Web­si­te Groen in en om de stad

Bewo­ners ken­nen bij de waar­de­ring van de eigen woon­om­ge­ving een hoge waar­de toe aan groen. Groen voor recre­a­tie, voor natuur, rust en ruim­te. Hoe­veel groen is er in en nabij ste­den in Neder­land? Hoe bereik­baar is dat groen? Via deze inter­ac­tie­ve atlas ‘Groen in en om de stad’ krijgt u toe­gang tot infor­ma­tie over Groen in en om de stad. U kunt kaar­ten selec­te­ren, in- en uit­zoo­men en onder­ling ver­ge­lij­ken. Tref­woor­den bij deze web­si­te: open­baar groen