever nog binnen het woongebied, of gekoppeld aan scholen en bestaande speeltuinen.

Gemeenten moeten speelnatuur dan een plek geven in zowel hun speelruimtebeleid als hun groenbeleid. Ze kunnen initiatieven van bewoners aanmoedigen en ondersteunen met expertise. Zo creëren ze kwaliteit.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel verschenen in Pedagogiek in de praktijk (september 2008)

Ook interessant:
Kinderen, spelen, natuurlijke speelplekken

Bron:
Pedagogiek in de praktijk (Kees Both en Josine van den Bogaard)