Spelen tot je groen ziet in Molenvliet

Het wijkpark Molenvliet krijgt binnenkort de functie van speelbos. “Het park wordt nauwelijks gebruikt en dat is jammer”, zegt combinatiefunctionaris Ron Vermeij. Hij gaat samen met zijn nieuwe collega buurtsportcoach Jeroen Merk aan de slag met het speelbos.
Merk is uiteindelijk verantwoordelijk. “Hij wordt het gezicht van het speelbos”, vertelt Vermeij die vanuit Beweegteam Woerden al vele projecten in Woerden-West realiseerde. “Wij starten op en werken er naartoe dat het speelbos op eigen benen kan staan.” Maar zover is het nog lang niet. “We zijn nu bezig met beleid en plannen maken,” zegt Merk.
“In het speelbos gaan we gebruik maken van de natuur.” Hutten bouwen, speurtochten maken, verstoppertje spelen, van simpele tot spannende dingen. Vermeij: “Als bijvoorbeeld een bedrijf een stapel pallets neergooit, gaan we daar hutten van bouwen, er zomers zelfs een nachtje slapen om die vervolgens aan het eind in de fik te steken.”
Ze willen het hele park gebruiken en er komt dus ook geen hek omheen. “Het is gewoon openbaar en we hebben geen toestellen of apparaten nodig.” Vanuit de gemeente hebben ze toestemming om dit allemaal op te zetten. “Wethouder Stolk is erg enthousiast. We krijgen zelfs de vrije hand om het park wat op te fleuren met nieuwe beplanting bijvoorbeeld”, verklaart Merk.
Omdat ze geen spullen neerzetten is het ook niet verplicht om omwonenden in te lichten, maar dat doen ze wel. De mannen houden een informatieavond om zo de bewoners op de hoogte te stellen en ze erbij te betrekken “We vinden het belangrijk dat dit speelbos door de wijk gedragen wordt”, zegt Merk.
Ze beginnen eenvoudig en gaan steeds uitbreiden. Zo willen ze het in mei 2015 gestarte moespark naar het eiland in het wijkpark te halen. Er wordt nu onderzocht of de grond geschikt en veilig is om groente te verbouwen. Naast kinderen is er plek genoeg om het wijkpark ook voor andere doelgroepen aantrekkelijker te maken.
“Je kent die trimbanen van vroeger nog wel met apparaten van hout, boomstamspringen, dat soort dingen. Zoiets willen we hier ook maken.” En hiermee komen er ook voor de Stichting Woerden Actief mogelijkheden. “We lopen al een paar jaar met het idee rond om een beweegtuin voor senioren op te richten”, vertelt Maarten Stiggelbout.
“Door dit initiatief kunnen we hierbij aanhaken waardoor het mogelijk is dat meer doelgroepen van het wijkpark gebruik maken.” Stiggelbout denkt inderdaad aan een soort trimbaan. “Een route door het park met onderweg allerlei oefeningen.” Stiggelbout ziet op termijn op meer plekken dit soort trimbanen verschijnen, en dan in samenwerking met sportverenigingen of andere partijen. “Onze rol is vooral ondersteunen en meedenken, ook op het gebied van financiering.”
Bron: woerdensecourant.nl