Berichten

Mensen die in een niet al te groene omgeving wonen, lijken dat te compenseren door meer op vakantie te gaan. In totaal gaat het om 20 miljoen extra overnachtingen.

Dat schrijven onderzoekers van Wageningen, Groningen en het Planbureau voor de Leefomgeving in de online versie van Landscape and Urban Planning. De onderzoekers vonden een opmerkelijk groot verband tussen het aantal overnachtingen buiten de deur en de wandelmogelijkheden in de eigen omgeving.

Randstad kent grootste tekorten
Niet iedereen heeft evenveel mogelijkheden om dichtbij huis groen te wandelen of fietsen. Op het platteland is nou eenmaal meer groen dan in en om de grote steden. Dat zogeheten recreatief tekort kun je (met een model) berekenen. Onderzoeker Sjerp de Vries (Alterra, Centrum Landschap) heeft dat gedaan. Het resultaat is enigszins voorspelbaar: de grootste tekorten zijn in de Randstad. Veruit het grootste deel van ons land heeft geen tekort.

Duidelijk relatie
Interessanter werd het toen De Vries en collega’s de gegevens naast het vakantiegedrag van mensen gingen leggen. Dan blijkt er een duidelijke relatie tussen elders overnachten en de grijsheid van de eigen omgeving. Nederlanders die het meest grijs wonen, gaan jaarlijks gemiddeld twintig procent (vier nachten) meer op vakantie dan zij die groen wonen. Een gemiddelde Nederlander is jaarlijks twintig nachten op vakantie. De Vries is ‘verrast’ door het effect, dat sterker is dan hij had verwacht. Hij verklaart het effect door compensatiegedrag. Een plausibeler verklaring is er eigenlijk niet. Maar hij houdt nog wel een kleine slag om de arm. “We weten namelijk niet zeker waar die extra overnachtingen plaats vinden. Als het om stedentripjes gaat, dan kun je dus die conclusie niet trekken.”

Welzijnstekort
De extra overnachtingen kun je volgens de onderzoekers ook interpreteren als een welzijnstekort als gevolg van het wonen in een te grijze omgeving. Over heel Nederland gaat het om twintig miljoen extra overnachtingen, goed voor €500 miljoen. De vraag is of zo’n welzijnstekort erg is. De Vries: “Het is maar hoe je er tegen aan kijkt. Er profiteert natuurlijk altijd iemand van die extra overnachtingen. Voor het milieu is die extra vakantiemobilitiet niet goed.”

Randstedelingen recreëren minder  in groen
Het is volgens De Vries ook maar de vraag of het welzijnstekort volledig wordt gecompenseerd. “Er zijn waarschijnlijk ook mensen die niet in staat zijn het met extra vakantie te compenseren. En dat kan gevolgen hebben voor hun band met de natuur en het draagvlak voor natuurbeleid. Uit ander onderzoek is bijvoorbeeld bekend dat Randstedelingen dertig procent minder recreëren in het groen. Dat geeft te denken.”

Bron:
Resource – Wageningen

De zomer is aangebroken en mensen trekken naar buiten om te genieten van het groen en de bloemen in en om de woning en daarbuiten. Groen is niet alleen en mooie aankleding van het huis, maar draagt ook bij aan de gezondheid, aan energiebesparing, aan waterberging, aan een aangenamer klimaat en aan hechtere contacten tussen buurtgenoten.

Om de maatschappelijke en economische waarde van het groen onder de aandacht te brengen van de burger en hen er op te attenderen dat groen meer te bieden heeft dan alleen een esthetische waarde, heeft Groen Loont een consumentenpagina gemaakt die bestemd is voor de Nederlandse huis-aan-huisbladen. In de krantenpagina wordt aandacht besteed aan bovenstaande onderwerpen. Daarnaast worden er tips gegeven over hoe het groen ook functioneel ingezet kan worden. Deze pagina kan door de redactie kosteloos worden opgenomen in hun publicatie.

Downloaden

Informatie
Meer informatie over deze consumentenpagina is op te vragen bij Roel van Dijk »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Burgemeester Lucas Bolsius van de gemeente Amersfoort ontving vanochtend de eerste nieuwsbrief van de campagne Groen Loont! met als thema ‘Wonen’. De nieuwsbrief werd hem aangeboden door VHG-voorzitter Bert Gijsberts die als vertegenwoordiger van de initiatiefnemers van de campagne optrad. Bolsius was vereerd dat hij het eerste exemplaar mocht ontvangen. Groen Loont! had voor de Amersfoortse burgemeester gekozen vanwege het interview met Arno Goossens van de desbetreffende gemeente over value capturing.

Bolsius: “De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de diverse waarden van groen. Dat groen een positief effect heeft op de gezondheid, sociale cohesie en klimaat zit inmiddels bij velen tussen de oren, maar de economische waarde en hoe er geld verdiend kan worden met groen, is onderbelicht.” Bolsius vindt dan ook dat de actie van Groen Loont, waarin de economische component centraal staat tot nieuwe inzichten leidt en toegevoegde waarde heeft.

Vier nieuwsbrieven
De nieuwsbrief ‘Wonen’ is onderdeel van de campagne Groen Loont!, die in maart van dit jaar is gestart. In totaal verschijnen vier nieuwsbrieven in 2011 waarin uiteenlopende Nederlandse praktijkvoorbeelden en interviews laten zien dat groen geen kostenpost is, maar een investering voor de woon- en werkomgeving.

Terughalen van overheidsinvesteringen
Centraal in de nieuwsbrief ‘Wonen’ staat een interview met Arno Goossens van de gemeente Amersfoort over value capturing. Value capturing is het terughalen van overheidsinvesteringen die een waardevermeerdering geven aan vastgoed van private partijen. De teruggehaalde gelden worden opnieuw ingezet voor investeringen die de waardevermeerdering veroorzaken.

Geen criminelen en junks meer
In het tweede artikel staat de positieve relatie tussen buurtgroen en sociale cohesie centraal. De Adelaarhoftuin in Utrecht wordt als voorbeeld genoemd.  Op dit voormalige Adelaarhofplein scharrelden voorheen criminelen en junks rond, nu is het een groene oase waar mensen op adem komen. De omvorming van het plein in een tuin is een investering geweest die geld oplevert!

Wateroverlast
Het laatste artikel gaat over grondwaterproblemen en wateroverlast bij extreme neerslag. Dit leidt in Apeldoorn tot herstel van oude beken en sprengen. Het herstel van de oude waterlopen en het omliggende groen wordt deels gefinancierd via extra rioolheffing.

Campagne Groen Loont!
Veel gemeenten zien zich op dit moment genoodzaakt te bezuinigen, het groen wordt daarbij niet ontzien. Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting) die het groen omarmen de campagne Groen Loont! gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

Zorgvuldig omgaan met openbaar groen
De initiatiefnemers vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient. Om dat aan te tonen, heeft kenniscentrum Triple E in opdracht van Groen Loont! de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in de brochure ‘Groen Loont!’. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve groene stad.

Groen Loont! congres
Op 27 oktober vindt in Deventer, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale, het congres Groen Loont! plaats waarin diverse sprekers het onderwerp belichten vanuit verschillende disciplines.

Informatie


Ook Arno Goossens van de gemeente Amersfoort ontving uit handen van Bert Gijsberts de nieuwsbrief Wonen. Goossens zijn onderzoek over value capturing staat centraal in de nieuwsbrief.

ANWB-directeur Guido van Woerkom pleit voor toekomstige woningbouw in groene gebieden buiten de stad, in een vorm die te vergelijken is met de bungalowparken van Center Parcs en Landal. Dat is wat mensen willen en wat ontwikkelaars graag bouwen. Die laatste groep moet de ruimte krijgen om Nederland naar eigen visie te ontwikkelen.Dit voorstel komt sympathiek over, en zal door veel mensen worden omarmd. Maar is het wel reëel om in grote aantallen nieuwe groene wijken te bouwen met vrijstaande woningen? En moet je marktpartijen laten beslissen hoe we met ruimte in Nederland om moeten gaan?

Volledige informatie:
Lees hier het artikel van Guido van Woerkom
Lees hier de mening van Arjan van der Laan

Ook interessant:
Randstad, openbaar groen, beleid

Bron:
Trouw

 

Er is alle reden tot zorg over het leefklimaat in een reeks vooroorlogse en vooral naoorlogse stadswijken. Juist de bewoners van deze wijken vinden het essentieel dat openluchtrecreatie vlakbij huis mogelijk is. Door groene functies en rode bestemmingen in projectenveloppes met elkaar te verbinden, kunnen in nieuwe ontwikkelingsprojecten ook hoogwaardige groengebieden worden gerealiseerd. Minstens even belangrijk is dat bestaande groengebieden in en om de stad worden gehandhaafd en waar mogelijk versterkt

De catalogus is een product van het project Groen Wonen. Alterra Researchinstituut voor de groene ruimte en LEI-DLO hebben dit project opgezet om inzicht te verkrijgen in de kennisopbouw rond de betekenis van groenstructuren voor de kwaliteit van het wonen in landelijke en stedelijke gebieden. Naast analyse van de vraag naar groene woonmilieus, wordt in het project Groen Wonen het aanbod van vormen van groen wonen op een rij gezet. Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan het actuele debat over de richting waarin het verstedelijkingsproces in Nederland kan worden gestuurd.