Nieu­we web­si­te voor groe­ne school­plei­nen

Saaie tegels op een kaal school­plein, voet­bal­len­de jon­gens maken de dienst uit, ner­gens een plek­je om te schar­re­len of je te ver­stop­pen. Leer­lin­gen die ren­nen, vech­ten of zich ver­ve­len. Meer niet. En elke dag weer. Maar zo hoeft het niet te gaan. Een school­plein kan veel meer zijn dan een pau­ze­plaats of een over­blijf­plek. Het kan een groen school­plein wor­den.

Als een soort bui­ten­lo­kaal met dier­tjes, plan­ten en bomen. Wilt u ook een groen school­plein? Waar kin­de­ren op zoek gaan naar lie­ve­heers­beest­jes. Ver­stop­per­tje spe­len ach­ter bomen en in strui­ken. Een school­plein waar kin­de­ren weer in con­tact komen met de natuur. Waar kan wor­den geklom­men en geklau­terd. Waar zij kun­nen ont­dek­ken en zich kun­nen ver­won­de­ren. Op een groen school­plein draait het even niet meer om de let­ters pc en tv, maar om de let­ter n van natuur.

Klik hier voor meer infor­ma­tie over groe­ne speel­plek­ken en over hoe deze te finan­cie­ren »