Artikelen door admin

,

De kracht van water – uitzending Tegenlicht

In de Tegenlicht uitzending van 23 maart j.l. staat de toekomst van ons water centraal. Wij zijn er aan gewend dat er altijd schoon water uit de kraan komt en dat ons afvalwater direct afgevoerd wordt door het riool. We gooien daarmee bruikbare afvalstoffen, zoals de fosfaten die goede mest opleveren, weg en fosfaat is een […]

Eerste stap naar Kennis- en Educatie Deal Biodiversiteit

De Kennis- en Educatie Deal (KED) Biodiversiteit is 13 maart van start gegaan met ruim 40 deelnemers, afkomstig uit onderwijs, ondernemingen, onderzoek, overheid en (burger-)organisaties, de vijf O’s. Het doel van de Ronde Tafel is om gezamenlijk te verkennen hoe we rond het thema biodiversiteit in de stad met elkaar kunnen leren, agenderen en programmeren. […]

Biodiversiteit in tuin en plantsoen

in Nederland verdwijnen er elk jaar diverse plant- en diersoorten. Dit heeft onder andere te maken met de oprukkende verstedelijking, industrialisering en schaalvergroting in de landbouw. Toch biedt vooral de verstedelijking ook mogelijkheden. Een rijk en gevarieerd groen in de stad wordt niet alleen door burgers erg gewaardeerd, maar het kan ook een uitstekende bijdrage […]

,

Groen bevordert sociale cohesie (rapport Alterra Wageningen)

In 2010 heeft Alterra Wageningen onderzoek verricht naar de directe en indirecte invloed van groen op de sociale cohesie in steden. In het rapport komen verschillende projecten aan bod, zoals de Bikkershof in Utrecht, de Volkstuinen in het Oude Westen in Rotterdam, het Domela Nieuwenhuisplantsoen in Amsterdam en de Bruikleentuinen in Utrecht. Klik hier om […]

,

VVM Milieu dossier: Bedrijven & Biodiversiteit

Het Milieu Dossier accepteert artikelen die de voortgang in beleid, onderzoek en maatschappelijke respons documenteren. Bijdragen worden beoordeeld door een redactieteam. Biodiversiteit blijft een behoorlijkabstract begrip, vooral voorhet bedrijfsleven. Toch heeft derecent afgeronde Communityof Practice (CoP) ‘Bedrijven enBiodiversiteit’ veel opgeleverd,waaronder een indeling vanbedrijven op basis van hunrelatie met het ecosysteem.Deze indeling biedt inzicht in dehandelingsperspectieven […]

Vaste planten brengen kleur aan de stad!

Parken en plantsoenen in de bebouwde omgeving dragen bij aan een schone, veilige en natuurlijke woonomgeving. Daarmee hebben bomen en planten een positief effect op het welbevinden van mensen. Dit leidt niet alleen tot hogere waarde van huizen en een beter vestigingsklimaat voor bedrijven. Goed openbaar groen nodigt kinderen en volwassenen uit tot gezonde lichaamsbeweging […]

Bloembollen in openbaar groen

Openbaar groen heeft een positief effect heeft op mensen omdat het sierwaarde en variatie brengt in de omgeving wat de leefbaarheid verhoogt. Twee voorwaarden zijn dat de beplanting op de juiste plaats staat en er verzorgd uitziet. Bloembollen zijn bij uitstek geschikt als fleurige afwisseling in het vaak nog fletse groen vlak na de winter. […]