Website: www.straatbomen.nl

In ruim 20 gemeenten in Nederland zijn veelbelovende nieuwe soorten en cultivars laanbomen aangeplant, waaraan waarnemingen verricht worden. Daarnaast worden waarnemingen gedaan aan bestaande aanplanten en wordt jaarlijks een thema uitgediept.
Alle bomen worden gedetailleerd beschreven en gefotografeerd. Het vergelijken van hun groei en ontwikkeling op verschillende standplaatsen levert unieke informatie op over hun gebruiksmogelijkheden. We kijken onder meer naar de invloed van de verzorging na aanplant, de verharding rond het plantgat, ziekten en plagen, strooizout, zeewind, strenge winters en hoge grondwaterstand.