Berichten

Met de actie ‘Boom in je buurt!’ geeft Atlas Natuurlijk Kapitaal, een initiatief van het RIVM en Nudgde, iedereen in Nederland de mogelijkheid om een voorstel te doen voor het planten van een boom in zijn of haar leefomgeving. Deze actie loopt tot 16 januari 2016. Door het planten van een boom verbetert de leefomgeving: bomen beperken bodemerosie en wateroverlast, leggen fijnstof en CO2 vast en brengen aantrekkelijk groen en verkoeling. Burgers kunnen meedoen met de actie door op een kaart op de website Atlas Natuurlijk Kapitaal aan te geven waar zij graag een boom willen laten planten. Vervolgens zullen medewerkers van Nudge met de gemeenten bekijken of de boom geplaatst kan worden.

Burgers kennen hun omgeving en weten bijvoorbeeld waar pas bomen gekapt zijn en waar een braakliggend veldje is of een groen plekje dat nog wel een boom kan gebruiken.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) helpt overheden, bedrijven en burgers om het natuurlijke kapitaal in Nederland beter te beheren en te benutten. De maatschappij draait voor een belangrijk deel op natuurlijk kapitaal. Zo produceert de bodem ons voedsel, leveren zon en wind energie en halen we drinkwater uit de ondergrond. Er is een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal beheren en benutten. De bomenplantactie draagt hier symbolisch aan bij.
De Atlas Natuurlijk Kapitaal is onderdeel van het uitvoeringsprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu én van de Nederlandse uitwerking van de Europese biodiversiteitsstrategie.
 
Bron: RIVM

‘Een welkome exoot’, dat was dit jaar het thema van de jaarlijkse verkiezing van de Boom van het Jaar. De LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen is initiator en organisator van de verkiezing. Het was de eerste keer dat de Boom van het Jaar op een nieuwe manier werd gekozen, namelijk tijdens de Boomkwekersdag op 15 januari. De aanwezige kwekers konden kiezen uit drie – door de vakkundige jury van o.a. dendrologen, boomkwekers en hoveniers geselecteerde – exoten, te weten: Liriodendron tulipifera, Magnolia kobus en Ostrya carpinifolia. De kandidaat-exoten moesten aan een aantal extra eisen voldoen. Zo moesten ze onderhoudsvriendelijk zijn, gezond groeien en Europees toepasbaar zijn in verband met exportmogelijkheden naar het buitenland.
De populairste van het drietal bleek de oorspronkelijk uit Azië afkomstige Magnolia kobus. Deze boom mag gedurende 2015 de titel ‘Boom van het Jaar’ dragen.
Ander klimaat vereist andere bomen
Jan van Leeuwen, voorzitter van de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen, is enthousiast over de keuze voor de Magnolia kobus: ‘Dit is per definitie een boom die het goed doet onder verschillende omstandigheden. Het maakt Magnolia kobus uitermate goed toepasbaar in het openbaar groen. Daarbij is de boom tijdens zijn bloeiperiode (maart/april) met zijn helwitte bloemen werkelijk een lust voor het oog!’
Van Leeuwen vertelt dat de keuze voor het thema ‘exoten’ gezien moet worden in een bredere ontwikkeling. ‘Ons klimaat, en daarmee de wereld om ons heen, is aan het veranderen. Dat vraagt om een ander type beplanting, een ander type bomen. De Magnolia kobus past prima in dit verhaal.’
‘Valse Tulpenboom’
De leek zal bij het bekijken van een foto van de Magnolia kobus verrast uitroepen: ‘Oh, je bedoelt de tulpenboom!’, maar die gedachte berust volgens Van Leeuwen op een misverstand. ‘De Magnolia kobus wordt vaak onterecht uitgemaakt voor Tulpenboom, terwijl zijn eigenlijke bijnaam ‘Beverboom’ is. Er bestaat daarentegen wél een Tulpenboom, de Liriodendron tulipiferum en dat was – vast niet toevallig – één van de andere twee kandidaten. Deze boom wordt zo genoemd, omdat zijn bloemen – meer nog dan die van de Magnolia- lijken op bloeiende tulpen.’

Bij Woonzorgcentrum Geesterheem zijn vorige week de eerste twee bomen geplant voor een ‘belevingstuin’, bestemd voor de ouderen van Geesterheem.
 
In de komende periode worden nog meer bomen en heesters geplant en gaan de bollen de grond in. Komend voorjaar vindt de officiële opening plaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Wil Spaanderman (links) assisteert op deze foto twee bewoonsters en twee van de initiatiefnemers. (foto gemeente Uitgeest)

Bron:
Gemeente Uitgeest

 

Na afloop van het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ op de Floriade is gisteren het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ gepresenteerd. Uit handen van Pieter Schalk, voorzitter van de begeleidingscommissie van het gebruikswaarde onderzoek laanbomen ontving Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging VHG, het eerste exemplaar.

In het onderzoeksproject ‘Gebruikswaardeonderzoek laanbomen’ zijn  in de afgelopen vijftien jaar in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd van in totaal 75 soorten en cultivars. In deze beplantingen is de ontwikkeling van de bomen gedurende een periode van 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en zijn de ervaringen met onderhoud en beheer in beeld gebracht. Daarnaast is ook gewerkt aan een tiental meer algemene thema’s, zoals snoei, wortelopdruk, substraat, groeiplaats,klimaat en bomen. Onderzoeker Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO): “Het onderzoek heeft heel veel waardevolle informatie opgeleverd die voor iedereen in dit boek en op onze website beschikbaar is. Ik verwacht dat daar de komende jaren nog veel bij kan komen, als de bomen verder uitgroeien. De uitdaging daarbij is ook de bijdrage van deze bomen aan de moderne baten van groen te karakteriseren, zoals de bijdrage aan luchtkwaliteit, leefklimaat, biodiversiteit, waterberging, vestigingsklimaat, sociale cohesie etc”. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.straatbomen.nl .

Belang van onderzoek
Na het in ontvangst nemen van het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ benadrukte Gijsberts dat dit soort onderzoek naar de algehele waarde van straatbomen noodzakelijk blijft voor de groensector, maar zeker ook voor gemeenten. “Het is aan de keten – van boomkweker tot eindafnemer – om collectief financiële middelen op te hoesten om dit soort onderzoek te kunnen blijven uitvoeren.”

Perspectiefrijke soorten
In het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ staat een selectie van 25 bomen van de in totaal 75 onderzochte bomen. Deze selectie is een greep uit de perspectiefrijke soorten uit het onderzoek en bedoeld om een beeld te geven van de vele mogelijkheden die er zijn. Dit boekwerk levert samen met de website www.straatbomen.nl een bijdrage aan de keuze van de juiste boom op de juiste plaats en daarmee aan een groene en gezonde leef- en werkomgeving.

Financiering
Het Gebruikswaardeonderzoek laanbomen wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT). De uitgave ‘De juiste boom op de juiste plaats’ is tot stand gekomen door samenwerking van PPO en Plant Publicity Holland, in het kader van De Groene Stad, www.degroenestad.nl, met financiële steun van het PT.

Downloaden
Via www.straatbomen.nl en via De Groene Stad is het boek te downloaden. Het boek is in een kleine oplage gedrukt en is via de genoemde websites voor 20 euro bij PPH en PPO verkrijgbaar. Wanneer de oplage uitverkocht is, is het mogelijk deze tegen kostprijs te laten herdrukken.

 

Basisschool Het Baken in Oss ontvangt de eerste boom van het project ‘Bomen voor School’. Wethouder Hoeksema plant de eerste boom samen met tien leerlingen op donderdag 12 april. Door dit project krijgen tien basisscholen een extra boom op hun schoolplein.

Scholen met weinig groen op hun schoolplein doen mee met dit project. Het planten van een boom is ook een goed moment om aandacht te besteden aan natuur- en milieueducatie. De scholen krijgen een lespakket van Hoveniers Informatie Centrum (HIC) en professioneel advies. Het voorjaar van 2012 is het startschot om alle bomen te planten. ‘Bomen voor Scholen’ is in het leven geroepen door Projectbureau Orbis. De gemeente Oss heeft geld voor deze actie beschikbaar gesteld.

Lees ook:
Wethouder Tilburg plant boom in kader van ‘Bomen voor Scholen’ 

Bron:
Nationale Onderwijsgids

Op zondag 27 mei 2012 wordt in Vlaanderen de ‘Dag van het Park’ georganiseerd. Dan staat het groen op die dag in steden en gemeenten op de eerste plaats.

Thema dit jaar is ‘De juiste boom op de juiste plaats’ met tal van aantrekkelijke en boeiende cross-mediale boomverhalen. Op de Dag van het Park wordt ook een netwerkmoment georganiseerd. Dan wordt ook de prijswinnaar  van de projectoproep ‘Groen in de Stad’ bekendgemaakt.

Klik hier voor meer informatie »

Het nieuwe schoolplein van Basisschool De Cocon in Tilburg wordt vandaag geopend door wethouder Marieke Moorman. Om dat te vieren, plant de wethouder tijdens de opening samen met de kinderen van de school ook meteen een boom.

Het planten van de boom bij De Cocon is meteen de start van de uitvoering van het project ’Bomen voor Scholen’, waarbij 15 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de Oude Stad van de gemeente Tilburg een boom cadeau krijgen om de omgeving van de school op te fleuren.

Bomenbestand uitbreiden
De gemeente Tilburg wil de Oude Stad vergroenen en haar bomenbestand in het stedelijk gebied uitbreiden. Marieke Moorman, wethouder Natuur & Landschap: “Zo ontstaat een fijner leefgebied. Dat ik de eerste boom mag planten bij de opening van het vernieuwde schoolplein van De Cocon, vind ik extra belangrijk. Deze basisschool ligt namelijk in de wijk Groeseind-Hoefstraat, waaraan wij de komende jaren op allerlei manieren extra impulsen willen geven”.

Boom aanbieden
Veel schoolterreinen lenen zich prima voor het planten van een boom of een haag. Ze beschikken over weinig  groen en hebben voldoende plaats. Probleem is dat de schoolbesturen vaak niet beschikken over de financiële  middelen om extra groen bij te planten. Daarom heeft de gemeente alle basisscholen in stadsdeel Oude Stad een boom aangeboden voor het schoolterrein. Inmiddels hebben 15 basisscholen aangegeven hiervan gebruik te maken. In de periode tot half april worden de bomen geplant.

Lespakket
Voor het project ’Bomen voor Scholen’ is een lespakket ontwikkeld dat in het teken staat van natuur- en milieueducatie. Iedere deelnemende school krijgt naast een boom (of haag) dit lespakket aangereikt.

Bron:
Tilburg Dichtbij

 

Wethouder Reina de Bruijn plantte gisteren op het schoolplein van basisschool St. Lambertus in Haren de eerste boom van ‘Groen dorp Haren’. Ze doet dit samen met de kinderen van die school. Zodra de boom staat, planten de kinderen de rest van de ochtend verschillende bomen in Haren. Met als doel de kwaliteit van de omgeving te verbeteren.

In totaal komen er zestien vrijstaande bomen in de kern van Haren. In de lanen rondom de kern komen 47 essen. Het bomenplan is een deel van Groen dorp Haren. Dit project wil de kwaliteit van het landschap in en rond Haren verbeteren. De plannen hiervoor zijn samen met de inwoners gemaakt.

Burgerparticipatie
Inwoners van Haren hebben ook meegedacht over beplanting op hun eigen erf. Verspreid over 20 locaties komen 71 (fruit)bomen, 33 leilindes en meer dan 6000 stuks beukenhaag. Op zaterdag 3 maart om 10.00 wordt het plantmateriaal afgeleverd op het kerkplein van Haren. Iedere deelnemer moet het materiaal zelf planten. Ook de Lietingstraat in Haren is meegenomen in het project. Er komen dit jaar nog groene bermen.

Bron:
Kliknieuws

Ruim 1200 mensen hebben afgelopen zaterdag geholpen bij het planten van het eerste geboortebos in het Belgische Lier. Er zijn 520 bomen geplant door ouders met kinderen, de andere zijn bijgeplant door Natuurpunt.

Burgemeester Marleen Vanderpoorten en schepen van Duurzaam Beleid Els Van Weert, plantte elk een boom. Daarna onthulde ze een bord waarop de namen staan van alle kinderen die een nu een boom hebben in het geboortebos.

Het geboortebos in Lier is voortaan een wandelbos, waar een speciaal pad is aangelegd zodat ouders met hun kinderen de groei van de bomen van nabij kunnen volgen. Bomen die zijn geplant, zijn: zomereik, maar ook esdoorn, boskers, beuk, trilpopulier en lijsterbes.

Om het bos volledig af te werken, worden op 25 maart nog acht statige eeuwbomen naast het informatiebord geplant.

Bron:
gva.be/Lier800

 

Wethouder Ulla Eurich heeft onlangs officieel de vernieuwde Van Cleeffkade in Aalsmeer geopend door de laatste boom te planten. Eurich: “De vernieuwde Van Cleeffkade is met al die bloemen en planten een veilige en fleurige entree waar ‘Bloemendorp Aalsmeer’ weer trots op kan zijn”.

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Van Cleeffkade zijn met het aanbrengen van deze laatste beplanting afgerond.

Jongeren die zich inzetten voor buitenruimte
De wethouder plantte deze boom samen met scholiere Kirsten Combee. De wethouder vroeg aan Kirsten Combee waarom zij tijdens de werkzaamheden een brief had geschreven aan de burgemeester. Kirsten Combee: “Ik vond het jammer dat de bomen langs de Van Cleeffkade weg moesten.” De burgemeester schreef terug blij te zijn met jongeren die zich inzetten voor de buitenruimte. Voor de 6 bomen die weg moesten, komen er nu 41 terug. Daarom kreeg Kirsten een uitnodiging om de laatste nieuwe boom te planten met Ulla Eurich, wethouder Dorpsvernieuwing.


Ruim 1.400 planten
De groene inrichting van de Van Cleeffkade bestaat uit 5 krentenbomen, 33 watercipressen, ruim 1.400 groene planten, verschillende rozenstruiken in de kleuren geel, rood, oranje en wit, maar ook 94 lila seringen. Ook worden er 5.000 narcissenbollen gepoot. Aan de waterkant bij de verkeerslichten komt nog een natuurvriendelijke oever met 8 moerascipressen.

Veiliger
De Van Cleeffkade is voor alle verkeersdeelnemers veiliger geworden. De voetpaden zijn vernieuwd en op het voorste gedeelte zijn vrijliggende fietspaden gekomen. Het wegdek is opnieuw bestraat, de kademuur is geheel waterdicht gemaakt en de bruggen zijn gerepareerd. Ook zijn er nieuwe rioolbuizen aangelegd voor de afvoer van regenwater en zijn de twee bushaltes geheel vernieuwd.

Bron:
Gemeente Aalsmeer

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.