Catalogus Groen Wonen

De catalogus is een product van het project Groen Wonen. Alterra Researchinstituut voor de groene ruimte en LEI-DLO hebben dit project opgezet om inzicht te verkrijgen in de kennisopbouw rond de betekenis van groenstructuren voor de kwaliteit van het wonen in landelijke en stedelijke gebieden. Naast analyse van de vraag naar groene woonmilieus, wordt in het project Groen Wonen het aanbod van vormen van groen wonen op een rij gezet. Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan het actuele debat over de richting waarin het verstedelijkingsproces in Nederland kan worden gestuurd.