Groningen krijgt 975.000 euro voor groenere wijken

Meer en betere groenvoorzieningen in de Groningse wijken Korrewegwijk en De Hoogte, zoals perken, nieuwe stadsmoestuinen en een eetbaar bos. Dat is mogelijk dankzij een extra bijdrage van 975 duizend euro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Naast het openbare groen, wil Groningen met de bewoners ook de privé-tuinen in beide wijken verbeteren.

Groningen gebruikt het extra geld om samen met de wijkbewoners en de scholen bestaande plannen nog beter uit te voeren. Uitgangspunt is dat de wijkbewoners en scholen een actieve rol krijgen bij de invulling van de projecten. Wethouder Jannie Visscher ondertekende daarvoor op maandag 7 december in Den Haag een convenant met minister Gerda Verburg van LNV, samen met de gemeenten Deventer, Alkmaar, Eindhoven en Den Haag.

Perkjes en geveltuinen
Groningen is van plan om extra te investeren in de huidige groenprojecten in De Hoogte en de Korrewegwijk, denk hierbij aan kleinschalig groen zoals kleine perkjes rondom bomen, geveltuintjes.

Groen zorgt voor sociale cohesie
Op stukken grond die tijdelijk braak liggen, wil de gemeente stadsmoestuinen aanleggen. Ook wil ze een ‘eetbaar’ bos met fruit- en notenbomen voor de wijkbewoners planten. De gemeente gaat er vanuit dat de wijken door de extra investeringen niet alleen groener en afwisselender worden, maar dat ook de onderlinge contacten tussen de wijkbewoners toenemen.

Krachtwijken
In totaal maakt minister Verburg voor de komende drie jaren 3,8 miljoen euro vrij voor meer groen in de Nederlandse krachtwijken. Eindhoven, Den Haag en Groningen krijgen voor deze periode elk 975 duizend euro. Deventer en Alkmaar ontvangen elk 430 duizend euro. Eerder dit jaar stelde minister Verburg 7,8 miljoen euro beschikbaar voor de andere krachtwijken. Onder meer Amsterdam en Utrecht ontvingen toen extra geld voor groenvoorzieningen.

Bron:
Gemeente Groningen