520 kin­de­ren krij­gen boom in geboor­te­bos in Bel­gi­sche Lier

Ruim 1200 men­sen heb­ben afge­lo­pen zater­dag gehol­pen bij het plan­ten van het eer­ste geboor­te­bos in het Bel­gi­sche Lier. Er zijn 520 bomen geplant door ouders met kin­de­ren, de ande­re zijn bij­ge­plant door Natuur­punt.

Bur­ge­mees­ter Mar­leen Van­der­poor­ten en sche­pen van Duur­zaam Beleid Els Van Weert, plant­te elk een boom. Daar­na ont­hul­de ze een bord waar­op de namen staan van alle kin­de­ren die een nu een boom heb­ben in het geboor­te­bos.

Het geboor­te­bos in Lier is voort­aan een wan­del­bos, waar een spe­ci­aal pad is aan­ge­legd zodat ouders met hun kin­de­ren de groei van de bomen van nabij kun­nen vol­gen. Bomen die zijn geplant, zijn: zomer­eik, maar ook esdoorn, bos­kers, beuk, tril­po­pu­lier en lijs­ter­bes.

Om het bos vol­le­dig af te wer­ken, wor­den op 25 maart nog acht sta­ti­ge eeuw­bo­men naast het infor­ma­tie­bord geplant.

Bron:
gva.be/Lier800