Berichten

Niet alleen de aanwezigheid van groen in een wijk, maar vooral de toegankelijkheid ervan heeft een positief effect op de gezondheid van bewoners. Van onbruikbaar groen langs parkeerplaatsten, wordt niemand gelukkig; van wandelparken en speelweides wel. Dat blijkt uit promotieonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningenonder 223 bewoners van twee Groningse wijken.
Toegankelijk en bruikbaar
Yang Zhang, promovenda bij de afdeling Planologie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, selecteerde voor haar onderzoek de buurten De Hoogte en Corpus den Hoorn-Noord. Twee wijken met een vergelijkbare bevolking en eenzelfde hoeveelheid groen (circa 25 procent van het totale grondoppervlak), maar met verschillende gebruikskwaliteit van dat groen. In De Hoogte bestaat meer dan de helft van het groen uit niet goed toegankelijk of beperkt bruikbaar groen, zoals groenstroken langs een spoorlijn. In Corpus den Hoorn-Noord is maar een kwart van het groen minder toegankelijk en bruikbaar. De rest van het groen is voor bewoners goed toegankelijk, zoals een wandel- en fietspad langs een kanaal.
Gehecht aan groen en psychisch gezonder
De onderzoekster ondervroeg bewoners over hun psychische en lichamelijke gezondheid. Ook ontwikkelde ze een schaal om de gehechtheid van bewoners aan het groen in hun buurt in kaart te brengen. Haar conclusie: bewoners van een wijk met veel toegankelijk en bruikbaar groen zijn meer gehecht aan het groen in hun buurt en voelen zich psychisch gezonder dan bewoners van een wijk met evenveel maar minder goed toegankelijk groen.
Relatie tussen verbondenheid en gezondheidseffecten
Bewoners van de wijk met veel toegankelijk groen voelen zich vooral geestelijk gezonder, constateerde Zhang. Zij vond geen verschillen in de lichamelijke of algemene gezondheid van de bewoners uit de twee wijken. ‘Die bevindingen komen overeen met de uitkomsten van eerder onderzoek. Groen heeft de meeste invloed op de psychische gezondheid’, zegt Agnes van den Berg, hoogleraar Beleving en waardering van natuur en landschap aan de RUG en begeleider van het onderzoek. Van den Berg vindt het bijzonder dat nu een relatie is aangetoond tussen het psychisch welzijn van de bewoners en hun gehechtheid aan het groen. ‘Dat suggereert dat verbondenheid met het groen een sleutelrol zou kunnen spelen in de gezondheidseffecten van dat groen.’
Besparing op zorgkosten
De gezondheidseffecten van een groene leefomgeving zijn al langer bekend. In 2012 liet  het ministerie van Economische Zaken er al onderzoek naar doen. Tien procent meer groen in de woonomgeving kan een besparing opleveren van 400 miljoen euro op de kosten van zorg en ziekteverzuim, bleek daaruit. Gemeenten zouden zich veel meer kunnen en moeten inspannen om kwaliteitsgroen ook de stad in te brengen. Probleem daarbij is dat zij daarvoor kosten moeten maken, terwijl de opbrengsten niet voor rekening van de gemeenten komen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Afgelopen week verrichtte wethouder Eerdmans hiervoor de aftrap. In de Benthuizerstraat (Oude Noorden) bevestigde hij de laatste van 47 bloemenmanden.
Het College wil de meest stenige wijken rondom het centrum groener maken. Groen is aantrekkelijk, nodigt uit om naar buiten te gaan en zorgt voor minder hittestress. Er is gekozen voor extra groen in het Oude Noorden, het Nieuwe Westen/Middelland, Tarwewijk, Bloemhof en Hillesluis.
Met het ophangen van de zogeheten hanging baskets hebben de Benthuizerstraat en Zaagmolenstraat in het Oude Noorden meer kleur gekregen. Wethouder Joost Eerdmans: ‘De komende jaren gaan we Rotterdam opfleuren. Bewoners en ondernemers uit de vijf wijken die extra aandacht krijgen worden uitgenodigd voor zogenaamde ‘groentafels’. Daar kunnen ze aangeven waar zij extra groen in hun wijk willen en wat voor groen dat wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals extra groen op pleinen en in straten, geveltuinen en bloembakken of hanging baskets.’
De groentafels starten vanaf september in Bloemhof en het Oude Noorden. Daarna volgen de andere wijken. In 2016 begint de gemeente met de uitvoering.
Bron: Gemeente Rotterdam

“Natuur in de stad is belangrijk: bomen en planten zuiveren lucht en water, vangen fijn stof op en werken dempend op geluid en temperatuur. Groen bevordert daarnaast de gezondheid en draagt bij aan de leefbaarheid van wijken”, aldus  IVN Veenendaal-Rhenen. Met ‘Groene stapstenen’ zorgen IVN Veenendaal-Rhenen en Groei&Bloei voor natuurvriendelijke tuinen in Veenendaal.

In stedelijke omgevingen zijn tuinen belangrijk voor de ontwikkeling van de natuur in de stad. Natuurvriendelijke tuinen kunnen, samen met openbare groenvoorzieningen, een groene lint natuur vormen door een wijk. IVN Veenendaal-Rhenen en Groei&Bloei willen inwoners van Veenendaal informeren en helpen hun tuin natuurvriendelijk in te richten. Zo zorgen mensen zelf voor een leefbare, groene wijk. 

Certificaat Groene Stapsteen

Wanneer inwoners van Veenendaal hun tuin natuurvriendelijk hebben ingericht,  kan de tuin gekeurd worden. Als aan bepaalde criteria voldaan wordt, krijgt de men het certificaat Groene Stapsteen. Om samenwerking van bewoners te bevorderen, krijgt de straat waar meerdere mensen groene-stapstenen-certificaten hebben behaald, officieel van de gemeente het certificaat Groene straat uitgereikt door middel van een bord onder de straatnaam.

Aan de slag
Woon jij in Veenendaal en wil je aan de slag met de Groene stapstenen? Kijk dan op www.ivnveenendaal-rhenen.nl/groenestapstenen. Op deze site staan allerlei links naar tips en trucs, maar ook adressen waar je terecht kunt voor advies of tuinbenodigdheden.  Maar IVN Veenendaal – Rhenen doet meer. De IVN-afdeling zal jaarlijks een informatiemarkt en workshops organiseren om mensen verder op weg te helpen.

Inspiratie voor andere IVN’ers
IVN-afdelingen die ook een project als Groene stapstenen willen inzetten in hun gemeente kunnen hier het plan van IVN Veenendaal-Rhenen bekijken:
www.ivnveenendaal-rhenen.nl/groenestapstenen/documenten/project.pdf

Bron:
INV Nederland

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Meer en betere groenvoorzieningen in de Groningse wijken Korrewegwijk en De Hoogte, zoals perken, nieuwe stadsmoestuinen en een eetbaar bos. Dat is mogelijk dankzij een extra bijdrage van 975 duizend euro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Naast het openbare groen, wil Groningen met de bewoners ook de privé-tuinen in beide wijken verbeteren.

Groningen gebruikt het extra geld om samen met de wijkbewoners en de scholen bestaande plannen nog beter uit te voeren. Uitgangspunt is dat de wijkbewoners en scholen een actieve rol krijgen bij de invulling van de projecten. Wethouder Jannie Visscher ondertekende daarvoor op maandag 7 december in Den Haag een convenant met minister Gerda Verburg van LNV, samen met de gemeenten Deventer, Alkmaar, Eindhoven en Den Haag.

Perkjes en geveltuinen
Groningen is van plan om extra te investeren in de huidige groenprojecten in De Hoogte en de Korrewegwijk, denk hierbij aan kleinschalig groen zoals kleine perkjes rondom bomen, geveltuintjes.

Groen zorgt voor sociale cohesie
Op stukken grond die tijdelijk braak liggen, wil de gemeente stadsmoestuinen aanleggen. Ook wil ze een ‘eetbaar’ bos met fruit- en notenbomen voor de wijkbewoners planten. De gemeente gaat er vanuit dat de wijken door de extra investeringen niet alleen groener en afwisselender worden, maar dat ook de onderlinge contacten tussen de wijkbewoners toenemen.

Krachtwijken
In totaal maakt minister Verburg voor de komende drie jaren 3,8 miljoen euro vrij voor meer groen in de Nederlandse krachtwijken. Eindhoven, Den Haag en Groningen krijgen voor deze periode elk 975 duizend euro. Deventer en Alkmaar ontvangen elk 430 duizend euro. Eerder dit jaar stelde minister Verburg 7,8 miljoen euro beschikbaar voor de andere krachtwijken. Onder meer Amsterdam en Utrecht ontvingen toen extra geld voor groenvoorzieningen.

Bron:
Gemeente Groningen

 

Deze uitgave van KPVV biedt achtergronden, uitwerking en aanpak van kindvriendelijk beleid. Naast een kapstok voor het werken aan een kindvriendelijke woonomgeving biedt het vooral ook veel uiteenlopende praktijkvoorbeelden voor een kindvriendelijker leefomgeving. De brochure beoogt zowel ambtenaren als lokale bestuurders te laten zien dat een stad of dorp in meerdere opzichten baat heeft bij een meer kindvriendelijke inrichting. Kindvriendelijk staat tenslotte ook voor mensvriendelijk.

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Kinderen, speelplekken, jeugdbeleid

Bron:
Kennisplatform Verkeer en Vervoer

2008 is uitgeroepen tot Groenjaar. Miljoenen euro’s worden besteed aan een keur aan projecten en festiviteiten, die het natuurlijker maken van Rotterdam kracht bij moeten zetten. Maar maakt de gemeente wel de goede keuzes? Wie in de buurt van Park Rozenburg woont, die boft. Wat een rust, wat een vrede heerst in dit wat verscholen natuurgebiedje, met grote broer de Kralingse Plas op een steenworp afstand. Knoestige, majestueuze bomen sieren de uitgestrekte grasvlakte, die onderbroken wordt door een waterpartij mét bruggetjes. Vogeltjes ritselen door het struweel, een specht hakt in op een stam – is dit wel Rotterdam?

Volledige informatie:
Download hier het artikel

Ook interessant:
Openbaar groen, stedelijk groen, Groenjaar

Bron:
Algemeen dagblad