Berichten

De tweede Beursvloer Biodiversiteit heeft zeven Brabantse Groene Afspraken (Green Deals) opgeleverd. Een van de meest opvallende is het plan om in de tuin of op het schoolplein van alle Brabantse basisscholen minimaal twee bomen te gaan planten die goed zijn voor de biodiversiteit.
Dit initiatief komt van de Stichting Nationale Boomfeestdag, een boomkwekerij en een biologische frisdrankleverancier. De eerste bomen worden op de aanstaande boomfeestdag bij vijftig basisscholen in het Land van Cuijk geplant.
Beursvloer Biodiversiteit
Dit jaar organiseerde de provincie Noord-Brabant voor de tweede keer een Beursvloer Biodiversiteit, een netwerkevenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld.
De tweede editie richtte zich op wederzijdse kansen en mogelijkheden tussen biodiversiteit, voeding en gezondheid.
De zes andere Green Deals

  1. Bijenhoudersvereniging Oirschot-De Beerze gaat samen met de landbouw in haar regio, (ZLTO en Stuurgroep LandbouwInnovatie Brabant) het agrarisch landschap bloemrijker te maken. Dat biedt de bij meer overlevingskansen en verbetert de bestuiving van gewassen;
  2. De GGD Midden Brabant gaat samen met VIBA-Expo (een service-instituut voor duurzame ontwikkeling) het concept van de gezonde school op meerdere locaties toepassen;
  3. VIBA gaat enkele basisscholen ondersteunen bij de aanleg van een natuurspeelleertuin en een natuurleerpad;
  4. Een groep van twaalf partijen (natuurverenigingen, gemeenten, waterschap en schapenhouders) gaat het Kempisch Heideschaap meer inzetten voor het beheer van de Brabantse natuur én voor het vermarkten van lamsvlees als streekproduct;
  5. De Provinciale Raad Gezondheid gaat met enkele recreatieondernemingen drie zorgaccommodaties beter landschappelijk inpassen in hun inpassing natuurlijke omgeving. Die kan daardoor worden benut voor het welzijn en gezondheid van de zorgbehoevende gasten;
  6. Brabants Landschap, Fontys Hogeschool, groenopleiding Helicon, gemeenten, IVN en een agrarisch communicatieadviesbureau gaan educatieve ‘eetbare’ tuinen realiseren bij middelbare scholen. Ze maken deel uit van een interactief lesprogramma, om te laten zien waar eten vandaan komt en wat de samenhang met de natuur is. De initiatiefnemers willen in 2014 achttien tuinen hebben gerealiseerd. De eerste tuin wordt nog dit jaar aangelegd bij het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel.

Verbinden van ecologie en economie
De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout (Ecologie & Handhaving) is tevreden met het resultaat. Ik heb mijn hoop gevestigd op het verbinden van ecologie en economie. We moeten af van de klassieke tegenstelling dat natuur en milieu geld kosten, en economie geld oplevert. Ik kijk ook reikhalzend uit naar het advies van de SER Brabant (Sociaal-Economische Raad), waarom we als provinciebestuur hebben gevraagd. Dat verwacht ik over enkele weken.€
Matches
Naast de zeven concrete Groene Afspraken zijn op de tweede Beursvloer Biodiversiteit nog eens 70 kansrijke matches tot stand gebracht tussen partijen uit natuur- en groenbeheer, de voedsel- en landbouwketen en de gezondheidszorg. Die matches kunnen tot nog meer Groene Afspraken leiden.
De Beursvloer Biodiversiteit was een evenement van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Taskforce Biodiversiteit. Dat is een netwerkorganisatie van bestuurders van gemeenten en maatschappelijke organisaties op het gebied van biodiversiteit, water en milieu, gezondheid en landbouw.
Bron:
Provincie Brabant

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van twee honderdjarige inwoonsters uit de gemeente Heeze-Leende heeft de gemeente onlangs twee bomen geplant. Op dinsdag werd een Paulownia tomentosa geplant voor mevrouw Casimir. De boom is genoemd naar de dochter van tsaar 1 Anna Paulownia Romanov (1795-1865).

Voor mevrouw Van Bree werd een Amelanchier laevis “Ballerina” geplant. De boom komt uit een `jonge’ tak, deze soort is in 1980 gekweekt in een proefstation voor boomkwekerijen in Boskoop. Beide bomen staan naast elkaar, in het plantsoen naast de tennisbaan in Heeze. 

Burgemeester Verhoeven was beide dagen op locatie om de eeuwelingen te begeleiden en een woordje tot hen te richten, in het bijzijn van enkele familieleden en belangstellenden.

 

Gebruikelijk
Sinds enkele jaren is het gebruikelijk om een boom in het openbaar groen te planten voor honderdjarigen in de gemeente Heeze-Leende.

Bron:
Gemeente Heeze-Leende

 

Op het Oude Raadhuisplein en de Kerkstraat-West in Huizen komen voor ruim twee ton aan bomen te staan. Het gaat om een tulpenboom, linde- en eikenbomen. In totaal gaan er voor maart twintig exemplaren de grond in.

Inclusief de constructie kost één boom tien- tot twaalfduizend euro. De bomen worden geplant in een enorme krat met rijke boomgrond. Noodzakelijk, omdat ze anders minder toekomstperspectief zouden hebben.

De gemeente heeft gekozen voor hoge, grote bomen, zodat de weekmarkt er onder kan.

Bron:
Nieuwsblad voor Huizen

 

 

De eerste nieuwe bomen van het Reinaldapark gaan op zijn allervroegst pas over twee jaar de grond in. Komende september wordt er wel al begonnen met de opbouw van het nieuwe park.

Dan zal een begin worden gemaakt met het flink ophogen van het zuidelijke deel van het park, langs de Schipholweg. Het park, dat is aangelegd op een oude vuilnisstort, moet worden voorzien van een dikke nieuwe deklaag nu het oude afval weer aan de oppervlakte is gekomen. Daarvoor moet de gehele beplanting worden vervangen. De aanleg zal in fases gebeuren. In december ging al een flink deel van de bomen tegen de vlakte. Op dat moment werd er nog vanuit gegaan dat in maart met de ophoging aan de zuidkant kon worden begonnen.

Bron:
Ijmuider Courant 
 

Op woensdag 2 juni 2010 is het centrum van Rotterdam een unieke plek rijker. Voorbijgangers kunnen zich dan niet meer aan het zicht van de bijzondere twee groene gevels aan het Stokviswater, Sint Jacobsplaats onttrekken. Wethouder Alexandra van Huffelen verantwoordelijk voor duurzaamheid, binnenstad, buitenruimte en groen onthult samen met stichting bewonersplatform “Pro Groen” en ondernemers van de “Venetië Passage” om 17.30 uur de groene gevels.

Met het vergroenen van twee gevels aan het Stokviswater, met een voor Nederland unieke constructie, wordt op een bijzondere manier invulling gegeven aan het aantrekkelijker maken van de buitenruimte. Het initiatief van de stichting bewonersplatform “Pro Groen” in samenwerking met gemeente Rotterdam maakt de Sint Jacobsplaats groener. De ondernemers van de “Venetië Passage” dragen ook hun steentje bij door het terras langs de waterkant te vergroenen met planten en struiken.

Meerwaarde voor klimaat en omgeving
De planten groeien vrij van de gevel en hebben een positief effect op de luchtkwaliteit, het verkoelen van de gevel, het absorberen van geluid en bieden een schuilplaats voor vogels. Het zuiverend en koelend effect van de twee gevels staat gelijk aan tien volwassen bomen.

Building Green International te Amerongen en BSI Bomenservice BV te Baarn hebben samen met het Rotterdamse architectenbureau Pasel-Künzel het ontwerp gemaakt en zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering. De constructie langs de gevels is begroeid met drie soorten klimop, wingerd, bosrank, jasmijn en vuurdoorn.

Bron:
CityPortal Rotterdam

Park De Schelfhorst en Park de Goossenmaat in Almelo zijn onderscheiden met de gezaghebbende Britse prijs ‘Green Flag Award’.

De deskundige jury vond beide parken gastvrij en veilig. Volgens de jury bieden de parken volop gelegenheid tot buitenspelen en buurtpraat.

Het is de eerste keer dat parken buiten Groot-Brittannië deze prijs in ontvangst mogen nemen.

Lees hier meer over dit onderwerp »

Bronnen:
Architectenweb
De Twentsche Courant Tubantia