Twee Alme­lo­se par­ken ont­van­gen pres­ti­gi­eu­ze prijs

Park De Schelf­horst en Park de Goos­sen­maat in Alme­lo zijn onder­schei­den met de gezag­heb­ben­de Brit­se prijs ‘Green Flag Awar­d’.

De des­kun­di­ge jury vond bei­de par­ken gast­vrij en vei­lig. Vol­gens de jury bie­den de par­ken vol­op gele­gen­heid tot bui­ten­spe­len en buurt­praat.

Het is de eer­ste keer dat par­ken bui­ten Groot-Brit­tan­nië deze prijs in ont­vangst mogen nemen.

Lees hier meer over dit onder­werp »

Bron­nen:
Archi­tec­ten­web
De Twent­sche Cou­rant Tuban­tia