Berichten

 Beste bezoeker,

Vanaf vandaag, 10 februari 2012, is de nieuwe website van de Groene Stad live. Achter de schermen is intensief gewerkt aan deze nieuwe website. We hopen u met deze website nog beter te kunnen informeren over de toegevoegde waarde van het groene product. In diverse dossiers en artikelen doet u kennis op over de toepasbaarheid van De Groene Stad filosofie. Kijkt u eens rustig rond. Mocht u zich willen inschrijven voor onze nieuwsbrief die iedere twee weken verschijnt, klik dan hier.

De komende tijd zal de website verder worden gevuld met artikelen en nieuws. Dit mocht u bij willen blijven en uw kennis willen vergroten, komt u dan regelmatig terug op deze website. Veel van onze artikelen worden ook via Twitter verspreid.

Bewoners kennen bij de waardering van de eigen woonomgeving een hoge waarde toe aan groen. Groen voor recreatie, voor natuur, rust en ruimte. Hoeveel groen is er in en nabij steden in Nederland? Hoe bereikbaar is dat groen? Via deze interactieve atlas ‘Groen in en om de stad’ krijgt u toegang tot informatie over Groen in en om de stad. U kunt kaarten selecteren, in- en uitzoomen en onderling vergelijken. Trefwoorden bij deze website: openbaar groen

Saaie tegels op een kaal schoolplein, voetballende jongens maken de dienst uit, nergens een plekje om te scharrelen of je te verstoppen. Leerlingen die rennen, vechten of zich vervelen. Meer niet. En elke dag weer. Maar zo hoeft het niet te gaan. Een schoolplein kan veel meer zijn dan een pauzeplaats of een overblijfplek. Het kan een groen schoolplein worden.

Als een soort buitenlokaal met diertjes, planten en bomen. Wilt u ook een groen schoolplein? Waar kinderen op zoek gaan naar lieveheersbeestjes. Verstoppertje spelen achter bomen en in struiken. Een schoolplein waar kinderen weer in contact komen met de natuur. Waar kan worden geklommen en geklauterd. Waar zij kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen. Op een groen schoolplein draait het even niet meer om de letters pc en tv, maar om de letter n van natuur.

Klik hier voor meer informatie over groene speelplekken en over hoe deze te financieren »

 

 

De gemeente Amsterdam heeft een nieuwe website over groen in Amsterdam: www.groeninamsterdam.nl. Wethouder Marijke Vos heeft de naam van de website bekend gemaakt in de raadscommissie Zorg en Milieu. De website is voor iedereen die meer wil weten over parken, landschappen, daktuinen, groene routes, groenprojecten in uitvoering en onderzoek in en om Amsterdam.

De ‘lancering’ van de website valt samen met de landelijke start van het Jaar van de Biodiversiteit, donderdag 28 januari. In dit jaar is er extra aandacht voor de verscheidenheid aan planten en dieren op aarde en worden maatregelen genomen om die verscheidenheid in stand te houden. Amsterdam presenteert zich in dit jaar als ontmoetingsplek voor mens en natuur. De nieuwe website kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Naar de site »

Bronnen:
Gemeente Amsterdam

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Wageningen hebben onlangs de site www.compendiumvoordeleefomgeving.nl gelanceerd.

Deze website geeft informatie over de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland.

Waar wordt gebouwd in Nederland en wordt het landschap dan niet aangetast? Hoe staat het met de luchtkwaliteit? En hoe gaat het met de natuur? Discussies over deze onderwerpen hebben baat bij feiten en cijfers. Cijfers die ons vertellen welke ruimtelijke ontwikkelingen er zijn,  wat de milieukwaliteit is en welke veranderingen in de natuur optreden.

 

Relevant
Compendiumvoordeleefomgeving.nl brengt de relevante gegevens bijeen die in Nederland beschikbaar zijn op het gebied van ruimte, natuur en milieu. De informatie op de website beslaat de volle breedte van de genoemde vakgebieden: van afvalproblematiek tot klimaatverandering en van biodiversiteit tot bereikbaarheid. Het gaat veelal om informatie over Nederland. In enkele gevallen ook om informatie over regio’s of over Europa, als dit van belang is voor de  besluitvorming op nationaal niveau.

 

In ruim 20 gemeenten in Nederland zijn veelbelovende nieuwe soorten en cultivars laanbomen aangeplant, waaraan waarnemingen verricht worden. Daarnaast worden waarnemingen gedaan aan bestaande aanplanten en wordt jaarlijks een thema uitgediept.
Alle bomen worden gedetailleerd beschreven en gefotografeerd. Het vergelijken van hun groei en ontwikkeling op verschillende standplaatsen levert unieke informatie op over hun gebruiksmogelijkheden. We kijken onder meer naar de invloed van de verzorging na aanplant, de verharding rond het plantgat, ziekten en plagen, strooizout, zeewind, strenge winters en hoge grondwaterstand.