Doe- en beleef­tuin geo­pend in Ear­ne­wâld

De nieu­we klim- en klau­ter­baan in de Doe- en beleef­tuin van het bezoe­kers­cen­trum Nati­o­naal Park de Alde Fea­nen te Ear­ne­wâld is vrij­dag fees­te­lijk in gebruik geno­men. Dat gebeur­de door kin­de­ren van de Mas­ter Fran­kes­ko­al­le uit Ear­ne­wâld die tij­de­lijk gehuis­vest zijn in het bezoe­kers­cen­trum.
Het bezoe­kers­cen­trum van Nati­o­naal Park de Alde Fea­nen te Ear­ne­wâld heeft veel te bie­den. Een bezoek is dan ook zeker de moei­te waard. Bui­ten spe­len, de natuur in, ren­nen, ravot­ten. Spe­len­der­wijs op het zin­tui­gen­pad van alles leren over wat er groeit, bloeit en leeft. Spe­len in het hooi, op je rug in een hang­mat lig­gen en naar de wol­ken kij­ken of op de uit­kijk­to­ren vogels obser­ve­ren en ple­zier heb­ben met de spe­lat­tri­bu­ten. Het kan alle­maal in de Doe- en beleef­tuin bij het bezoe­kers­cen­trum. Ter­wijl ouders en bege­lei­ders rus­tig genie­ten op het ter­ras kun­nen kin­de­ren hier lek­ker spe­len en ont­dek­ken in de gra­tis toe­gan­ke­lij­ke tuin. Maar.… een ech­te beweeg­ac­ti­vi­tei­ten om te klim­men en klau­te­ren mis­ten nog.
Dank­zij het Groen & Fit col­lec­tief van De Fries­land Zorg­ver­ze­ke­raar werd de bouw van een spe­ci­aal klim- en klau­ter­tra­ject moge­lijk. Diver­se klim– en klau­ter­toe­stel­len bie­den nu een gezon­de uit­da­ging aan jon­ge kin­de­ren. Op een speel­se manier leren kin­de­ren hoe lek­ker het is om bui­ten actief te zijn.
Bron: waldnet.nl