Minimaal twee bomen voor alle Brabantse schoolpleinen voor biodiversiteit

De tweede Beursvloer Biodiversiteit heeft zeven Brabantse Groene Afspraken (Green Deals) opgeleverd. Een van de meest opvallende is het plan om in de tuin of op het schoolplein van alle Brabantse basisscholen minimaal twee bomen te gaan planten die goed zijn voor de biodiversiteit.
Dit initiatief komt van de Stichting Nationale Boomfeestdag, een boomkwekerij en een biologische frisdrankleverancier. De eerste bomen worden op de aanstaande boomfeestdag bij vijftig basisscholen in het Land van Cuijk geplant.
Beursvloer Biodiversiteit
Dit jaar organiseerde de provincie Noord-Brabant voor de tweede keer een Beursvloer Biodiversiteit, een netwerkevenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld.
De tweede editie richtte zich op wederzijdse kansen en mogelijkheden tussen biodiversiteit, voeding en gezondheid.
De zes andere Green Deals

  1. Bijenhoudersvereniging Oirschot-De Beerze gaat samen met de landbouw in haar regio, (ZLTO en Stuurgroep LandbouwInnovatie Brabant) het agrarisch landschap bloemrijker te maken. Dat biedt de bij meer overlevingskansen en verbetert de bestuiving van gewassen;
  2. De GGD Midden Brabant gaat samen met VIBA-Expo (een service-instituut voor duurzame ontwikkeling) het concept van de gezonde school op meerdere locaties toepassen;
  3. VIBA gaat enkele basisscholen ondersteunen bij de aanleg van een natuurspeelleertuin en een natuurleerpad;
  4. Een groep van twaalf partijen (natuurverenigingen, gemeenten, waterschap en schapenhouders) gaat het Kempisch Heideschaap meer inzetten voor het beheer van de Brabantse natuur én voor het vermarkten van lamsvlees als streekproduct;
  5. De Provinciale Raad Gezondheid gaat met enkele recreatieondernemingen drie zorgaccommodaties beter landschappelijk inpassen in hun inpassing natuurlijke omgeving. Die kan daardoor worden benut voor het welzijn en gezondheid van de zorgbehoevende gasten;
  6. Brabants Landschap, Fontys Hogeschool, groenopleiding Helicon, gemeenten, IVN en een agrarisch communicatieadviesbureau gaan educatieve ‘eetbare’ tuinen realiseren bij middelbare scholen. Ze maken deel uit van een interactief lesprogramma, om te laten zien waar eten vandaan komt en wat de samenhang met de natuur is. De initiatiefnemers willen in 2014 achttien tuinen hebben gerealiseerd. De eerste tuin wordt nog dit jaar aangelegd bij het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel.

Verbinden van ecologie en economie
De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout (Ecologie & Handhaving) is tevreden met het resultaat. Ik heb mijn hoop gevestigd op het verbinden van ecologie en economie. We moeten af van de klassieke tegenstelling dat natuur en milieu geld kosten, en economie geld oplevert. Ik kijk ook reikhalzend uit naar het advies van de SER Brabant (Sociaal-Economische Raad), waarom we als provinciebestuur hebben gevraagd. Dat verwacht ik over enkele weken.€
Matches
Naast de zeven concrete Groene Afspraken zijn op de tweede Beursvloer Biodiversiteit nog eens 70 kansrijke matches tot stand gebracht tussen partijen uit natuur- en groenbeheer, de voedsel- en landbouwketen en de gezondheidszorg. Die matches kunnen tot nog meer Groene Afspraken leiden.
De Beursvloer Biodiversiteit was een evenement van de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Taskforce Biodiversiteit. Dat is een netwerkorganisatie van bestuurders van gemeenten en maatschappelijke organisaties op het gebied van biodiversiteit, water en milieu, gezondheid en landbouw.
Bron:
Provincie Brabant