Oproep: Waar wil jij een boom?

Met de actie ‘Boom in je buurt!’ geeft Atlas Natuurlijk Kapitaal, een initiatief van het RIVM en Nudgde, iedereen in Nederland de mogelijkheid om een voorstel te doen voor het planten van een boom in zijn of haar leefomgeving. Deze actie loopt tot 16 januari 2016. Door het planten van een boom verbetert de leefomgeving: bomen beperken bodemerosie en wateroverlast, leggen fijnstof en CO2 vast en brengen aantrekkelijk groen en verkoeling. Burgers kunnen meedoen met de actie door op een kaart op de website Atlas Natuurlijk Kapitaal aan te geven waar zij graag een boom willen laten planten. Vervolgens zullen medewerkers van Nudge met de gemeenten bekijken of de boom geplaatst kan worden.

Burgers kennen hun omgeving en weten bijvoorbeeld waar pas bomen gekapt zijn en waar een braakliggend veldje is of een groen plekje dat nog wel een boom kan gebruiken.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) helpt overheden, bedrijven en burgers om het natuurlijke kapitaal in Nederland beter te beheren en te benutten. De maatschappij draait voor een belangrijk deel op natuurlijk kapitaal. Zo produceert de bodem ons voedsel, leveren zon en wind energie en halen we drinkwater uit de ondergrond. Er is een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal beheren en benutten. De bomenplantactie draagt hier symbolisch aan bij.
De Atlas Natuurlijk Kapitaal is onderdeel van het uitvoeringsprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu én van de Nederlandse uitwerking van de Europese biodiversiteitsstrategie.
 
Bron: RIVM